Ledningssystem officer - Norra Militärregionen

Ledningssystem officer - Norra Militärregionen [OBS denna annons har utgått]

Annons: 27024460
Yrke: Specialistofficer
Arbetsgivare: Försvarsmakten
Arbetets ort: Boden, Norrbottens län
Senaste ansökningsdatum: 2023-03-01
Publiceringsdatum: 2023-01-16

Kvalifikationer

Arbetslivserfarenhet: SpecialistofficerPresentation:


Norra militärregionens (MR N) regionala stab söker nya medarbetare för att ytterligare stärka försvaret av Sverige. Som ledningssystems officer kommer du att arbeta vid den regionala stabens , J6.

MR N:s regionala stab är ett krigsförband lokaliserat i Boden. Fr.o.m. februari 2020 är även förbandet egen organisationsenhet. Stabens består av kontinuerligt och tidvis tjänstgörande officerare och civil personal. Chefen för MR N med stab leder underställda förband, samverkar med regionala aktörer och leder säkerhets- och underrättelsetjänsten i området.

Vid avdelningen finns C J6, tillika IT chef, MRN signalskyddschef samt handläggare ledningssystemavdelningen.

Huvudsakliga arbetsuppgifter• Planera och delta i försvarsplanering.
• Ansvara för del av de sambandssystem som finns inom Norra militärregionen.
• Bereda sambandsfrågor med hög detaljupplösning ur ett regionalt perspektiv med både militära och civila operatörer.
• Stödja vid planering och genomförande av övningsverksamhet för krigsförbanden, hemvärnsbataljoner och den regionala staben
• Tjänstgöra som vakthavande befäl för Norra militärregionen.

Kvalifikationer

Specialistofficer OR 7
Goda kunskaper inom området ledningssystem
B-körkort - manuell växellåda

Meriterande 

God förmåga att hantera Försvarsmaktens sambandssystem
Goda kunskaper om Försvarsmaktens struktur och uppgifter inom insatsledning och produktionsledning
Erfarenhet av sambandsplanering och systemkunskap på Försvarets sambandssystem

Personliga egenskaper
Tjänsten som sambandsofficer ställer höga krav på social kompetens och samarbetsförmåga, förmåga att kunna växla mellan låg och hög arbetsbelastning samt god initiativförmåga och hög stresstålighet. Vidare behöver du med kvalitet kunna leda, koordinera och planera arbetet. Därtill krävs för befattningen god analytisk förmåga.

Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.

Du följer försvarsmaktens värdegrund som slår vakt om alla människors lika värde, rättvisa och jämlikhet och främjar demokrati och mänskliga rättigheter (läs mer på www.forsvarsmakten.se).

Övrigt

Befattningen är militär tillsvidareanställning med placering i säkerhetsklass och krigsplacering. Vid eventuell återanställning av officer inleds anställningen med sex månaders provanställning.
Tillträde enligt överenskommelse.
Befattningen innebär tjänsteresor.
Arbetsuppgifterna kan förändras över tid.

Tre timmars friskvårdstid per vecka samt flextids- och semesteravtal följer med anställningen.

Upplysningar
Vill du veta mer om befattningen är du välkommen att kontakta,
Chef J6 Mårten Persson 070-510 35 63 alternativt
Personalbefäl Sven-Olov Grenholm, via Försvarsmaktens växel 010-820 00 99

Fackliga representanter, vilka nås via Försvarsmaktens växel 010-820 00 99
Seko FM Susanne Thunberg
Försvarsförbundet Jessica Wuopio
OFR/O Malin Scharffenberg Kahlke


Välkommen med Din ansökan, senast 2023-03-01, tillsammans med CV, personligt brev och referenser.

Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats. 

Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
--------------------------------------------------------
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

Norra militärregionen (MR N) ansvarar för markterritoriell ledning i de fyra nordliga länen.

Regionen består av en stab och fem utbildningsgrupper. Verksamheten finns från Kiruna i norr till Härnösand i söder. Vid MR N finns sju hemvärnsbataljoner och flera stödfunktioner.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård och bra balans mellan arbete och privatliv.

En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.