Doktorand i drift- och underhållsteknik

Doktorand i drift- och underhållsteknik [OBS denna annons har utgått]

Annons: 26998621
Yrke: Doktorand
Arbetsgivare: Luleå tekniska universitet
Arbetets ort: Luleå, Norrbottens län
Senaste ansökningsdatum: 2023-01-31
Publiceringsdatum: 2023-01-10

Kvalifikationer

Arbetslivserfarenhet: DoktorandPresentation:


- "Climate-Resilence Infrastructure"

Luleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden. Vi formar framtiden genom nydanande utbildningar och banbrytande forskningsresultat, och med utgångspunkt i den arktiska regionen skapar vi global samhällsnytta. Vår vetenskapliga som konstnärliga forskning och utbildning bedrivs i nära samarbete med internationella, nationella och regionala företag, offentliga aktörer och ledande universitet. Luleå tekniska universitet omsätter totalt 1,9 miljarder kronor per år. Vi är idag 1 815 anställda och har 19 155 studenter.

De kommande åren investeras mångmiljardbelopp i Norrbotten och Västerbotten i stora projekt som syftar till ett mer hållbart samhälle nationellt så väl som globalt. Luleå tekniska universitet är involverat i flera av dessa högaktuella forskningsprojekt och den samhällsomvandling som följer. Vi har ett brett utbud av utbildningar för att matcha den kompetens som efterfrågas. Vi hoppas att du vill hjälpa oss att bygga framtidens hållbara företag och samhällen.

Luleå tekniska universitet är ett av Europas ledande universitet inom drift- och underhållsteknik. Universitetet erbjuder en unik möjlighet att utveckla, heltäckande forskningsfärdigheter genom att arbeta i en multidisciplinär mångkulturell miljö. Vi söker en mycket motiverad doktorand som kan bidra till naturvetenskap och teknik inom drift- och underhållsteknik med fokus på klimatanpassnings med möjligheter i transportnät.

ÄMNESBESKRIVNING
Drift och underhållsteknik omfattar utveckling av metoder, modeller och verktyg för att säkerställa hög driftsäkerhet och effektivt underhåll av såväl befintliga som nya system och anläggningar.

Ämnesområdet för Drift- och underhållsteknik är multidisciplinär till sin natur, överskrider gränserna och skiljer många discipliner av vetenskap, framväxande teknologi och konst. Divisionens aktiviteter är inriktade på att hitta synergier med andra ingenjörsdiscipliner och bygga nätverk med många aktiva forskargrupper, lokalt och globalt. Med den ökande medvetenheten hos industrin och akademin om att underhåll säkerställer säker och hållbar prestanda och skapar ytterligare värde för affärsprocessen, har divisionen arbetat i samarbete med industrier, akademiska och forskningspartners.

PROJEKT BESKRIVNING
Vi söker en doktorand för att forska kring ämnet "Klimatanpassning och riskreducering av svensk järnvägsinfrastruktur". Målet med projektet är att förbättra järnvägs infrastrukturens resilience mot ogynnsamma framtida klimatförhållanden genom att implementera en klimatanpassningsstrategi vid design, drift och underhåll av järnvägsinfrastruktur.

Majoriteten av infrastrukturerna konceptualiserades, designades och byggdes utan någon djupgående analys av klimatförändringarnas effekter. Klimatförändringarna har negativ inverkan på järnvägssystemet och relaterade drifts- och underhållskostnader. Ökade temperaturer och frekvensen av extrema ogynnsamma väderhändelser, t.ex. översvämningar, värmeböljor och kraftigt snöfall, skapar specifika risker för drift och underhåll av järnvägsinfrastrukturtillgångar. Klimatförändringar skapar flerdimensionella problem för samhällen och det finns ett behov av ny teknik som kommer att underlätta att mildra klimatförändringarnas effekter på infrastrukturens tillförlitlighet. Digitalisering och AI-teknik kan användas för att förbättra det nuvarande beslutsstödssystemet (DSS) med tanke på klimatförändringsmodellen, samhälleligt behov med socioekonomisk hänsyn för att komma fram till bästa praxis för förvaltning av infrastruktur. Vänligen hitta sidan för AdaptUrbanRail och AdaptRailför mer information.

ARBETSUPPGIFTER
Som doktorand förväntas du utföra både teoretiska och fältarbete inom dina forskningsstudier samt kommunicera dina resultat på nationella och internationella konferenser och i vetenskapliga tidskrifter. Du förväntas även gå igenom de obligatoriska doktorandkurserna. Större delen av din arbetstid kommer att ägnas åt dina egna forskningsstudier. Dessutom får du möjlighet till att prova på lärarrollen.

KVALIFIKATIONER
För att vara behörig för anställning krävs en civilingenjörsexamen inom drift- och underhållsteknik, byggnadsteknik, transportteknik, risk- och resilience eller motsvarande utbildningsbakgrund i relevanta ämnen. Dessutom är erfarenhet samt komptens inom AI och maskininlärning, programmeringskunskaper (Python, .NET framework, etc) meriterande. Kunskaper om järnvägsteknik samt klimatvetenskap anses meriterande. Då en del av arbetet kommer att bedrivas i nära samarbete med andra forskare och branschpartners ska du ha goda kunskaper i engelska i både muntligt och skriftligt. Kunskaper i svenska språket är meriterande.

För ytterligare information om specifik doktorandutbildning se; Studieplaner för forskarutbildning inom teknisk fakultet

INFORMATION
Tidsbegränsad heltidsanställning under fyra år (upp till maximalt fem år). Institutionstjänstgöring såsom administration och/eller undervisning upp till max 20 % av heltid kan tillkomma. Förväntat startdatum för tjänsten är maj 2023. Tjänstgöringsort: Luleå, Sverige.

För ytterligare information om tjänsten, vänligen kontakta Amir Garmabaki, +46(0)920-49 3429 Amir.Garmabaki@ltu.se  eller Uday Kumar, +46(0)920-49 1826 Uday.kumar@ltu.se

Fackliga företrädare: SACO-S: Kjell Johansson, +46(0)920-49 1529,kjell.johansson@ltu.se ,OFR-S: Lars Frisk, +46(0)920-49 1792,lars.frisk@ltu.se.

ANSÖKAN
Vi ser helst att du söker befattningen via ansökningsknappen nedan där du bifogar personligt brev samt CV/meritförteckning och examensbevis. Var vänlig och märk din ansökan med referensnumret nedan. Ansökan samt examensbevis måste vara skrivna på svenska eller engelska.

Sista ansökningsdag: 31 januari  2023
Referensnummer:5097-2022