Säsongsanställning inom vattendrags- och våtmarksrestaurering

Säsongsanställning inom vattendrags- och våtmarksrestaurering [OBS denna annons har utgått]

Annons: 27239155
Yrke: Limnolog
Arbetsgivare: Länsstyrelsen i Norrbottens län, Miljöanalys
Arbetets ort: Luleå, Norrbottens län
Senaste ansökningsdatum: 2023-03-21
Publiceringsdatum: 2023-03-03

Kvalifikationer

Arbetslivserfarenhet: LimnologPresentation:


Vill du sommarjobba på en av länets mest spännande arbetsplatser där du direkt kommer göra skillnad för vår miljö?

Länsstyrelsen arbetar för att Norrbotten ska utvecklas. Det gör vi på uppdrag av regeringen och vårt ansvarsområde är brett myndighetsutövning, utveckling, förvaltning och samordning av länets olika intressen inom många områden. Det vi gör skapar samhällsnytta, och vi ser till att nationella mål och beslut får genomslag i länet. Vi har stor kunskap och många specialister. Vi kan och förstår Norrbottens olika intressen. Med vår bredd och sakkunskap kan vi göra samlade bedömningar för Norrbottens bästa. Tillsammans gör vi skillnad genom att bidra till en hållbar utveckling.

Som medarbetare på Länsstyrelsen kan vi erbjuda dig:
• meningsfulla och utvecklande arbetsuppgifter
• möjlighet att bidra till samhällsnytta
• kompetenta och engagerade kollegor
• goda utvecklingsmöjligheter och en hållbar arbetsmiljö
• individanpassade anställningsvillkor, möjlighet till distansarbete och hälsofrämjande aktiviteter.
Miljöanalysenhetens viktigaste uppdrag är att beskriva miljötillståndet i Norrbotten. Som stöd för detta bedriver enheten långsiktig regional miljöövervakning, bedömer vattens ekologiska och kemiska status samt samordnar arbetet med de regionala miljömålen. Enheten bistår med underlag som underlättar vattenförvaltningen samt medverkar med sin expertkunskap i miljöprövningar.

Miljöanalysenheten driver även ett antal projekt med fokus på åtgärder i vatten, ofta i samarbete med både regionala aktörer och andra länder, samt verkar i internationella samarbetsforum inom Nordkalotten och Barents. Idag drivs redan beviljade projekt på enheten, allt från enstaka åtgärder till stora multinationella projekt på 3-7 år där EU medfinansierar.

ARBETSUPPGIFTER
Länsstyrelsen kommer under 2023 att arbeta med miljöåterställning av flottledsrensade vattenmiljöer i Norrbottens län. Arbetet sker bland annat inom ramen för projektet LIFE Revives och arbete med våtmarksåterställning i skyddade områden.

Inom projekten kommer vi att ha ett så kallat servicelag för att underlätta för de som jobbar med grävmaskinerna samt utföra manuella återställningsarbeten. Vi behöver förstärka med 3-4 medarbetare.

Tjänsterna omfattar bland annat följande arbetsuppgifter:
• Transportera bränsle till grävmaskiner med hjälp av en järnhäst
• Manuellt konstruera lekområden för fisk i vattendrag (Hartijokimetoden)
• Inventera och plocka flodpärlmusslor som förberedelse inför miljöåterställningen
• Riva dammkonstruktioner
• Bygga dikespluggar
• Genomföra motorsågs- och röjningsarbete

Tjänsterna varar under tidsperioden juni till september 2023, med lite olika slutdatum. Arbetsuppgifterna utförs i huvudsak på olika platser runt om i Norrbotten, vilket gör att man måste övernatta på annan ort. Länsstyrelsen ansvarar för att tillhandahålla boende under arbetsdagarna, nödvändig utbildning, introduktion och utrustning till arbetsuppgifterna.


KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som har:
• fysiska förutsättningarna för att orka gå i terräng, vada i rinnande vatten, bära fältutrustning till och från vattendragen samt anlägga lekbottnar och fälla träd med motorsåg.
• körkort för personbil.

Det en fördel om du har:
• erfarenhet av miljöåterställning i vatten,
• erfarenhet av fältarbete inom de områden som ingår i arbetsuppgifterna,
• vana av arbete med motorsåg, innehav av körkort för motorsåg är en merit,
• Körkort för att framföra terrängmotorfordon.

Som person har du god samarbetsförmåga, är ansvarstagande och har förmåga att arbeta i grupp och kan lösa problem som uppstår.

Länsstyrelsen fäster stor vikt vid dina personliga egenskaper.

Då vissa tjänster hos Länsstyrelsen i Norrbotten ställer krav på säkerhetsprövning kan du innan en anställning behöva genomgå en säkerhetsprövning som bland annat innebär samtal och registerkontroll. I vissa fall ställs krav på svenskt medborgarskap för säkerhetsklassade tjänster. .

ÖVRIGT
Vi arbetar aktivt för en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka. Vi välkomnar medarbetare med olika bakgrund och arbetar för att vår arbetsplats ska vara tillgänglig för alla.
Vi verkar för att ha medarbetare med kunskaper inom Sveriges minoritetsspråk och sätter därför värde på dina kunskaper i samiska, meänkieli, finska, romani chib och jiddisch.

I rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till annonseringskanler och marknadsföring. Vi undanber oss därför ytterligare kontakt med media-/annonsförsäljare, rekryteringssajter och liknande.