Fritidspedagog till Munksundsrekotrsområde

Fritidspedagog till Munksundsrekotrsområde [OBS denna annons har utgått]

Annons: 27250630
Yrke: Lärare i fritidshem/Fritidspedagog
Arbetsgivare: Piteå Kommun
Arbetets ort: Piteå, Norrbottens län
Senaste ansökningsdatum: 2023-03-19
Publiceringsdatum: 2023-03-06Presentation:


Piteå - det är hit man kommer när man kommer hem.

Det händer mycket positivt i Piteå. Befolkningen ökar, stadskärnan utvecklas och flera intressanta utvecklingsprojekt är på gång.

I Utbildningsförvaltningen pågår ett ständigt förbättringsarbete för att fortsatt hålla en hög kvalitét så att barn och ungdomar i Piteå får en bra utbildning och de bästa förutsättningarna för sitt vuxenliv. I förvaltningen arbetar ca 1500 medarbetare med barns utveckling och lärande inom förskola, grundskola, och gymnasieskola.
Munksundsrektorsområde består av två skolor Munksund och Klubbgärdet.

Munksunds skola är en nybyggd F-3 skola med tre fritidsavdelningar. Byggnaden ligger på Kurirvägen 2 i Munksund, belägen mellan centrum och Piteå havsbad, söder om Piteå.
Alldeles intill skolan ligger Munksunds badhus och gymnastiksal och dessutom en tjärn med strövområden där eleverna får möjlighet till naturupplevelser.
Skolgården har en egen stor fotbollsplan som används hela sommaren av de olika ungdomslagen och under läsåret av skolans egna elever. Då vintern kommer kan barnen ta på sig skidor på skolgården och åka en tur på de uppgjorda spåren. Utan skryt kan vi säga att vi har en utemiljö som ger oss stora möjligheter till variationer.
Skolan består av 3 fritids avdelningar samt skola med klasser - från förskoleklass till årskurs 3. Skolan har runt 135 elever och 18 personal. 

Klubbgärdsskolan är en liten skola, belägen i stadsdelen Klubbgärdet en liten bit från Piteå centrum, med ca 80 elever från FSK-klass-åk 3. Våra fritidsavdelningar heter Palmen och Gläntan. Klubbgärdet är ett tryggt och naturnära område men har också fördelar genom att det även ligger centralt, vilket ger oss närhet till olika aktiviteter i stan. Vi prioriterar ett långsiktigt värdegrundsarbete och främjar elevers förmågor och färdigheter. Att skapa trygghet och samtidigt vara tydliga med eleverna är viktigt för oss och det får vi genom att ha tydliga vuxna som bryr sig om. Vi för kontinuerliga värdegrundssamtal och har temadagar med åldersblandade aktiviteter.

Arbetsuppgifter 
Som fritidspedagog kommer du att arbeta enskilt och i arbetslag tillsammans med lärare och övriga pedagoger i en verksamhet som kräver engagemang, flexibilitet och kreativitet. Arbetet innebär att du, tillsammans med övriga pedagoger, ska utveckla och driva pedagogiskt arbete i vår fritidsverksamhet. Fritidshemmets uppdrag är att vara ett komplement till utbildningen i förskoleklass och skola där du stimulerar elevens utveckling och lärande samt erbjuder dem en meningsfull fritid. Du ska också stödja eleverna under lektioner och olika aktiviteter under skoldagen samt engagera dem i olika uteaktiviteter, pedagogerna som arbetar på fritids använder sig av utomhuspedagogik.  

Kvalifikationer
Vi söker dig som är behörig fritidspedagog.
Du har goda pedagogiska insikter och är väl förtrogen med styrdokument och det systematiska kvalitetsarbetet.
Du har god samarbetsförmåga och en vilja att dela med dig av dina kunskaper och erfarenheter.
Du är strukturerad och van av att organisera och leda utifrån barngruppens intressen och behov.
Du har en helhetssyn på barns lärande och inkludering i barngruppen.
Du samarbetar och för dialog med vårdnadshavarna.
Du är ansvarstagande, trygg och har en personlig mognad  

Anställning
Tillsvidareanställning 100%, semesteranställning.
Tillträde efter överenskommelse

För anställning inom för- och grundskola krävs uppvisande av utdrag ur belastningsregistret.
 

Välkommen med din ansökan senast 2023-03-19