4 Förskollärare till Pajala C

4 Förskollärare till Pajala C

Annons: 27143334
Yrke: Lärare i förskola/Förskollärare
Arbetsgivare: Pajala kommun, Sektor Barn och utbildning
Arbetets ort: Pajala, Norrbottens län
Senaste ansökningsdatum: 2023-05-01
Publiceringsdatum: 2023-02-10Presentation:


Pajala är platsen där du kan kombinera en enkel och avskalad, trygg och äventyrlig livsstil med ett intressant och utvecklande arbete. Här finns en stark drivkraft bland människorna där alla har en viktig roll och en möjlighet att påverka. Pajala kommun befinner sig i en expansiv fas med många möjligheter och att bo och jobba här bjuder in till variation och kontraster med en nära natur i ständig förändring och ett rikt kulturliv att både ta del av eller vara en del i.

Var med och forma framtidens landsbygd i norr, välkommen till Pajala och Tornedalen!

För att du ska trivas hos oss är det viktigt att du delar Pajala kommuns värderingar. Dessa kan sammanfattas i tre punkter:
- jag finns till för Pajalas medborgare
- jag är professionell
- jag möter alla människor med öppenhet och respekt

Sektor barn & utbildning söker fyra förskollärare till förskolorna i Pajala centralort.

ARBETSUPPGIFTER
Som förskollärare har du ett särskilt ansvar för att undervisning bedrivs i utbildningen och att varje barn ges möjlighet att utvecklas efter sin förmåga. Du ansvarar för att varje barns utveckling dokumenteras, att undervisningen systematiskt analyseras och att läroplansmålen integreras till en helhet i utbildningen. Dokumentation utgör grunden i det systematiska kvalitetsarbetet. För oss är den pedagogiska lärmiljön, pedagogernas undervisande förhållningssätt och språkutvecklande arbetssätt med fokus på flerspråkighet viktiga pusselbitar för att barnen ska lära sig det de behöver. Du har ett gott förhållningssätt mot dem vi är till för, barn och vårdnadshavare. Du har lätt för att samarbeta med kollegor där du är inlyssnande och reflekterande. Du har förmåga att hitta lösningar på de dilemman som uppkommer och som ingår i arbetet. Du är flexibel och kan ändra dina metoder/strategier vid behov för att möta alla barn på förskolan.

KVALIFIKATIONER
Legitimerad förskollärare är ett krav för tillsvidareanställning.
Om inga behöriga sökande finns kan icke behörig lärare anställas tidsbegränsat som obehörig förskollärare för ett år i sänder (med stöd av regeln i 2 kap. 21 § skollagen). I sådana fall läggs stor vikt vid erfarenhet av att arbeta med barn och vi ser gärna någon pedagogisk utbildning.

Den som erbjuds anställningen ska lämna ett utdrag ur det register som förs enligt lagen (1998:620) om belastningsregister, med krav i Skollag (2010:800).

ÖVRIGT
Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Fyll i dina uppgifter så omsorgsfullt som möjligt för att ge en rättvisande bild av dig själv.

Pajala kommun ingår i förvaltningsområdet för meänkieli och finska, därför är det meriterande om du har kunskap i något eller båda av dessa språk.

Vi jobbar aktivt för jämställdhet och mångfald på våra arbetsplatser. Därför ser vi gärna sökande som bidrar till detta.

Annons- och rekryteringsföretag undanbedes. För mer information om oss och vår kommun besök pajala.se