Postdoktor i avfallsteknik - simultan sanering av komplexa jordföroreningar

Postdoktor i avfallsteknik - simultan sanering av komplexa jordföroreningar [OBS denna annons har utgått]

Annons: 27079910
Yrke: Civilingenjör, kemiteknik
Arbetsgivare: Luleå tekniska universitet
Arbetets ort: Luleå, Norrbottens län
Senaste ansökningsdatum: 2023-02-17
Publiceringsdatum: 2023-01-27

Kvalifikationer

Arbetslivserfarenhet: Civilingenjör, kemiteknikPresentation:


Luleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden. Vi formar framtiden genom nydanande utbildningar och banbrytande forskningsresultat, och med utgångspunkt i den arktiska regionen skapar vi global samhällsnytta. Vår vetenskapliga som konstnärliga forskning och utbildning bedrivs i nära samarbete med internationella, nationella och regionala företag, offentliga aktörer och ledande universitet. Luleå tekniska universitet omsätter totalt 1,9 miljarder kronor per år. Vi är idag 1 815 anställda och har 19 155 studenter.

De kommande åren investeras mångmiljardbelopp i Norrbotten och Västerbotten i stora projekt som syftar till ett mer hållbart samhälle nationellt så väl som globalt. Luleå tekniska universitet är involverat i flera av dessa högaktuella forskningsprojekt och den samhällsomvandling som följer. Vi har ett brett utbud av utbildningar för att matcha den kompetens som efterfrågas. Vi hoppas att du vill hjälpa oss att bygga framtidens hållbara företag och samhällen.
Forskargruppen avfallsteknik vid Luleå tekniska universitet söker dig som vill bidra till vetenskap och teknik, medverka till att utveckla nya metoder och påverka framtidens avfallshantering och marksanering.

Avfallsteknik finns vid Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser som är en ämnesmässigt bred institution med många framgångsrika forskargrupper och erkända utbildningsprogram. Avfallsteknik vid Luleå tekniska universitet är rankat bland de tio främsta forskargrupperna globalt inom området.

Ämnesbeskrivning
Avfallsteknik omfattar alla led i samhällets avfallshantering - bildning, insamling, behandling, och disponering av avfall, inklusive nyttiggörande och återvinning. Forskningen syftar till att utveckla verktyg och metoder för en hållbar avfallshantering.

Projektbeskrivning
I detta projekt kommer vi att utveckla en ny metod att sanera jord där arsenik immobiliseras och PAH bryts ner samtidigt in situ, dvs utan jorduppgrävning. Vi kommer att uppnå detta genom att anpassa elektrokinetiska principer för vårt syfte. Vi kommer att utföra detaljerad karaktärisering, uppföljning och modellering av elektrokemiska processer i förorenad jord, vilket kommer att möjliggöra för oss att grundligt utvärdera den föreslagna marksaneringstekniken och jämföra den med konventionella metoder.

Arbetsuppgifter
Dina arbetsuppgifter kommer i huvudsak bestå av forskning.  Du kommer att planera och genomföra experiment, utföra kemiska analyser, utvärdera resultat samt beskriva de i vetenskapliga artiklar som ska publiceras i internationella vetenskapliga journaler, samt presenteras vid nationella och internationella konferenser. Undervisning och pedagogiskt utvecklingsarbete kan ingå i arbetsuppgifterna. I anställningen ingår en träning i att söka extern finansiering för forskningsprojekt.

Kvalifikationer
För att vara behörig för anställning krävs doktorsexamen i teknik eller naturvetenskap inom exempelvis miljöteknik, kemiteknik, geokemi, avfallsteknik, en bra publiceringslista i någon av dessa områden och mycket goda kunskaper i muntlig och skriftlig kommunikation på engelska. Avancerad kunskap i markvetenskap eller elektrokemi är en fördel, men inget krav. Kandidater som är mycket nära att avsluta sin doktorsexamen kan ansöka.

Information
Tidsbegränsad heltidsanställning på två år. Tjänstgöringsort är Luleå, med tillträde efter överenskommelse. 

För ytterligare information är du välkommen att kontakta:
professor Jurate Kumpiene, 0920-49 3020, jurate.kumpiene@ltu.se

Facklig företrädare: SACO-S Kjell Johansson, 0920-49 1529 kjell.johansson@ltu.se och OFR-S Lars Frisk, 0920-49 1792 lars.frisk@ltu.se

Ansökan
Vi ser helst att du söker befattningen via ansökningsknappen nedan där du bifogar personligt brev samt CV/meritförteckning och kopior av verifierade examensbevis. Var vänlig och märk din ansökan med referensnumret nedan. Både ansökan och examensbevis ska vara skrivna på svenska eller engelska.

Referensnummer: 422-2023
Sista ansökningsdag: 17 februari 2023