Migrationshandläggare till Boden

Migrationshandläggare till Boden [OBS denna annons har utgått]

Annons: 27057916
Yrke: Handläggare/Utredare, offentlig förvaltning
Arbetsgivare: Migrationsverket, Operativ verksamhet, Region nord
Arbetets ort: Boden, Norrbottens län
Senaste ansökningsdatum: 2023-02-02
Publiceringsdatum: 2023-01-23

Kvalifikationer

Arbetslivserfarenhet: Handläggare, offentlig förvaltning/Utredare, offentlig förvaltningPresentation:


På Migrationsverket är vi cirka 5 800 personer som arbetar med en av vår tids stora samhällsfrågor och med uppgif­ter som rör människors liv och framtid. Vårt jobb är viktigt på riktigt!
Vi söker dig som vill arbeta som migrationshandläggare på asylprövningsenheterna och mottagningsenheterna i Boden.

Asylprövningsenheterna hanterar ansökningar från personer som söker asyl i Sverige. Enheterna arbetar också med ansökningar från personer som vill förlänga sitt uppehållstillstånd. Varje enhet består i dagsläget av cirka 25 medarbetare som är fördelade på två team.
Mottagningsenheternas uppdrag är att tillhandahålla logi, fatta beslut om ekonomiskt bistånd samt att ge service till asylsökande. Här hanterar vi bosättning för personer som fått uppehållstillstånd samt återvändande för de som ska lämna landet. Även samverkan med kommuner, andra myndigheter förekommer i arbetet. Vi har två enheter med cirka 30 medarbetare på varje enhet där vi jobbar i tre team.   

Vi erbjuder ett jobb som är viktigt 
Det händer mycket i vår omvärld och många människor söker sig till Sverige. Vi har därför behov av att stärka upp vår verksamhet med fler medarbetare som kan hjälpa till i de delar av verksamheten där behovet är som störst. Just nu är det inom asylprövningen och mottagningsverksamheten. Vår verksamhet är stor och över tid kan det finnas behov av din kompetens även inom andra ärendeslag. Oavsett var i verksamheten du kommer att arbeta så har du en betydelsefull roll i att bidra till genomförandet av vårt viktiga samhällsuppdrag. Ditt jobb är viktigt på riktigt. 

Arbetsuppgifter
Som migrationshandläggare kan ditt arbete variera över tid och efter behov. Som migrationshandläggare inom asylprövningsenheten är din huvudsakliga uppgift att handlägga ärenden om uppehållstillstånd och ta fram underlag för beslut. Som migrationshandläggare inom mottagningsenheten är din huvudsakliga uppgift att möta sökande, hålla samtal, handlägga, utreda och ta beslut i olika typer av ärenden.
Du genomför muntliga utredningar. Du identifierar och hanterar särskilda behov som kan finnas – en del i det arbetet går ut på att hålla samtal med vuxna och barn som befinner sig i utsatta situationer. Det kan också handla om att vägleda och ge service. Inom asylprövningsverksamheten kommer du tillsammans med beslutsfattare att fatta beslut som leder till att personer utvisas ur landet eller får uppehållstillstånd. Inom mottagningsverksamheten delger du dessa beslut samt arbetar med motiverande samtal.

Utöver detta har du också administrativa uppgifter där du hanterar akter och handlingar som har kommit in eller upprättats i ett ärende. Du handlägger också andra inom förvaltningsrätten förekommande ärendeslag.

Krav
• Akademisk utbildning med juridisk, samhällsvetenskaplig eller beteendevetenskaplig inriktning eller annan utbildning i kombination med för rollen relevant erfarenhet 
• Kunskap inom förvaltningsrättsliga ärenden
• God kommunikativ förmåga och uttrycker sig väl i tal och skrift på svenska och engelska
• Goda kunskaper i Officepaketet
 
Meriter
• Erfarenhet av arbete med förvaltningsrättsliga ärenden
• Erfarenhet av professionellt bemötande
• Utredningsvana 
• Erfarenhet av arbete med krav på god service

Personliga kompetenser
Som person arbetar du bra med andra människor. Du är lyhörd och löser utmaningar som kan uppstå. Du har ett gott bemötande och kan kommunicera på ett tydligt sätt. Du förstår vikten av att budskap når fram.
Du har förmågan att planera, organisera och prioritera arbetet effektivt – sätta upp och hålla tidsramar. Du har lätt för att anpassa dig till ändrade omständigheter, du ser möjligheterna i förändringar och kan snabbt ändra ditt synsätt och förhållningssätt – något som är särskilt viktigt i vår verksamhet.

Upplysningar
Anställningsform: Tillsvidareanställning med provanställning samt särskild visstidsanställning. 
Arbetstider: Kontorsarbetstid, viss möjlighet till distansarbete finns. 
Vi tillämpar individuell lönesättning.
Placering: Boden
Tillträde: Enligt överenskommelse.

Vill du veta mer
Anna-Stina Lundström Sundström 010-485 00 80
Susanne Fahlgren  010-485 11 20
Jonas Carlenius 010-485 18 99

Ansökan
Välkommen med dina ansökningshandlingar senast den 2 februari 2023. Vi tar emot din ansökan via vårt rekryteringssystem.

_________________________________________________________________________________________________________


Om rekryteringsprocessen
För oss är det viktigt att all kompetens på arbetsmarknaden tillvaratas. Vi välkomnar därför alla sökande och strävar efter en jämn könsfördelning och mångfald. Som statlig myndighet rekryterar vi efter förtjänst och skicklighet. På arbetsgivarverkets.se kan du läsa mer om vad det innebär.


Vi använder urvalsfrågor under ansökningen. Besvara dem så utförligt du kan eftersom dina svar har betydelse för om du är kvalificerad att gå vidare i rekryteringen eller inte. I vissa rekryteringar använder vi också tester för att bedöma hur väl din skicklighet stämmer överens med tjänsten du söker. Vid en eventuell intervju kan du även få svara på frågor kopplat till säkerhet.


Vill du komma i kontakt med fackliga företrädare finns kontaktuppgifter till Saco-S, Seko och ST längst ned på sidan ”Lediga jobb och intresseanmälan” på migrationsverket.se: https://www.migrationsverket.se/Om-Migrationsverket/Jobba-hos-oss/Lediga-jobb-och-intresseanmalan.html


Migrationsverkets rekryteringar sker helt i vår egen eller upphandlade leverantörers regi. Vi ber därför om att inte få telefonsamtal och mejl från rekryteringsföretag och annonsförsäljare.