Ställföreträdande gruppchef (OR6-7) till MR N - Säkerhetsgrupp

Ställföreträdande gruppchef (OR6-7) till MR N - Säkerhetsgrupp

Annons: 27049695
Yrke: Specialistofficer
Arbetsgivare: Försvarsmakten
Arbetets ort: Boden, Norrbottens län
Senaste ansökningsdatum: 2023-03-24
Publiceringsdatum: 2023-01-20

Kvalifikationer

Arbetslivserfarenhet: SpecialistofficerPresentation:


Norra Militärregionen (MR N) stab är ett krigsförband lokaliserat i Boden. Staben består av kontinuerligt tjänstgörande officerare och civila. Vid höjd beredskap kompletteras staben med tidvis tjänstgörande personal och hemvärnssoldater. Chefen för MR N med stab leder underställda förband, samverkar med regionala aktörer, leder underrättelse- och säkerhetstjänsten samt stödjer övriga chefer som löser uppgifter inom regionen.

MR N Säkerhetsgrupp arbetar inom ramen för militär säkerhetstjänst.

Som ställföreträdande gruppchef på MR N Säkerhetsgrupp arbetar du med säkerhetstjänst regionalt inom norra militärregionen genom inhämtning, bearbetning/analys samt säkerhetsskyddsåtgärder. Du medverkar i utveckling och inriktning av säkerhetstjänst på regional nivå.

Vi verkar för att hantera de fem huvudtyperna av säkerhetshot: Kriminalitet, sabotage, subversion, underrättelseverksamhet, terrorism.

Tidigare erfarenhet av militär säkerhetstjänst utgör inget krav då all relevant grundutbildning kommer att tillhandahållas. Utvecklingsmöjligheter för specialisering inom området militär säkerhetstjänst erbjuds den personal som arbetat en längre period och som bedöms uppnå ansenlig erfarenhet samt lämplighet i befattning.

Huvudsakliga arbetsuppgifter
Dina huvudsakliga uppgifter kommer vara att


• Delta och leda gruppens arbete inom säkerhetstjänst med inriktning mot inhämtning, säkerhetsskyddsåtgärder samt bearbetning och analys.
• Delta och leda gruppens arbete inom säkerhetsskyddstjänst med inriktning mot säkerhetsskyddsplanering.
• Delta och leda arbetet inom ramen för en säkerhetsutredningar.

Inledningsvis kommer många av arbetsuppgifterna vara kopplade till att skapa förutsättningar för upprättande av MR N säkerhetsgrupp samt egen befattningsutbildning.


Kvalifikationer


• OR 6/7
• Goda kunskaper i engelska (tal och skrift)
• B-körkort – manuell växellåda
• FM FYSS Baskrav nivå 3

Meriterande


• Tjänstgjort vid MP-/Säk-/jägar-/spanings-förband
• Militär/civil utlandstjänstgöring
• Utomnordiska språkkunskaper
• Militära förarbevis
• Utbildning inom underrättelsetjänst
• Utbildning inom säkerhetstjänst
• Utbildad utfrågare samt samtalsledare

Personliga egenskaper

Inom ram för gruppens verksamhet är interaktion med andra människor en mycket viktig del, därav söker vi dig som har mycket god social förmåga samt god självkännedom. Din psykiska och fysiska förmåga är viktig för att lösa uppgifter med hög effekt. Du kommer att ingå i en liten enhet som uppträder självständigt och utformas utefter uppgiftens karaktär. Utöver detta ställs höga krav på dig som ställföreträdare och gruppmedlem att ha hög förmåga att uppträda självständigt. Att arbeta i olika typer av sociala miljöer samt varierande geografiska platser är något du trivs med.

Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.


För att myndighetens uppdrag ska vara framgångsrikt förutsätts att alla medarbetare uppträder enligt den värdegrund som finns. Försvarsmaktens värdegrund slår vakt om alla människors lika värde, rättsvisa och jämlikhet och främjar demokrati och mänskliga rättigheter (läs mer på www.forsvarsmakten.se).

Övrigt

Anställningsformen är en tillsvidareanställning som om du ej är anställd i försvarsmakten kommer inledas med sex månaders provanställning.

Arbetsorten är Boden.

Tjänsten innebär resor inom Sverige. Arbetet är till del förlagt till kvällar och helger.

Under rekryteringsprocessen kommer urvalstester att genomföras under en dag, kallade deltagare kommer att få mer information. Kallelse till den första testdagen kommer att ske via mail.

Försvarsmakten bekostar ej omkostnader kopplat till urvalsprocessen.

Tillträde enligt överenskommelse

 

Upplysningar
Fj Kalle Kivi, chef MR N Säkerhetsgrupp. Nås via växel 0921-34 80 00

mrn-sakgrupp@mil.se

Information om rekryteringsprocessen
Mj Sven-Olov Grenholm, MR N HR-avd. Nås via växel 0921-34 80 00

 

Fackliga företrädare Officersförbundet: Malin Scharffenberg Kahlke

Seko Försvar: Susanne Thunberg

Försvarsförbundet: kontaktas via e-post: forsvarsforbundet-l99-boden@mil.se

Samtliga kan nås via växeln på 0921-34 80 00

Ansökan

Välkommen med din ansökan senast 2022-03-24.

Din ansökan skall innehålla:

CV med referenser till minst 3 tidigare chefer/sidoordnade/underställda.

Underlag där militära utbildningar, förarbevis samt eventuella civila utbildningar som kan vara av intresse framgår.

 

Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
--------------------------------------------------------
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

Norra militärregionen (MR N) ansvarar för markterritoriell ledning i de fyra nordliga länen.

Regionen består av en stab och fem utbildningsgrupper. Verksamheten finns från Kiruna i norr till Härnösand i söder. Vid MR N finns sju hemvärnsbataljoner och flera stödfunktioner.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård och bra balans mellan arbete och privatliv.

En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.