Postdoktor i VA-teknik med fokus på vattenåteranvändning

Postdoktor i VA-teknik med fokus på vattenåteranvändning [OBS denna annons har utgått]

Annons: 27080390
Yrke: Civilingenjör, väg- och vattenbyggnad
Arbetsgivare: Luleå tekniska universitet
Arbetets ort: Luleå, Norrbottens län
Senaste ansökningsdatum: 2023-02-17
Publiceringsdatum: 2023-01-27

Kvalifikationer

Arbetslivserfarenhet: Civilingenjör, väg- och vattenbyggnadPresentation:


Luleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden. Vi formar framtiden genom nydanande utbildningar och banbrytande forskningsresultat, och med utgångspunkt i den arktiska regionen skapar vi global samhällsnytta. Vår vetenskapliga som konstnärliga forskning och utbildning bedrivs i nära samarbete med internationella, nationella och regionala företag, offentliga aktörer och ledande universitet. Luleå tekniska universitet omsätter totalt 1,9 miljarder kronor per år. Vi är idag 1 815 anställda och har 19 155 studenter.

De kommande åren investeras mångmiljardbelopp i Norrbotten och Västerbotten i stora projekt som syftar till ett mer hållbart samhälle nationellt så väl som globalt. Luleå tekniska universitet är involverat i flera av dessa högaktuella forskningsprojekt och den samhällsomvandling som följer. Vi har ett brett utbud av utbildningar för att matcha den kompetens som efterfrågas. Vi hoppas att du vill hjälpa oss att bygga framtidens hållbara företag och samhällen.
Nu gör forskargruppen VA-teknik vid Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser, Luleå tekniska universitet, en satsning inom området sorterande avloppssystem och gråvattenhantering. Vi söker två doktorander och en postdoktor som kommer att arbeta inom de nya formasfinansierade projekten AquaClim och GREW. Forskningen inom dessa projekt kommer att bana väg för framtidens resurseffektiva avloppssystem, utmana paradigm och ge kunskap om hur kretslopp kan slutas och vatten återvinnas.

Forskningsämnet VA-teknik har en stark position inom forskning och utbildning inom urbana vattensystem, främst avseende områdena dagvatten, avloppsvatten och avloppssystem. Gruppens övergripande mål är att bidra till utvecklingen av hållbara urbana vattensystem. Att vara en del av forskargruppen innebär att arbeta i en kreativ och internationell miljö. Gruppen består av ca 40 medarbetare från cirka tjugo länder bestående av ett antal seniora forskare, svenska och internationella adjungerade professorer och drygt 20 doktorander. Gruppen har ett omfattande nationellt och internationellt samarbetsnätverk.

Ämnesbeskrivning
VA-teknik omfattar hela det urbana vattensystemet (dag-, dricks- samt avloppsvatten) med avseende på insamling, transport och behandling samt organisation/planering. Forskningen syftar till en god samhällsekonomi och miljö, klokt resursutnyttjande samt medborgarnas säkerhet och hälsa.

Projektbeskrivning
Om återanvändning av gråvatten är en bra strategi beror på förutsättningarna. Där vattenbrist råder, är det meningsfullt att återanvända gråvattnet. En viktig fråga att besvara är om gråvatten även bör återanvändas där det inte finns vattenbrist eftersom reningen är dyr och energikrävande. Syftet med projektet är att undersöka hur hållbar vattenåteranvändning är jämfört med att använda andra råvattenkällor. Du använder olika metoder inom systemanalys för att belysa de miljömässiga, ekonomiska och sociala fördelarna och kostnaderna som uppkommer när vi ställer om från konventionella till källsorterande vatteneffektiva avloppssystem där vatten återanvänds. Du analyserar om det är mera hållbart att använda havsvatten eller gråvatten som råvatten för dricksvattenproduktion samt under vilka förutsättningar en återanvändning av avloppsvatten är resurseffektivt, ekonomiskt samt socialt accepterat.

Arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna som postdoktor är varierande. Du arbetar självständigt med att planera för och utföra dina studier samt skriva vetenskapliga artiklar. Däremellan medverkar du vid seminarier och konferenser i såväl Sverige som internationellt. Dessutom kan du få möjlighet att prova på lärarrollen och även administrativa sysslor kan förekomma (upp till 20% av heltid). Du kommer att ha två handledare vid din sida.

Kvalifikationer
För att vara behörig sökande måste den sökande ha en doktorsexamen eller motsvarande utländsk examen inom VA-teknik, miljöteknik, miljökemi eller annat som bedöms likvärdigt. I första hand bör den komma i fråga som har avlagt doktorsexamen högst tre år före ansökningstidens utgång. Den sökande behöver ha tidigare erfarenhet/utbildning rörande VA-teknik och systemanalys. Det behövs god förmåga att arbeta självständigt och driva projekt framåt samt att sätta sig in i nya frågeställningar. Tjänsten kräver goda kunskaper i engelska, eftersom forskningsresultaten kommer att presenteras vid internationella konferenser och i vetenskapliga tidskrifter. Kunskap i svenska är meriterande, eftersom många kontakter sker med svenska kommuner och företag. Erfarenhet av undervisning är meriterande. Vi förväntar oss att sökanden har eller tar körkort för bil. Du ska vid förfrågan kunna lämna kontaktuppgifter till två referenspersoner.

Information
För ytterligare information är du välkommen att kontakta:

Professor Annelie Hedström, +46 920 492309 Annelie.Hedstrom@ltu.se
och biträdande professor Inga Herrmann, +46 920 492528 Inga.Herrmann@ltu.se

Facklig företrädare: SACO-S Kjell Johansson 0920-49 1529 kjell.johansson@ltu.se och OFR-S Lars Frisk, 0920-49 1792 lars.frisk@ltu.se

Ansökan
Vi ser helst att du söker befattningen via ansökningsknappen nedan där du bifogar personligt brev samt CV/meritförteckning och examensbevis. Var vänlig och märk din ansökan med referensnumret nedan. Ansökan samt examensbevis måste vara skrivna på svenska eller engelska.

Referensnummer: 205-2023              
Sista ansökningsdag: 17 februari 2023