Doktorand i tillämpad geokemi

Doktorand i tillämpad geokemi [OBS denna annons har utgått]

Annons: 26914929
Yrke: Doktorand
Arbetsgivare: Luleå tekniska universitet
Arbetets ort: Luleå, Norrbottens län
Senaste ansökningsdatum: 2023-01-31
Publiceringsdatum: 2022-12-15

Kvalifikationer

Arbetslivserfarenhet: DoktorandPresentation:


Luleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden. Vi formar framtiden genom nydanande utbildningar och banbrytande forskningsresultat, och med utgångspunkt i den arktiska regionen skapar vi global samhällsnytta. Vår vetenskapliga som konstnärliga forskning och utbildning bedrivs i nära samarbete med internationella, nationella och regionala företag, offentliga aktörer och ledande universitet. Luleå tekniska universitet omsätter totalt 1,9 miljarder kronor per år. Vi är idag 1 815 anställda och har 19 155 studenter.

De kommande åren investeras mångmiljardbelopp i Norrbotten och Västerbotten i stora projekt som syftar till ett mer hållbart samhälle nationellt så väl som globalt. Luleå tekniska universitet är involverat i flera av dessa högaktuella forskningsprojekt och den samhällsomvandling som följer. Vi har ett brett utbud av utbildningar för att matcha den kompetens som efterfrågas. Vi hoppas att du vill hjälpa oss att bygga framtidens hållbara företag och samhällen.Forskningsämnet tillämpad geokemi tillhör Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser, som genom forskning och utbildning inom gruv-, bygg- och miljöområdena bidrar till utvecklingen av ett långsiktigt hållbart samhälle. Vi söker nu doktorander i tillämpad geokemi som ska delta i vår forskning om att lösa miljöproblem relaterade till gruvdrift och infrastrukturutveckling. Förutom grundläggande geokemi innehåller tillämpad geokemi även inslag av analytisk kemi, isotopgeokemi, miljöforensik och miljömineralogi.

Ämnesbeskrivning
Tillämpad geokemi omfattar studier av grundämnenas förekomst och mobilitet i miljön, med särskilt fokus på metoder för att förhindra och minska miljöeffekter från gruvdrift.

Projektbeskrivning
Forskning inom Tillämpad Geokemi syftar till att förstå förekomst och mobilitet av ämnen i naturlig miljö samt miljöpåverkan av människliga aktiviteter. I doktorandprojektet kommer du genomföra geokemiska och mineralogiska studier för att av kartlägga källa, mobilitet och transport av EU-kritiska råmaterial från geomaterial till grundvatten.

Arbetsuppgifter
En doktorandtjänst innebär både teoretiskt och praktiskt arbete. Doktoranden tränas i vetenskapligt arbete i form av publicering av vetenskapliga artiklar i tidskrifter och vid nationella och internationella konferenser. En doktorand läser även obligatoriska och frivilliga doktorandkurser. Dessutom kan du få möjlighet att prova på lärarrollen. Som forskare arbetar du som en neutral part i många sammanhang vilket ger en fantastisk möjlighet att lära sig att driva utmanande utvecklingsprojekt.

Projektet innehåller arbete både i fält och laboratorie. Du förväntas att planera provtagning och laborationer självständigt, samt utföra dem tillsammans med kollegor och/eller studenter. Du förväntas delta och presentera din forskning på internationella konferenser och i skriftlig form genom publiceringar i vetenskapliga tidskrifter.

Kompetens och erfarenhet
Behörighetskrav till doktorandtjänsterna är mastersexamen i geovetenskap som innehåller geokemi, civilingenjör naturresursteknik, mastersexamen eller civilingenjörsexamen i miljövetenskap, eller motsvarande kvalifikationer.

Förutom goda studieresultat i relevanta ämnen i grundutbildningen är följande kunskaper och erfarenheter meriterade:

- God kunskap om och erfarenhet av miljögeokemi
- Kunskaper i mineralogi
- Erfarenhet av att arbeta med ArcGIS eller liknande program
- Erfarenhet av fältarbete i miljögeokemi och geologi
- Goda kunskaper i engelska, skriftligt och muntligt

För ytterligare information om specifik doktorandutbildning se, Studieplaner för forskarutbildning inom teknisk fakultet

Information
Anställning som doktorand är tidsbegränsad på 4 år, undervisning och annan institutionstjänstgöring kan tillkomma upp till 20 % av heltid.

För ytterligare information är du välkommen att kontakta: Lina Hällström, +46 920 493543, lina.hallstrom@ltu.se

Facklig företrädare: Kjell Johansson (SACO-S), 0920-49 1529, kjell.johansson@ltu.se, och Lars Frisk (OFR-S), 0920-49 1792, lars.frisk@ltu.se.

Ansökan
Vi ser helst att du söker befattningen via ansökningsknappen nedan där du bifogar personligt brev samt CV/meritförteckning och kopior av verifierade examensbevis. Var vänlig och märk din ansökan med referensnumret nedan. Både ansökan och examensbevis ska vara skrivna på svenska eller engelska.

Referensnummer: 4685-2022
Sista ansökningsdag: 31 januari 2022