Förstelärare med uppdrag som pedagogiskt och didaktiskt stöd

Förstelärare med uppdrag som pedagogiskt och didaktiskt stöd [OBS denna annons har utgått]

Annons: 27237251
Yrke: Lärare i grundskolan, årskurs 7-9
Arbetsgivare: Kiruna kommun, Kultur- & utbildningsförvaltningen
Arbetets ort: Kiruna, Norrbottens län
Senaste ansökningsdatum: 2023-03-22
Publiceringsdatum: 2023-03-02

Kvalifikationer

Arbetslivserfarenhet: Lärare i grundskolan, årskurs 7-9Presentation:


I Kiruna kan du uppleva allt från storslagen fjällvärld till ett spännande kulturliv, från midnattssol till norrsken, från snöfyllda vintrar till ljusfyllda somrar. Kiruna kommun är Sveriges nordligaste stad som vi nu flyttar på. Kiruna befinner sig därmed i ett spännande läge och framtidstron är stor.

Våra medarbetare är vår viktigaste resurs och vi söker dig som vill vara med och bidra till att Kiruna kommuns verksamheter håller en hög kvalitet med invånarna i fokus. Vi är varandras arbetsmiljö och vi strävar efter ett klimat som präglas av vår värdegrund RASK där respekt, ansvar och samverkan i Kiruna kommun är ledorden.

Inriktningen på förstelärarskapet är pedagogiskt och didaktiskt stöd kring läraruppdraget i allmänhet och är inte ämnes- eller årskursbundet.

Vi söker förstelärare till följande skolor:
• Jukkasjärvi skola
• Vittangi skola
• Högalidskolan åk 7-9
• Nya Raketskolan åk F-3
• Nya Raketskolan åk 4-6
• Nya Raketskolan åk 7-9

Placeringen som förstelärare är på den skolenhet som tjänsten avser men som förstelärare ska du även vara beredd på att stötta personal i hela kommunen och på alla skolor oavsett årskurser, ämnen eller geografisk plats om behov uppstår i framtiden. Prioritering av respektive förstelärares arbetsuppgifter görs av ansvarig rektor avseende vilken personal som försteläraren ska ha ett särskilt handledar- eller mentorskapsansvar för. Vid behov kan detta ske i samråd med övriga rektorer.
Det kan finnas möjlighet att få hjälp med bostad vid anställning.

ARBETSUPPGIFTER
Förutom undervisning och andra sedvanliga arbetsuppgifter för lärare är förstelärarens uppdrag att:
• tillsammans med övriga förstelärare, inom samma inriktning på uppdraget, ta fram utbildningskoncept för internutbildning av obehöriga-/icke pedagogiskt utbildade lärare.
• handleda/vara mentor för nya medarbetare
• delta i kommunövergripande utvecklingsinsatser där förstelärares specifika roll, kunskaper och erfarenheter ses som ett viktigt bidrag för insatsen.
• som förstelärare förväntas du självständigt förbereda och planera för dina arbetsuppgifter inom uppdraget.

Även om uppgifterna för en förstelärare till stor del kan komma att vara lokala på en eller flera enheter är uppdraget som förstelärare en kommunövergripande resurs i en lärande organisation där du förväntas samverka med andra och sprida kunskaper och erfarenheter.

Tillsammans med rektor planerar försteläraren hur det specifika uppdraget ska se ut och hur det ska genomföras. Rektor ansvarar för att den personal som försteläraren ska handleda och/eller vara mentor för planerar in tid för detta stöd samt att hen förstår syftet med insatsen och vilket mandat försteläraren fått av rektor. Du ingår i en grupp av förstelärare med samma uppdrag där ni tillsammans utvecklar konceptet för att vi ska åstadkomma ett likvärdigt stöd på skolenheterna.

Förstelärarskapet är inom tjänsten och som grund avsätts i genomsnitt 2h/vecka för uppdraget. I samband med K/A-dagar kan mer tid för uppdraget behöva avsättas t ex för genomförande av introduktionsutbildning och kompetensutveckling som försteläraren ansvarar för i sitt uppdrag.

Under förordnandet som förstelärare utgår ett lönepåslag på 5 000kr/månad. Förordnandet som förstelärare med uppdrag som pedagogiskt och didaktiskt stöd kring läraruppdraget är tidsbegränsat på 2 år med möjlighet till förlängning om behov kvarstår i organisationen. Om ingen överenskommelse om förlängning gjorts innan förordnandet gått ut upphör förordnandet att gälla vid förordnandets slutdatum. Möjlighet att avsluta förordnandet i förtid finns om arbetsgivaren och/eller medarbetaren inte är nöjda. Om försteläraren byter skolenhet under förordnandetiden upphör förordnandet då detta är knutet till den specifika förstelärartjänst man anställts på.

Anställningsformen är ferietjänst. Om erforderliga beslut fattas kommer tjänsten vara förlagd under läsår med 40 h reglerad tid och 5,5 oreglerad tid.

KVALIFIKATIONER
En förstelärare:
• har en lärarlegitimation som är utfärdad av Skolverket senast den dag hen blivit förstelärare
• kan genom dokumentation redovisa minst fyra års väl vitsordat arbete med undervisning inom en eller flera anställningar inom skolväsendet. Kravet kan anses uppfyllt även om undervisningen har skett som obehörig, på fritidshem, eller på deltid.
• har visat en särskilt god förmåga att förbättra elevernas studieresultat och har ett starkt intresse för att utveckla undervisningen.
• bedömds av huvudmannen som särskilt kvalificerad för undervisning och uppgifter som hör till undervisningen.
• Ledarskapsutbildning så som Leda för utveckling av lärares ledarskap (LULL) eller annan utbildning i ledarskap i klassrummet är meriterande.
• Förutom att du är professionell och kunnig i ditt arbete samt en förebild och ledare för dina kollegor förväntas du vara modig och drivande inom ditt uppdrag.

Via länken nedan kan du kanske hitta svaren på några av dina frågor.
https://kiruna.se/utbildning--barnomsorg/grundskola/forstelarartjanster---fragor-och-svar.html

Vi vill att du bifogar legitimation och behörighetsförteckning till din ansökan.

Till följd av lagen om lämplighetskontroll ska utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas vid anställning. Beställ ett direkt i samband med att du lämnar in din ansökan då handläggningstiden hos Polisen är ca 2 veckor. Blanketten för att söka utdraget ur belastningsregister hittar du via polisen.se

ÖVRIGT
För att arbeta hos oss ska du dela Kiruna kommuns gemensamma värdegrund där respekt, ansvar och samverkan är ledorden.

Vi erbjuder en trivsam arbetsmiljö och stimulerande arbetsuppgifter och att du som medarbetare får en god balans mellan arbete och fritid.

Vi har många olika förmåner där du som medarbetare kan träna kostnadsfritt på olika träningsanläggningar upp till 5000 kr/år, vi har stugor i fjällen som du kan hyra, vi erbjuder möjlighet att löneväxla till lediga dagar.

Vi strävar efter jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka, vi välkomnar medarbetare med olika bakgrund och arbetar för att våra arbetsplatser ska vara tillgängliga för alla. Kiruna kommun ser heltid som en rättighet deltid som en möjlighet. Det är meriterande om du har kunskaper i finska, samiska och/eller meänkieli då Kiruna kommun är förvaltningsområde för dessa språk.