Doktorand i Byggproduktion och teknik

Doktorand i Byggproduktion och teknik

Annons: 26998566
Yrke: Doktorand
Arbetsgivare: Luleå tekniska universitet
Arbetets ort: Luleå, Norrbottens län
Senaste ansökningsdatum: 2023-03-31
Publiceringsdatum: 2023-01-10

Kvalifikationer

Arbetslivserfarenhet: DoktorandPresentation:


– Cirkulära affärsmodeller för hållbara byggprojekt

Luleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden. Vi formar framtiden genom nydanande utbildningar och banbrytande forskningsresultat, och med utgångspunkt i den arktiska regionen skapar vi global samhällsnytta. Vår vetenskapliga som konstnärliga forskning och utbildning bedrivs i nära samarbete med internationella, nationella och regionala företag, offentliga aktörer och ledande universitet. Luleå tekniska universitet omsätter totalt 1,9 miljarder kronor per år. Vi är idag 1 815 anställda och har 19 155 studenter.

De kommande åren investeras mångmiljardbelopp i Norrbotten och Västerbotten i stora projekt som syftar till ett mer hållbart samhälle nationellt så väl som globalt. Luleå tekniska universitet är involverat i flera av dessa högaktuella forskningsprojekt och den samhällsomvandling som följer. Vi har ett brett utbud av utbildningar för att matcha den kompetens som efterfrågas. Vi hoppas att du vill hjälpa oss att bygga framtidens hållbara företag och samhällen.

Vi vill förstärka vår forskargrupp inom byggproduktion och teknik vid Avdelningen industriellt och hållbart byggande med en ny doktorand för att bygga kunskap om cirkulära affärsmodeller Forskargruppen bedriver forskning och utbildning inom byggprocessen – från tidig planering och projektering via byggande till förvaltning. Våra kärnkompetenser finns inom management och automation av byggprocessen samt inom industriella bygg- och produktionssystem. Forskargruppen är ledande i Sverige inom sitt kärnområde och har omkring 30 anställda, varav 10 är doktorander. Forskningen är tillämpad och utgår från aktuella frågeställningar i nära samarbete med bygg- och anläggningssektorns intressenter; företag och andra organisationer.

Projektbeskrivning
Doktorandprojektet genomförs inom Creaternity, vilket är ett av Luleå tekniska universitets framtidsområde som fokuserar på cirkuläritet och omställningen mot en hållbar industri. Läs mer här: Creaternity. Projektet kommer att genomföras i nära samarbete med näringslivsaktörer (ex. NCC), samt andra relevanta aktörer som har viktiga roller i möjliggörandet av byggprojekt som bidrar till hållbar utveckling av byggsektorn. Du kommer också samverkan med andra närbesläktade forskningsprojekt såväl inom Luleå tekniska universitet som på andra lärosäten.

Forskningsprojektet är inriktat mot att öka kunskapen kring vilka krav beställarens moderna affärsmodeller/erbjudanden ställer på leverantörerna och deras affärsmodeller för att åstadkomma hållbara byggprojekt. Projektet ämnar att genom fallstudier dels kartlägga vilka möjligheter leverantören i dagsläget har att arbeta med hållbarhet och cirkulära flöden, dels arbeta med att ta fram framtida leverantörserbjudanden (affärsmodeller) som inkluderar cirkulära flöden och innovation. Framtagandet av nya affärsmodeller kommer att innehålla aktiviteter som främjar ett iterativt arbetssätt såsom fokusgrupper samt strukturerade intervjuer. Samverkan mellan näringsliv och forskare kommer därför vara extra viktig under denna etapp eftersom framtagna affärsmodeller behöver vara implementerbara och passa in i leverantörens verksamhet.

Arbetsuppgifter
Som doktorand arbetar du med doktorsexamen som slutmål efter motsvarande fyra års forskarutbildning på heltid. Forskarutbildningen innefattar såväl träning i vetenskapligt arbete som genomförande av forskarutbildningskurser med relevans för forskningsområdet. Den som är anställd som doktorand ska främst ägna sig åt sin egen forskning men i tjänsten ingår även institutionstjänstgöring såsom undervisning och administrativt arbete upp till 20 % av heltid. Arbetet som doktorand innebär stora möjligheter att själv definiera och planera sina dagliga arbetsuppgifter och hur de ska genomföras i dialog med olika parter.

Kvalifikationer
För behörighet krävs civilingenjörsexamen (eller motsvarande grundläggande behörighetskrav, högskoleförordning 7 kap 39 §) inom relevant inriktning, dvs. samhällsbyggnad, väg- och vattenbyggnad, arkitektur eller industriell ekonomi.

Du förväntas ta initiativ, utveckla egna idéer och arbeta självständigt men även ha hög samarbetsförmåga. Forskningsresultaten kommer att presenteras vid projektmöten, konferenser och i vetenskapliga tidskrifter, därför är det bra om du känner dig trygg i den miljön. Då forskningsarbetet är mycket kommunikativt kräver vi att du har mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på engelska.

Meriterande kriterier är:
- kunskaper inom projektledning och/eller utvecklings-/innovationsarbete
- kunskaper och färdigheter inom byggprocessen (projektering, produktion och/eller förvaltning av byggnader) samt byggupphandling
- kunskaper och färdigheter inom affärsmodeller, affärsstrategier
- goda kunskaper i svenska, i tal och skrift

För ytterligare information om specifik doktorandutbildning se: Studieplaner för forskarutbildning inom teknisk fakultet.

En fortsatt akademisk karriär vid Luleå tekniska universitet kan vara en möjlighet till vidareutveckling.

Information
Anställning som doktorand är tidsbegränsad till 4 år, undervisning och annan institutionstjänstgöring kan tillkomma på högst 20 %. Tjänsten förlängs om och i den omfattning undervisning och institutionstjänstgöring genomförts. Som doktorand får du lön enligt en fackligt förhandlad lönetrappa med nuvarande ingångslön på 32 800 sek. Doktorandlönetrappan revideras årligen i samband med den allmänna lönerörelsen. Förutom den årliga revideringen sker också en löneökning i samband med godkänd licentiatexamen/mittseminarium vilken i dagsläget ligger på 5 400 sek.

Placeringsort är Luleå. Arbetet innebär resor och kortare vistelser på annan ort.

För ytterligare information är du välkommen att kontakta universitetslektor Johan Larsson, 0920-49 22 63, johan.p.larsson@ltu.se

Fackliga företrädare: SACO-S Kjell Johansson 0920-49 1529 kjell.johansson@ltu.se och OFR- Lars Frisk, 0920-49 1792. lars.frisk@ltu.se.

Ansökan
Ansökan till denna befattning görs via ansökningsknappen nedan där du bifogar personligt brev samt CV/meritförteckning och examensbevis. Var vänlig och märk din ansökan med referensnumret nedan. Ansökan samt examensbevis måste vara skrivna på svenska eller engelska. Lämna namn på två referenspersoner.

Referensnummer: 87-2023
Sista ansökningsdag: 31 mars, 2023