Universitetslektor i robotik och AI

Universitetslektor i robotik och AI

Annons: 26899473
Yrke: Universitets- och högskolelektor
Arbetsgivare: Luleå tekniska universitet
Arbetets ort: Luleå, Norrbottens län
Senaste ansökningsdatum: 2023-02-28
Publiceringsdatum: 2022-12-12

Kvalifikationer

Arbetslivserfarenhet: Universitets- och högskolelektorPresentation:


Luleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden. Vi formar framtiden genom nydanande utbildningar och banbrytande forskningsresultat, och med utgångspunkt i den arktiska regionen skapar vi global samhällsnytta. Vår vetenskapliga som konstnärliga forskning och utbildning bedrivs i nära samarbete med internationella, nationella och regionala företag, offentliga aktörer och ledande universitet. Luleå tekniska universitet omsätter totalt 1,9 miljarder kronor per år. Vi är idag 1 815 anställda och har 19 155 studenter.

De kommande åren investeras mångmiljardbelopp i Norrbotten och Västerbotten i stora projekt som syftar till ett mer hållbart samhälle nationellt så väl som globalt. Luleå tekniska universitet är involverat i flera av dessa högaktuella forskningsprojekt och den samhällsomvandling som följer. Vi har ett brett utbud av utbildningar för att matcha den kompetens som efterfrågas. Vi hoppas att du vill hjälpa oss att bygga framtidens hållbara företag och samhällen.Luleå tekniska universitet är ett av Sveriges ledande universitet inom området AI, särskilt inom fältrobotik, med ELLIS-forskare (European Laboratory for Learning and Intelligent Systems) i olika stadier, samt unika labb för fältrobotik, djupinlärning och människa-datorinteraktion. Vidare är Luleå tekniska universitet mycket starkt inom industriell samverkan.

Ämnet robotik och artificiell intelligens (RAI) vid Institutionen för system- och rymdteknik vid Luleå tekniska universitet söker nu excellenta forskare som bidrar till vår växande verksamhet. RAI-gruppen bedriver grundläggande forskning inom alla aspekter av robotik med ett specifikt fokus på flyg-, mark- och rymdrobotik.

RAIs vision syftar till att minska gapet från teori till verklighet, samtidigt som gruppen har en stark expertis inom fältrobotik. Specifika tillämpningsområden är robotik för gruvor, byggarbetsplatser, flyginspektion av åldrande infrastruktur, search and rescue med multirobotar, sensorfusion och multirobotkoordinering, inklusive varseblivning, decentralisering och uppdragsutförande.

RAI-teamet har ett starkt europeiskt deltagande i flera FoU&I-projekt. RAI har också deltagit i DARPA SUB-T-utmaningen med CoSTAR-teamet lett av NASA/JPL.

RAI-gruppen ingår i Wallenberg AI, Autonomous Systems and Software Program (WASP). WASP är Sveriges största enskilda forskningsprogram någonsin, ett stort nationellt initiativ för strategiskt motiverad grundforskning, utbildning och fakultetsrekrytering. Programmet tar upp forskning om artificiell intelligens och autonoma system som agerar i samarbete med människor, anpassar sig till sin omgivning genom sensorer, information och kunskap och bildar intelligenta system-of-systems. WASPs vision är excellent forskning och kompetens inom artificiell intelligens, autonoma system och mjukvara till nytta för svensk industri.

För att stärka vår grupp inom Robotik och AI, rekryterar vi utmärkta forskare som arbetar inom ett eller flera av följande områden inom robotperception och autonomi:
- Deep Learning
- Data Augmentation
- Machine Vision
- Data driven learning
- Reinforcement Learning
- Learning Based Control

Arbetsuppgifter
Universitetslektorer ska normalt vara engagerade i både universitets utbildning, pedagogiska utvecklingsarbete och forskning. För en universitetslektor ingår även att följa ämnets internationella utveckling samt att handleda doktorander. Universitetslektorer förutsätts bidra till universitetets utvecklingsarbete, bidra till att externa forskningsmedel tillförs ämnet och delta i/visa intresse för lednings- och administrativa uppdrag. För universitetslektorer ingår även att delta i forskningsprojekt och kommunicera dess resultat via akademiska publikationer, samt vara aktiv inom forskningssamhället inom det egna ämnet.

Vidare förväntas universitetslektorn samarbeta med näringsliv och samhälle samt bidra till verksamheten inom WASP-programmet och dess nationella verksamhet. Universitetslektorn kommer ges möjlighet att utveckla sin självständighet som forskare och meritera sig för att kunna ta andra lärartjänster med högre behörighetskrav (se 4 kap. 12 a § högskoleförordningen). Efter ansökan kan universitetslektorn ansöka om befordran till biträdande professor enligt 4 kap 12 c § högskoleförordningen.

Behörighet
Behörig att anställas som universitetslektor är den som
- avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens
- visat pedagogisk skicklighet
- genomgått högskolepedagogisk utbildning motsvarande 7,5 hp, alternativt på annat sätt ha förvärvat motsvarande kunskaper.

Bedömningsgrunder
För befattningen tillämpas följande bedömningsgrunder:
- Vetenskaplig skicklighet
- Pedagogisk skicklighet
- Övriga bedömningsgrunder

Övriga bedömningsgrunder (viktas i fallande ordning):
- mobilitet/internationell erfarenhet (t.ex. doktorsexamen utanför Sverige och/eller betydande tid efter doktorsexamen utanför Sverige)
- kompetens i utveckling och ledarskap av verksamhet och personal vid universitet
- om relevant, förmågan att samarbeta med samhället i stort
- om relevant, förmåga att erhålla extern forsknings- och utvecklingsfinansiering
- om relevant, förmåga att kommunicera forsknings- och utvecklingsarbete

Information
Tjänsten är en tillsvidareanställning och placeringsort är Luleå. För ytterligare upplysningar är du välkommen att kontakta: Professor tillika ämnesföreträdare George Nikolakopoulos, 0920–491298, george.nikolakopoulos@ltu.se, Avd. chef Andreas Johansson, 0920-492334, andreas.johansson@ltu.se
Fackliga företrädare: SACO-S Kjell Johansson 0920-49 1529 kjell.johansson@ltu.se  OFR-S Lars Frisk, 0920-49 1792 lars.frisk@ltu.se

För komplett platsannons vänligen besök ltu.se/ledigajobb

Ansökan
Vi ser helst att du söker befattningen via ansökningsknappen nedan där du bifogar de ansökningshandlingar som efterfrågas, bland annat examensbevis (vidimerade och översatta till svenska eller engelska), pedagogisk egenreflektion och publikationer, etc. Följ länken Instruktioner för sökande för kompletta instruktioner. Var vänlig och märk din ansökan med referensnumret nedan. Skriv gärna din ansökan på engelska eftersom vi använder engelsktalande sakkunniga.

Sista ansökningsdag: 28 februari 2023
Referensnummer: 4714-2022