Rektor till förskolan

Rektor till förskolan

Annons: 27252392
Yrke: Förskolechef
Arbetsgivare: Luleå kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen
Arbetets ort: Luleå, Norrbottens län
Senaste ansökningsdatum: 2023-03-30
Publiceringsdatum: 2023-03-06

Kvalifikationer

Arbetslivserfarenhet: FörskolerektorPresentation:


LULEÅ + VÄRLDENS FRAMTID + GRÖN INDUSTRI + KARRIÄR + UNIVERSITETSSTAD + DRÖMARBETE + TRYGGHET + MIDNATTSLJUS + SKÄRGÅRD + NÄRHET + LIVSPUSSEL + SPELA ROLL + DU

Vill du också spela roll? Luleå kommun är en av Norrbottens största arbetsgivare och är en stad med stor framtidstro. Alla våra yrken har något gemensamt; vi har stor betydelse, vi gör skillnad, vi skapar förutsättningar för ett hållbart samhälle och livskvalitet för dagens och morgondagens Luleåbor.

Längtar du efter att arbeta i en förskoleverksamhet med hög kvalitet, hög förskollärartäthet och med många yrkesutbildade barnskötare? Våra medarbetare är viktiga och vi lägger mycket kraft på en god arbetsmiljö där man ska bli stärkt i sin yrkesroll, allt för att bibehålla hög kvalitet. I Luleå kommun finns cirka 50 förskolor och som rektor ansvarar du för 2-3 av dem.

Tänker du som oss, att med hjärtat hos varje barn utvecklar vi tron på framtiden? Vill du spela en viktig roll i vårt team av rektorer som har förskolebarns bästa för sina ögon och bidra till en likvärdig förskola i vår kommun? Då är det dig vi söker!

Välkommen med din ansökan!

ARBETSUPPGIFTER
Som rektor i förskolan i Luleå kommun får du ett spännande och utmanande uppdrag att leda din del i förskoleverksamheten in i framtiden, men också vara en del i den totala förskoleverksamheten. Rektor leder den pedagogiska verksamheten och jobbar självständigt med de enheter du tar rektoransvar för men i teamsamverkan med andra rektorer i skolområdet och övergripande i skolformen förskola. Uppdraget innebär att arbeta strategiskt för att verkställa målen i förskolans läroplan och de kommunala besluten som nämnden fattar om förskoleverksamheten.
En av förskolorna som ingår i tjänsten har en lång tradition av ett Reggio Emilia inspirerat arbetssätt. Som ny rektor förväntas du fortsätta leda arbetet i den andan. I det aktuella skolområdet kommer under de närmaste åren att ske strukturförändringar inom både förskola och skola. Bland annat kommer en av förskolorna som ingår i rektorsansvaret att byggas om och utökas med två avdelningar. Arbetet är väl förberett och förankrat och stödfunktioner till rektor finns för det arbetet.

Som rektor har du personal- och arbetsmiljöansvar samt verksamhets- och ekonomiansvar. Luleå kommun ger goda förutsättningar för dig att lyckas i uppdraget som rektor. Du ingår i ett team med rektorer från kommunens andra förskolor. Du har verksamhetsstöd i form av bland annat HR-konsulter, ekonomer samt studieadministratörer. Förskolan har etablerat ett Kompetenscentrum för att stärka den likvärdiga utbildningen i Luleås kommunala förskolor.

Som rektor i förskolan är din närmaste chef verksamhetschefen för förskolan som fungerar som rektorernas stöd i deras uppdrag och utveckling. Rektorerna ingår i verksamhetschefens ledningsorganisation som tillsammans med utvecklingsledarna för förskolan utgör ett team där samverkan är ett ledord. Du kommer till ett härligt och utvecklande team med framåtanda, hög grad av samverkan och kollegialt lärande rektorer emellan.

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som är legitimerad förskollärare, lärare eller har annan pedagogisk utbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig. Vi ser gärna att du har erfarenhet av ledarskap som rektor eller från liknande verksamhet samt erfarenhet av arbete i förskola eller skola. Det är meriterande med genomgånget rektorsprogram.

Vi vill också att du:
* har ett starkt engagemang inför de utmaningar som rektorsrollen innebär
* har förmåga att arbeta processinriktat för ständig utveckling
* har ett stort intresse för lärande och utveckling av förskolan
* har en vilja att arbeta i ledningsteam
* leder genom dialog och kommunikation
* har förmåga att skapa en god arbetsmiljö och en "vi-känsla"
* har ett stort intresse av att arbeta för mångfald i våra verksamheter

ÖVRIGT
Att arbeta i förskolan idag innebär att Du är en viktig del i barnens utveckling och lärande. Pedagogerna som arbetar i förskolan är viktiga förebilder för barnen vilket gör det angeläget att förskolan har en jämställd könsfördelning bland anställda. Därför vill vi ha fler män som arbetar i förskolan. Luleå Kommun har ett mål att öka andelen män i förskolan. Som ett led i att skapa en jämnare könsfördelning i Luleå kommun finns nätverket Män i förskolan som arbetar för att öka antalet män inom förskolorna samt för att behålla de män som redan idag finns på förskolorna. Nätverket erbjuder regelbundna träffar för att stärka nätverket som består av både barnskötare och förskollärare, stöd och erfarenhetsutbyte samt mentorskap.

Tillsammans spelar vi en viktig roll. Varje dag, året om, för Luleå. Vi vill skapa goda förutsättningar för dig och ett hållbart arbetsliv. Hos oss är det viktigt att du utvecklas, trivs, mår bra och känner arbetsglädje. Vi har många förmåner som bland annat friskvårdsbidrag och möjlighet att hyra boende i Riksgränsen och Stockholm.

Tillsammans jobbar vi för Framtidens Luleå med plats för minst 100 000 Luleåbor. Just nu pågår en omställning och nyetablering av industrin här i norr. Industrierna ställer om till fossilfri produktion och förutsättningarna finns här hos oss. Det innebär stora möjligheter för vår kommun att skapa mer Luleå för fler Luleåbor och öka takten i samhällsutvecklingen. Med andra ord så spelar vi en viktig roll. Varje dag, året om, för Luleå!

Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka, vi välkomnar medarbetare med olika bakgrund och arbetar för att våra arbetsplatser ska vara tillgängliga för alla. Luleå kommun ser heltid som en rättighet och deltid som en möjlighet. Det är meriterande om du har kunskaper i finska, samiska och/eller meänkieli eftersom dessa nationella minoritetsspråk är vanligt i våra verksamheter.

Tips!
Nyfiken på Luleå? www.flyttatilllulea.se
Nyfiken på jobb? www.jobbailuleakommun.se
Följ oss på Luleå kommuns LinkedIn