Projekteringsledare till Stora Projekt, Norrbotniabanan

Annons: 27215124
Yrke: Projektledare, bygg och anläggning
Arbetsgivare: Centio
Arbetets ort: Luleå, Norrbottens län
Senaste ansökningsdatum: 2023-04-12
Publiceringsdatum: 2023-02-27

Kvalifikationer

Arbetslivserfarenhet: Projektledare, bygg och anläggningPresentation:


Vi söker Projekteringsledare till Stora Projekt, Norrbotniabanan till Trafikverket.

Detta är ett konsultuppdrag. Du kommer vara anställd av Centio Consulting Group AB och arbeta som konsult.

Tjänsten är på heltid.

Uppdraget innebär ett nära samarbete med kunden vilket ställer stora krav på flexibilitet och samarbetsförmåga.

Uppdraget

Att planera, leda och följa upp projekteringsprocessen inom utpekade projekt med avseende på innehåll, tid, ekonomi och kvalitet. Agera självständigt inom givna ramar. I samråd med projektledaren ta eget ansvar för projekteringens framdrift och innehåll. Projekteringsledare och projektledare utformar i dialog ett mer exakt tydliggörande av arbetsinnehållet. Omfattningen är i huvudsak som följer men inte begränsad därtill:

- Ansvarig att leda, styra och följa upp projekteringskontraktet med avseende på tid,
kostnad och innehåll och i samråd med projektledaren besluta om förändringar avseende tid, kostnad och innehåll

- Rapportera till projektledaren

- Ansvarig för underrättelsehanteringen mot leverantör

- Ansvara för och samordna projekteringsarbetet med övriga projekt

- Delta i samordning och dialog med angränsande projekt inom Trafikverket och externa parter t.ex. kommun och sakägare.

- Ansvarar att alla för projekteringen erforderliga godkännanden och tillstånd inhämtas

- Ansvara och administrera granskning av konsulten framtagna handlingar så att rätt
kvalitet på leveranser uppnås.

- Samordning och planering av specialisternas arbete i projektet

- Följa upp tekniska krav inom upphandlade kontrakt

- Säkerställa att leverantören erhåller erforderliga besked avseende innehållet som
kommer från projektet eller externa samrådspartner

- Framtagning av förfrågningsunderlag för projekteringsuppdrag och bistå projektledare vid upphandling

- Ansvarig för kontrollattester av fakturor avseende projekteringsuppdrag t.ex. leverantör

- Ansvarig för riskhantering för det aktuella projekteringsuppdraget samt att minimera
och behandla risker.

- Tillse att krav på arbetsmiljön i både bygg- och driftskedet inarbetas och följs upp i
kontraktets leveranser, med stöd av BAS-P och arbetsmiljöspecialist

- Företräder Trafikverket i frågor och möten med leverantören avseende på tid, kostnad
och innehåll.

- Företräder Trafikverket i frågor och möten med externa intressenter, t.ex. samrådsmöten

- Medverka till att skapa bra relationer med sakägare/allmänhet


Krav (OBS, obligatoriska)

- Examen från teknisk högskola, eller motsvarande som beställaren finner likvärdigt.

- Minst 4 års erfarenhet som uppdragsledare, projekteringsledare eller projektledare för uppdrag som omfattat plan eller projektering inom järnväg eller väg, och/eller järnväg/väg i kombination.

- Dokumenterad utbildning i Allmänna bestämmelser (ABK09, AB04, ABT06)

- Dokumenterad utbildning i BAS-P/BAS-U (skall ha genomförts innan uppdraget påbörjas)

- B-körkort

Meriterande

- Minst 2 års erfarenhet som uppdragsledare, projekteringsledare eller projektledare för
uppdrag som omfattat plan eller projektering inom järnväg.

Om oss

Centios övergripande mål är att vara ett konsultbolag som erbjuder smarta och hållbara lösningar som utvecklar samhället på ett positivt sätt.

Våra medarbetare erbjuds villkor som är anpassade för individen. Det innebär att arbetstider, arbetsomfattning, arbetsplats, tjänstepension och kompetensutveckling så långt som möjligt anpassas utifrån medarbetarens behov.

Bland våra medarbetare hittar du engagerad personer som brinner för samhällsutveckling. Vi jobbar i små grupper där du kan bidra med dina erfarenheter samtidigt som du får ta del av andras kunskap och erfarenhet.

För oss är det viktigt med välmående och att hitta en sund balans mellan arbete och fritid. Därför har vi en nollvision mot stress och sätter trivsel och hälsa främst.

Läs gärna mer om oss på centio.se.

Vänligen skicka ditt CV på svenska.

Vi ser fram emot din ansökan!