Doktorand i byggkonstruktion

Doktorand i byggkonstruktion [OBS denna annons har utgått]

Annons: 26962784
Yrke: Doktorand
Arbetsgivare: Luleå tekniska universitet
Arbetets ort: Luleå, Norrbottens län
Senaste ansökningsdatum: 2023-02-15
Publiceringsdatum: 2022-12-29

Kvalifikationer

Arbetslivserfarenhet: DoktorandPresentation:


Luleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden. Vi formar framtiden genom nydanande utbildningar och banbrytande forskningsresultat, och med utgångspunkt i den arktiska regionen skapar vi global samhällsnytta. Vår vetenskapliga som konstnärliga forskning och utbildning bedrivs i nära samarbete med internationella, nationella och regionala företag, offentliga aktörer och ledande universitet. Luleå tekniska universitet omsätter totalt 1,9 miljarder kronor per år. Vi är idag 1 815 anställda och har 19 155 studenter.

De kommande åren investeras mångmiljardbelopp i Norrbotten och Västerbotten i stora projekt som syftar till ett mer hållbart samhälle nationellt så väl som globalt. Luleå tekniska universitet är involverat i flera av dessa högaktuella forskningsprojekt och den samhällsomvandling som följer. Vi har ett brett utbud av utbildningar för att matcha den kompetens som efterfrågas. Vi hoppas att du vill hjälpa oss att bygga framtidens hållbara företag och samhällen.
- med inriktning mot brandbeteendet hos biokolbaserad betong

Doktoranden i byggkonstruktion med inriktning mot brandbeteendet hos betongtillsatt biokolbaserad betong ingår i Avdelningen för byggmaterial och byggkonstruktion med ca 40 medarbetare. Avdelningen ingår i sin tur i Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser (SBN) med ca 430 medarbetare. För att stärka forskningskompetensen inom strukturella egenskaper efter brandexponering söker vi nu en doktorand.

Ämnesbeskrivning
Byggkonstruktion omfattar laster, utformning, dimensionering, hållbarhet, bärförmåga, reparation och förstärkning av byggnader och anläggningar av betong, stål, trä och andra material, var för sig eller i samverkan, såväl under normala förhållanden, i kallt klimat som vidbrand.

Projektbeskrivning
Du kommer att arbeta i ett dynamiskt team där fokus ligger på att kombinera teori, modellering, simulering och experimentella studier för att utveckla framtidens byggnader med hållbarhet och brandsäkerhet i centrum. Det 4-åriga projektet finansieras av FORMAS. Projektet syftar till att undersöka de strukturella egenskaperna hos ny biokolbetong, specifikt vidhäftningsförmågan, efter exponering för brand. Dessutom inkluderar projektet bestämning av miljöprestanda genom livscykelanalys (LCA).

Arbetsuppgifter
En doktorandtjänst är en akademisk utbildning som kombinerar både utbildning (t.ex. i form av kurser) och forskning (t.ex. i form av experiment och dataanalys). Doktoranden förväntas genomgå kurser för att uppfylla vissa meritkrav (240 högskolepoäng, 120 högskolepoäng för licentiatexamen). Dessutom kommer doktoranden att utföra experiment som följer arbetspaketen som beskrivs i projektansökan samt att vara kreativ och tänka utanför ramarna för att utveckla nya processer och produkter. Avdelningsuppgifter i form av undervisning ingår också, dock högst en femtedel av arbetstiden.

Kvalifikationer
För att vara behörig sökande måste den sökande ha en magisterexamen eller motsvarande utländsk examen antingen inom brand eller byggnads-/mekanik/anläggningsteknik eller annat ämne med direkt tillämpning inom brandanalys, biokolproduktion eller betongteknik.

Du ska ha dokumenterad laboratorieerfarenhet av både experimentellt och teoretiskt arbete inom brandteknik, biokolapplikation i material/konstruktioner och betongtekniker. Du måste ha mycket goda kunskaper i engelska, både i tal och skrift. Du ska vara en hårt arbetande, engagerad, driven och engagerad individ.

Det är meriterande om du har erfarenhet av att bestämma mekaniska och kemiska brandegenskaper hos pyrolysbiokol, hantering av brandugn som följer ISO-834 kurva, erfarenhet av gjutning av betong (med armering) samt mätning av prestandaegenskaper. Dessutom är det meriterande att ha kunskap i att utföra LCA. Det är också meriterande om du har erfarenhet av klassrumsundervisning och handledning av kandidat- och master studenter på universitetsnivå.

Du förväntas ha vilja och förmåga att arbeta i grupp och i internationella forskningsnätverk.

Här följer en uppräkning av de obligatoriska kvalifikationerna för denna tjänst:


• Master eller motsvarande utländsk examen antingen inom brand eller byggnads-/mekanik/anläggningsteknik eller annat ämne med direkt tillämpning inom brandanalys, biokolproduktion eller betongteknik.
• Demonstrerad laboratorieerfarenhet där kandidaten själv har utfört experiment utan hjälp av laboratorietekniker.
• Effektivt arbetande, engagerad, driven och brinner för vetenskap.
• Kandidaten prioriterar doktorandprojektet.
• Mycket goda kunskaper i engelska i tal och skrift.
• Etablera hemvist i Luleå, Sverige d.v.s. vara närvarande på campus.

För ytterligare information om specifik doktorandutbildning se; studieplaner för forskarutbildning inom teknisk fakultet

Information
Anställning som doktorand är tidsbegränsad på 4 år, undervisning och annan institutionstjänstgöring kan tillkomma upp till 20 % av heltid. Tjänstgöringsort Luleå. Tillträde så fort som möjligt.

För ytterligare information är du välkommen att kontakta universitetslektor Oisik Das, 0920-49 21 93, 079-046 98 66, oisik.das@ltu.se och professor Gabriel Sas, +46 920 49 38 35, gabriel.sas@ltu.se.

Facklig företrädare: SACO-S Kjell Johansson, 0920-49 1529 kjell.johansson@ltu.se och OFR-S Lars Frisk, 0920-49 1792 lars.frisk@ltu.se. 

Ansökan
Vi ser helst att du söker befattningen via ansökningsknappen nedan där du bifogar personligt brev samt CV/meritförteckning och kopior av verifierade examensbevis. Var vänlig och märk din ansökan med referensnumret nedan. Både ansökan och examensbevis ska vara skrivna på svenska eller engelska.

Sista ansökningsdag: 15 februari 2023
Referensnummer: 5143-2022