Doktorand i entreprenörskap och finansiering

Doktorand i entreprenörskap och finansiering [OBS denna annons har utgått]

Annons: 26976573
Yrke: Doktorand
Arbetsgivare: Luleå tekniska universitet
Arbetets ort: Luleå, Norrbottens län
Senaste ansökningsdatum: 2023-02-15
Publiceringsdatum: 2023-01-03

Kvalifikationer

Arbetslivserfarenhet: DoktorandPresentation:


Luleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden. Vi formar framtiden genom nydanande utbildningar och banbrytande forskningsresultat, och med utgångspunkt i den arktiska regionen skapar vi global samhällsnytta. Vår vetenskapliga som konstnärliga forskning och utbildning bedrivs i nära samarbete med internationella, nationella och regionala företag, offentliga aktörer och ledande universitet. Luleå tekniska universitet omsätter totalt 1,9 miljarder kronor per år. Vi är idag 1 815 anställda och har 19 155 studenter.

De kommande åren investeras mångmiljardbelopp i Norrbotten och Västerbotten i stora projekt som syftar till ett mer hållbart samhälle nationellt så väl som globalt. Luleå tekniska universitet är involverat i flera av dessa högaktuella forskningsprojekt och den samhällsomvandling som följer. Vi har ett brett utbud av utbildningar för att matcha den kompetens som efterfrågas. Vi hoppas att du vill hjälpa oss att bygga framtidens hållbara företag och samhällen.

Ämnesbeskrivning
Entreprenörskap och innovation omfattar organisationsutveckling med särskilt fokus på företagsutveckling baserad på innovativa produkter, tjänster, produktionslösningar eller sätt att leda och organisera verksamheten.

Projektbeskrivning
Vi letar nu efter en doktorand som ska bedriva forskning kopplat till centrumbildningen Sustainable Finance Lab. Centrumet grundades av ett konsortium av sex universitet och forskningsinstitut i Sverige som tillsammans genererar banbrytande forskning i nära samverkan mellan finansmarknadspartners och forskning. Med konsortiet som utgångspunkt ingår ett brett nätverk av akademiska och industriella partners för att samskapa forskning och praktik som är nödvändig för socialt och miljömässigt hållbar omställning av finansiella marknader.

Projektet bidrar specifikt till forskning inom fältet finansiering av entreprenörskap för utveckling av konkurrenskraft och innovation genom att tillhandahålla finansiering för tillvaratagande av tillväxt- och hållbarhetspotential. Utveckling av modeller och principer för en effektiv fördelning av finansiering kräver insikt och förståelse för finansiärers processer vid beslutsfattande, samt konsekvenser av sådant beslutsfattande. Projektet bidrar specifikt till forskning om genus i fältet entreprenörers finansiering. Området kan även omfatta social hållbarhet, inkludering och mångfald genom finansiering av entreprenörskap. Du kommer därmed bidra till ny kunskap om hur modeller för inkludering, mångfald och genus kan fungera.

Relevanta ämnen inkluderar, men är inte begränsade till, följande exempel:

- Finansiering av entreprenörskap ur ett genusperspektiv
- Investeringsmodeller för inkludering, mångfald och genus i entreprenörskap
- FinTech marknaden ur ett genusperspektiv

Kvalifikationer
Du ska ha en akademisk examen med minst 240 högskolepoäng varav 60 högskolepoäng på avancerad nivå. Du ska ha kunskap inom företagsekonomi, industriell ekonomi eller angränsande ämne.  Du ska vara starkt motiverad för forskarstudier samt ha en god samarbets- och kommunikationsförmåga. Det är viktigt att du kan uttrycka dig muntligt och skriftligt på engelska. Det är en fördel, men inte avgörande, om du kan arbeta med svensk data och uttrycka dig muntligt och skriftligt på svenska.

Se även den allmänna studieplanen: 

https://www.ltu.se/cms_fs/1.106335!/file/Allm%C3%A4n%20Studieplan%20Entrepren%C3%B6rskap%20och%20innovation%202020-03-24-rev-2021-10-08.pdf

Information
Anställning som doktorand är tidsbegränsad på 4 år, undervisning och annan institutionstjänstgöring kan tillkomma upp till 20 % av heltid. Lön utgår enligt gällande avtal. Tillträde enligt överenskommelse. Tjänsten är placerad vid Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle

Placeringsort: Luleå

För ytterligare information är du välkommen att kontakta professor Malin Malmström, 0920-49 1087, malin.malmstrom@ltu.s

Facklig företrädare:SACO-S Kjell Johansson, 0920-49 1529 kjell.johansson@ltu.se, OFR-S Lars Frisk, 0920-49 1792 lars.frisk@ltu.se

Ansökan
Vi ser helst att du söker befattningen via ansökningsknappen nedan där du bifogar personligt brev samt CV/meritförteckning och kopior på verifierade examensbevis. Var vänlig och märk din ansökan med referensnumret nedan. Både ansökan och examensbevis ska vara skrivna på svenska eller engelska.

Referensnummer: 4150-2022
Sista ansökningsdag: 15 februari 2023