Doktorand i VA-teknik - fokus på implementering av sorterande avloppsystem

Doktorand i VA-teknik - fokus på implementering av sorterande avloppsystem [OBS denna annons har utgått]

Annons: 27154665
Yrke: Doktorand
Arbetsgivare: Luleå tekniska universitet
Arbetets ort: Luleå, Norrbottens län
Senaste ansökningsdatum: 2023-03-20
Publiceringsdatum: 2023-02-13

Kvalifikationer

Arbetslivserfarenhet: DoktorandPresentation:


Luleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden. Vi formar framtiden genom nydanande utbildningar och banbrytande forskningsresultat, och med utgångspunkt i den arktiska regionen skapar vi global samhällsnytta. Vår vetenskapliga som konstnärliga forskning och utbildning bedrivs i nära samarbete med internationella, nationella och regionala företag, offentliga aktörer och ledande universitet. Luleå tekniska universitet omsätter totalt 1,9 miljarder kronor per år. Vi är idag 1 815 anställda och har 19 155 studenter.

De kommande åren investeras mångmiljardbelopp i Norrbotten och Västerbotten i stora projekt som syftar till ett mer hållbart samhälle nationellt så väl som globalt. Luleå tekniska universitet är involverat i flera av dessa högaktuella forskningsprojekt och den samhällsomvandling som följer. Vi har ett brett utbud av utbildningar för att matcha den kompetens som efterfrågas. Vi hoppas att du vill hjälpa oss att bygga framtidens hållbara företag och samhällen.
Nu gör forskargruppen VA-teknik vid Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser, Luleå tekniska universitet, en satsning inom området sorterande avloppssystem och gråvattenhantering. Vi söker två doktorander och en postdoktor som kommer att arbeta inom de nya formasfinansierade projekten AquaClim och GREW. Forskningen inom dessa projekt kommer att bana väg för framtidens resurseffektiva avloppssystem, utmana paradigm och ge kunskap om hur kretslopp kan slutas och vatten återvinnas.

Forskningsämnet VA-teknik har en stark position inom forskning och utbildning inom urbana vattensystem, främst avseende områdena dagvatten, avloppsvatten och avloppssystem. Gruppens övergripande mål är att bidra till utvecklingen av hållbara urbana vattensystem. Att vara en del av forskargruppen innebär att arbeta i en kreativ och internationell miljö. Gruppen består av ca 40 medarbetare från cirka tjugo länder bestående av ett antal seniora forskare, svenska och internationella adjungerade professorer och drygt 20 doktorander. Gruppen har ett omfattande nationellt och internationellt samarbetsnätverk. Forskarutbildningen är välorganiserad, med god tillgång på doktorandkurser och för doktoranderna eftersträvas en blandning metodansatser som exempelvis experimentella, modellerings- och systemstudier.

Ämnesbeskrivning
VA-teknik omfattar hela det urbana vattensystemet (dag-, dricks- samt avloppsvatten) med avseende på insamling, transport och behandling samt organisation/planering. Forskningen syftar till en god samhällsekonomi och miljö, klokt resursutnyttjande samt medborgarnas säkerhet och hälsa.

Projektbeskrivning
Forskningsprojektet du kommer att arbeta inom, AquaClim, är ett större projekt som totalt finansierar fem doktorander fördelade på olika universitet i Sverige samt en forskarskola med drygt 70 doktorander. Det delprojekt du kommer att arbeta med handlar om att undersöka i vilka sammanhang det är lämpligt att utifrån olika hållbarhetsperspektiv implementera sorterande avloppssystem, både i nya och befintliga områden. Utgångspunkten är transformering till nya systemlösningar i nya bostadsområden. Under arbetets gång vore det även intressant att undersöka hur en transformering av ledningsnätet till exempelvis vacuumssystem skulle kunna se ut i befintliga områden. När omfattande renoveringar görs av bostadsområden, är det då läge att även byta typ av ledningssystem, och hur skulle det bytet se ut.

Denna forskning genomförs inom forskningsämnet vatten- och avloppsteknik, men ligger även nära byggande och renovering. Metodansatsen kommer i första hand att vara systemstudier och modellering där transformering av avloppssystemet analyseras utifrån exempelvis resurseffektivitet, klimatpåverkan och kostnader. En hypotes är att intermittenta tekniklösningar kommer att vara en del av transformeringen.

Arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna är varierande; du arbetar självständigt med att planera och genomföra studier, skriva vetenskapliga artiklar samt färdigställa din doktorsavhandling. Däremellan läser du forskarutbildningskurser samt medverkar vid seminarier och konferenser i såväl Sverige som internationellt. Detta projekt genomförs i samarbete med kommuner och vatten och avloppsbolag i Sverige. Du kommer att ha en extern handledare på Lumire AB i Luleå. Vidare kommer du att handledas av forskare på VA-teknik, Luleå tekniska universitet men även ha stöd från forskare på byggproduktion och teknik samt nationalekonomi vid Luleå tekniska universitet.

Kvalifikationer
För att vara behörig för anställning krävs civilingenjörs-eller masterexamen med inriktning mot väg och vatten, miljö och vatten, naturresursteknik, eller annan inriktning som bedöms likvärdig. Kunskap inom vatten- och avloppssystem är meriterande liksom erfarenhet av systemanalys, LCA och modellering samt kunskap i svenska. Goda kunskaper i engelska är ett krav då forskningsresultaten kommer att presenteras vid internationella konferenser och i vetenskapliga tidskrifter. Vidare behövs god förmåga att arbeta självständigt och driva projekt framåt samt att sätta sig in i nya frågeställningar. Vi förväntar oss att du har eller tar körkort för bil. Vid förfrågan ska du kunna lämna kontaktuppgifter till två referenspersoner.

För ytterligare information om specifik doktorandutbildning se
* Studieplan för forskarutbildning inom VA-teknik

Information
Tidsbegränsad heltidsanställning under 4 år. Institutionstjänstgöring, såsom undervisning, administration och fältarbete i andra projekt, upp till 20 % av heltid kan tillkomma. Tillträde enligt överenskommelse.

För ytterligare information är du välkommen att kontakta:
Professor Annelie Hedström, 0920 492309 Annelie.Hedstrom@ltu.se och biträdande professor Inga Herrmann, 0920 492528 Inga.Herrmann@ltu.se

Facklig företrädare:
SACO-S Kjell Johansson 0920-49 1529 kjell.johansson@ltu.se och OFR-S Lars Frisk, 0920-49 1792 lars.frisk@ltu.se

Ansökan
Vi ser helst att du söker befattningen via ansökningsknappen nedan där du bifogar personligt brev samt CV/meritförteckning och kopior av verifierade examensbevis. Var vänlig och märk din ansökan med referensnumret nedan. Både ansökan och examensbevis ska vara skrivna på svenska eller engelska.

Referensnummer: 202-2023
Sista ansökningsdag: 20 mars 2023