Medicinsk resurs till Centrala Elevhälsan

Medicinsk resurs till Centrala Elevhälsan [OBS denna annons har utgått]

Annons: 27207678
Yrke: Elevassistent
Arbetsgivare: Gällivare Kommun
Arbetets ort: Gällivare, Norrbottens län
Senaste ansökningsdatum: 2023-03-19
Publiceringsdatum: 2023-02-24Presentation:


Verksamhetsbeskrivning

Elevhälsan är ett verksamhetsområde där medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser ingår och är en del av skolans lärandeuppdrag och det samlade arbetet för en god hälsa. Det främjande och förebyggande arbetet skall betonas. Skolsköterskan och skolkuratorn är skolplacerade medan skolpsykologen och våra egna specialpedagoger är placerade centralt. Varje skola har sina egna speciallärare resp. specialpedagoger och ibland egna assistenter/resurser till stöd för barn/elever med särskilda behov. Barn/elever med medicinska behov av assistent/resurs är anställda av Centrala elevhälsan men lyder under respektive skolas/förskolas rektor. 

  

Arbetsuppgifter

Du kommer att anställas av den Centrala elevhälsan i kommunen men verka på Myranskolan i Koskullskulle där du kommer att vara det personliga stödet för en elev med ett medicinskt särskilt behov. Du kommer att arbeta i nära samarbete med elevens lärare och klassmentor i skolan där din viktigaste uppgift är att undanröja alla hinder för att ”din elev” ska ges största möjlighet till utveckling och lärande samtidigt som du tränar eleven att självständigt hantera sin egenvård. 

Vårdnadshavarna utgör en viktig resurs för dina möjligheter att möta elevens behov av medicinskt stöd då du kommer att följa eleven under hela dagen i skolan vilket även omfattar fritidsverksamheten.

Du är underställd skolans rektor. 


Arbetet som medicinsk resurs vi elevhälsan innebär att du är placerad vid någon av kommunens skolor eller förskolor, i första hand för en elev/ett barn med långsiktiga medicinska stödbehov och att du när behovet minskas eller inte behövs längre blir omplacerad till stöd för en annan elev/ett annat barn i behov av särskilt medicinskt stöd. Detta kan medföra att du då också behöver byta skola/förskola. Behoven av medicinskt stöd bland kommunens elever/barn styr din placering. I ditt uppdrag kan du återkommande behöva lära dig om sjukdomar eller funktionshinder du tidigare aldrig mött för att kunna vara till stöd för elever/barn med helt olika behov.


Kvalifikationer

Vi söker dig som har en omvårdnadsutbildning eller annan utbildning som arbetsgivaren anser likvärdig. 

Erfarenhet av liknande arbete är meriterande. 

Din personliga lämplighet är avgörande för anställningen då förmågan att bygga goda relationer med och inge stabilitet och trygghet för barnet/eleven och dess vårdnadshavare är helt avgörande för barnets/elevens framsteg. 

Arbetet kräver att du ska kunna agera självständigt och ansvarsfullt. Det är viktigt att du har god förmåga att samarbeta och samverka. En god kommunikativ förmåga och social kompetens är av största vikt. Du skall vara positiv, kunna ta egna initiativ och vara lösningsinriktad.


Arbetstid/Varaktighet

Tillsvidareanställning 100 %.


Lön

Månadslön, individuell lönesättning.
Tillträde

Löpande sker intervjuer under annonseringen med möjlighet till anställning snarast.


Fackliga företrädare 

Vision, 0970-818000

SSR, regionombud 0920-214010 


Ansökan

Till din ansökan vill vi ha med en CV. Vid anmodan lämnas originalhandlingar.


Vi har valt våra rekryteringskanaler och önskar ingen rekryteringshjälp.