Doktorand i VA-teknik med fokus på mikroföroreningar i gråvatten

Doktorand i VA-teknik med fokus på mikroföroreningar i gråvatten [OBS denna annons har utgått]

Annons: 27084085
Yrke: Doktorand
Arbetsgivare: Luleå tekniska universitet
Arbetets ort: Luleå, Norrbottens län
Senaste ansökningsdatum: 2023-02-20
Publiceringsdatum: 2023-01-30

Kvalifikationer

Arbetslivserfarenhet: DoktorandPresentation:


Luleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden. Vi formar framtiden genom nydanande utbildningar och banbrytande forskningsresultat, och med utgångspunkt i den arktiska regionen skapar vi global samhällsnytta. Vår vetenskapliga som konstnärliga forskning och utbildning bedrivs i nära samarbete med internationella, nationella och regionala företag, offentliga aktörer och ledande universitet. Luleå tekniska universitet omsätter totalt 1,9 miljarder kronor per år. Vi är idag 1 815 anställda och har 19 155 studenter.

De kommande åren investeras mångmiljardbelopp i Norrbotten och Västerbotten i stora projekt som syftar till ett mer hållbart samhälle nationellt så väl som globalt. Luleå tekniska universitet är involverat i flera av dessa högaktuella forskningsprojekt och den samhällsomvandling som följer. Vi har ett brett utbud av utbildningar för att matcha den kompetens som efterfrågas. Vi hoppas att du vill hjälpa oss att bygga framtidens hållbara företag och samhällen.
Nu gör forskargruppen VA-teknik vid Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser, Luleå tekniska universitet, en satsning inom området sorterande avloppssystem och gråvattenhantering. Vi söker två doktorander och en postdoktor som kommer att arbeta inom de nya formasfinansierade projekten AquaClim och GREW. Forskningen inom dessa projekt kommer att bana väg för framtidens resurseffektiva avloppssystem, utmana paradigm och ge kunskap om hur kretslopp kan slutas och vatten återvinnas.

Forskningsämnet VA-teknik har en stark position inom forskning och utbildning inom urbana vattensystem, främst avseende områdena dagvatten, avloppsvatten och avloppssystem. Gruppens övergripande mål är att bidra till utvecklingen av hållbara urbana vattensystem. Att vara en del av forskargruppen innebär att arbeta i en kreativ och internationell miljö. Gruppen består av ca 40 medarbetare från cirka tjugo länder bestående av ett antal seniora forskare, svenska och internationella adjungerade professorer och drygt 20 doktorander. Gruppen har ett omfattande nationellt och internationellt samarbetsnätverk. Forskarutbildningen är välorganiserad och för alla doktorander eftersträvas en blandning metodansatser som exempelvis experimentella, fält- och modelleringsstudier.

Ämnesbeskrivning
VA-teknik omfattar hela det urbana vattensystemet (dag-, dricks- samt avloppsvatten) med avseende på insamling, transport och behandling samt organisation/planering. Forskningen syftar till en god samhällsekonomi och miljö, klokt resursutnyttjande samt medborgarnas säkerhet och hälsa.

Projektbeskrivning
Forskningsprojektet du kommer att arbeta inom syftar till att undersöka vilka mikroföroreningar som finns i gråvatten som ska renas med fokus på en återanvändning av vattnet till olika ändamål. Du tar prover från olika reningsanläggningar för gråvatten, exempellvis markbaserade filtersystem, gröna väggar och membranreningsanläggningar för att undersöka förekomsten av mikroföroreningar i vattnet innan rening och efter olika reningssteg. Du samarbetar med Norges miljø- och biovitskaplegeuniversitet som du besöker under minst två perioder under din doktorandtid och där du är med och utvecklar analytiska metoder för analys av proverna.

Arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna är varierande; du arbetar självständigt med att planera och genomföra studier, skriva vetenskapliga artiklar samt färdigställa din doktorsavhandling. Däremellan läser du forskarutbildningskurser samt medverkar vid seminarier och konferenser i såväl Sverige som internationellt. Under resans gång har du två handledare från VA-teknik samt en mentor från organisk analytisk kemi vid din sida som stödjer dig i ditt arbete. Du kommer att tillhöra två forskarskolor: den nationella Vattenforskarskolan som ger ett stort utbud av doktorandkurser och institutionens doktorandskola under utbildningens första år som ger en god start på forskarstudierna och ett större nätverk på universitetet.

Kompetens och erfarenhet
För att vara behörig för anställning krävs civilingenjörs-eller masterexamen med inriktning mot miljö och vatten, naturresursteknik, väg och vatten, kemi eller annan inriktning som bedöms likvärdig. Kunskap inom VA-teknik, särskilt avloppsvattenbehandling, erfarenhet av provtagning, analytisk kemi, laborativt arbete och statistisk bearbetning av data är meriterande, liksom kunskap i svenska. Goda kunskaper i engelska är ett krav då forskningsresultaten kommer att presenteras vid internationella konferenser och i vetenskapliga tidskrifter. Vidare behövs god förmåga att arbeta självständigt och driva projekt framåt samt att sätta sig in i nya frågeställningar. Vi förväntar oss att sökanden har eller tar körkort för bil. Vid förfrågan ska du kunna lämna kontaktuppgifter till två referenspersoner.

För ytterligare information om specifik doktorandutbildning se
* Studieplan för forskarutbildning inom VA-teknik

Information
Tidsbegränsad heltidsanställning under 4 år. Institutionstjänstgöring så som administration och/eller undervisning upp till 20 % av heltid kan tillkomma.

För ytterligare information är du välkommen att kontakta:
Bitr. prof Inga Herrmann, +46 920 492528 Inga.Herrmann@ltu.se
Prof Annelie Hedström, +46 920 492309 Annelie.Hedstrom@ltu.se

Facklig företrädare: SACO-S Kjell Johansson 0920-49 1529 kjell.johansson@ltu.se och OFR-S Lars Frisk, 0920-49 1792 lars.frisk@ltu.se

Ansökan
Vi ser helst att du söker befattningen via ansökningsknappen nedan där du bifogar personligt brev samt CV/meritförteckning och kopior av verifierade examensbevis. Var vänlig och märk din ansökan med referensnumret nedan. Både ansökan och examensbevis ska vara skrivna på svenska eller engelska.

Referensnummer: 204-2023
Sista ansökningsdag: 20 februari 2023