Planeringsofficer övning och utbildning

Planeringsofficer övning och utbildning [OBS denna annons har utgått]

Annons: 26906664
Yrke: Officer
Arbetsgivare: Försvarsmakten
Arbetets ort: Boden, Norrbottens län
Senaste ansökningsdatum: 2023-02-15
Publiceringsdatum: 2022-12-14

Kvalifikationer

Arbetslivserfarenhet: OfficerPresentation:


Du tillhör Norra Militärregionens stab och är placerad i Boden. Norra Militärregionen

(MR N) är en egen organisationsenhet med verksamhet i de fyra nordligaste länen. Vid MR N kommer du att tjänstgöra vid planeringsavdelningen (J 5). Inom vissa andra organisationer är motsvarande befattning placerad på en övnings- och utbildningsavdelning (J 7) men hos oss är dessa avdelningar sammanslagna och befattningen därför placerad på J 5.

Som planeringsofficer övning och utbildning vid MR N J 5 så har du tidigare erfarenhet av arbete på förbandsnivå med förbandsproduktion. Den erfarenheten nyttjar du för att, med stor självständighet, handlägga en mångfacetterad övningsverksamhet som är förankrad i den rådande situationen och vid förbanden inom militärregionen.

Huvudsakliga arbetsuppgifter


• Planera och genomföra regionala stabens övningar.
• Samordna övnings- och utbildningsverksamheten inom militärregionen på såväl kort som lång sikt.
• Samverka med över-, sido- och underordnade funktioner avseende övningsverksamhet.
• Delta i planeringsavdelningens övriga interna arbete.
• Verka som vakthavande befäl.

Kvalifikationer


• OF 3
• Körkort B - manuell växelllåda

Meriterande


• Erfarenhet av övnings- och utbildningsplanering på förbandsnivå
• Erfarenhet av stabsarbete vid (högre) stab                                                                                                           

Personliga egenskaper
Du är en god representant för Försvarsmakten och ett föredöme både som person och ledare. Du bygger ditt ledarskap på Försvarsmaktens värdegrund. Du har god social förmåga, god situationsanpassningsförmåga både vad avser eget ledarskap och medarbetarskap, god stresstålighet och uthållighet. Du förväntas kunna lösa tilldelade uppgifter med stor självständighet och framförhållning och med god förmåga till improvisation och problemlösning.

Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.

Övrigt

Befattningen är en militär tillsvidareanställning med placering i säkerhetsklass och krigsplacering. Vid eventuell återanställning av officer inleds anställningen med sex månaders provanställning. Tillträde enligt överenskommelse men senast 2023-05-01. Arbetsort är Boden. Befattningen innebär tjänsteresor. Arbetsuppgifterna kan förändras över tid.

Militärregionen värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika bakgrund och livserfarenhet.

Upplysningar
Vill du veta mer om befattningen är du välkommen att kontakta Tommy Karlsson (J 5)
070-316 18 86 alternativt Sven-Olov Grenholm (HR) 070-666 85 42.

Fackliga representanter, vilka kan nås via Försvarsmaktens växel 0921-34 80 00, är:


• OFR/O Malin Scharffenberg Kalke
• Seko FM Susanne Thunberg
• OFR/S Jessica Wuopio


Välkommen med din ansökan innehållande CV och ansökningsbrev senast 2023-02-15.

Vi vill att du i din ansökan motiverar varför du anser dig vara lämplig för befattningen.

 

 

 


Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
--------------------------------------------------------
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

Norra militärregionen (MR N) ansvarar för markterritoriell ledning i de fyra nordliga länen.

Regionen består av en stab och fem utbildningsgrupper. Verksamheten finns från Kiruna i norr till Härnösand i söder. Vid MR N finns sju hemvärnsbataljoner och flera stödfunktioner.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård och bra balans mellan arbete och privatliv.

En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.