Arkeolog

Arkeolog [OBS denna annons har utgått]

Annons: 27240626
Yrke: Arkeolog
Arbetsgivare: Länsstyrelsen i Norrbottens län, Enheten för Samhällsplanering och kulturmiljö
Arbetets ort: Luleå, Norrbottens län
Senaste ansökningsdatum: 2023-03-26
Publiceringsdatum: 2023-03-03

Kvalifikationer

Arbetslivserfarenhet: ArkeologPresentation:


Vill du växa och utvecklas tillsammans med oss? Då kan du det vara dig som vi söker som vår nya kollega. Vill du arbeta med kulturmiljöfrågor och ser möjligheterna som finns i att arbeta på en myndighet? Har du erfarenhet av kulturmiljöarbete och handläggning då är detta tjänsten för dig!

Du kan bidra till att stärka Länsstyrelsens roll i arbetet för en hållbar utveckling i ett starkt expansivt Norrbotten, med särskilt fokus på kulturmiljö som en del i ett hållbart samhällsbyggande.

Länsstyrelsen arbetar för att Norrbotten ska utvecklas. Det gör vi på uppdrag av regeringen och vårt ansvarsområde är brett – myndighetsutövning, utveckling, förvaltning och samordning av länets olika intressen inom många områden. Det vi gör skapar samhällsnytta, och vi ser till att nationella mål och beslut får genomslag i länet. Vi har stor kunskap och många specialister. Vi kan och förstår Norrbottens olika intressen. Med vår bredd och sakkunskap kan vi göra samlade bedömningar för Norrbottens bästa. Tillsammans gör vi skillnad genom att bidra till en hållbar utveckling.

Som medarbetare på Länsstyrelsen kan vi erbjuda dig:
• meningsfulla och utvecklande arbetsuppgifter
• möjlighet att bidra till samhällsnytta
• kompetenta och engagerade kollegor
• goda utvecklingsmöjligheter och en hållbar arbetsmiljö
• individanpassade anställningsvillkor, möjlighet till distansarbete och hälsofrämjande aktiviteter

Du kommer att arbeta på enheten för Samhällsplanering och kulturmiljö, som idag består av cirka 22 medarbetare och är en av tre enheter inom avdelningen Näringsliv. Vi som arbetar med kulturmiljöfrågor har en viktig roll för att hänsyn tas till kulturmiljöer i samhällsutvecklingen och vi arbetar utifrån ett helhetsperspektiv. Enheten har en viktig roll i de pågående och planerade industrisatsningar som nu ska genomföras i Norrbotten.

ARBETSUPPGIFTER
I uppgifterna ingår särskilt att arbeta för att vårt kulturarv och våra kulturmiljöer vårdas, bevaras och utvecklas. Inom enheten verkar vi därutöver tillsammans för långsiktiga och hållbara lösningar och för att skapa attraktiva livsmiljöer.

Enheten ansvarar förutom för kulturmiljö även för samordningen av statliga intressen, riksintressen och allmänna intressen enligt miljöbalken samt plan och bygglagen, tillsyn inom plan- och byggområdet, samråd och prövning av beslut om kommunala översikts- och detaljplaner samt statliga stöd till bostadssektorn inklusive energi- och radonbidrag. Vi vill att de två områdena samhällsplanering och kulturmiljö utvecklas tillsammans och vi tror att hänsyn i tidiga skeden kan skapastora mervärden i slutresultatet.

I arbetet ingår även att bereda ansökningar om kulturmiljöbidrag samt i viss mån leda och driva projekt.

I arbetet ingår att:
• ansvarar för kvalificerad ärendehandläggning inom arkeologiområdet (främst gällande hantering av tillståndsansökningar som innebär att bedöma behov, avgränsning samt inriktning av arkeologiska utredningar och undersökningar).
• ansvarar för/deltar i ärendehandläggningen av tillstånd till metallsökare, skogsärenden m.m.
• ansvarar för att ta fram underlag inför upphandlingar av arkeologiska utredningar och undersökningar.
• internsamråd rörande tillståndsprövningar enligt kulturmiljölagen, plan- och bygglagen samt miljöbalken m.m.
• bereda ansökningar om kulturmiljöbidrag inom arkeologiområdet samt i viss mån leda och/eller driva arkeologiska projekt.
• registrering av inkomna handlingar, ajourhålla register med flera administrativa moment.
• bereda beslut i ärenden.
• ge råd och anvisningar till sökande inom ditt ansvarsområde att genomföra besiktningar och tillsyn av arkeologiska beslut och granskning av rapporter.

Arbetet innebär tidiga kontakter och samråd med exploatörer, kommuner och myndigheter samt med andra verksamheter
internt på Länsstyrelsen. En viktig del av arbetet är även samverkan med arkeologiska undersökare och institutioner.

Tjänsten innebär resor i länet främst under barmarksperioden.

Arbetsprov kommer att bli aktuell för dig som går vidare till intervju

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som har:
• akademisk kandidat eller magisterexamen, med inriktning på arkeologi eller annan utbildning samt erfarenhet som arbetsgivaren bedömer som likvärdig.
• god kännedom om kulturmiljölagen inklusive förordningar samt kunskap om det uppdragsarkeologiska systemet.
• erfarenhet av arkeologiskt fältarbete
• erfarenhet av att arbeta med GIS verktyget
• god förmåga att kommunicera och informera vårdat, enkelt och begripligt både skriftligt och muntligt på svenska
• körkort för personbil B

Det är viktigt att du trivs med att både arbeta självständigt och i team och vet hur du ska prioritera, driva och slutföra de uppgifter du tar dig an på ett systematiskt sätt.

Det en fördel om du har:
• erfarenhet av arbete inom offentlig verksamhet t.ex. länsstyrelse och museum.
• erfarenhet av att arbeta med uppdragsarkeologi som utförare eller beställare.
• erfarenhet av inventeringar och/eller undersökningar i norrländska miljöer eller liknande miljöer/landskapstyper.
• erfarenhet av anbudsförfarande enligt kulturmiljölagen

Arbetet är i ständig utveckling och utifrån Länsstyrelsen uppdrag kan arbetsuppgifterna komma att förändras över tid. Du behöver därför kunna hantera förändringar och vara öppen för nya arbetsuppgifter. Det ger dig samtidigt också möjligheter att utvecklas och både bredda och fördjupa din kompetens hos oss.

Länsstyrelsen fäster stor vikt vid dina personliga egenskaper.

Då vissa tjänster hos Länsstyrelsen i Norrbotten ställer krav på säkerhetsprövning kan du innan en anställning behöva genomgå en säkerhetsprövning som bland annat innebär samtal och registerkontroll. I vissa fall ställs krav på svenskt medborgarskap för säkerhetsklassade tjänster. .

ÖVRIGT
Vi arbetar aktivt för en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka. Vi välkomnar medarbetare med olika bakgrund och arbetar för att vår arbetsplats ska vara tillgänglig för alla.
Vi verkar för att ha medarbetare med kunskaper inom Sveriges minoritetsspråk och sätter därför värde på dina kunskaper i samiska, meänkieli, finska, romani chib och jiddisch.

I rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till annonseringskanler och marknadsföring. Vi undanber oss därför ytterligare kontakt med media-/annonsförsäljare, rekryteringssajter och liknande.