Specialpedagog till Ormbergsskolan

Specialpedagog till Ormbergsskolan

Annons: 27271500
Yrke: Speciallärare
Arbetsgivare: Luleå kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen
Arbetets ort: Luleå, Norrbottens län
Senaste ansökningsdatum: 2023-03-31
Publiceringsdatum: 2023-03-09Presentation:


LULEÅ + VÄRLDENS FRAMTID + GRÖN INDUSTRI + KARRIÄR + UNIVERSITETSSTAD + DRÖMARBETE + TRYGGHET + MIDNATTSLJUS + SKÄRGÅRD + NÄRHET + LIVSPUSSEL + SPELA ROLL + DU

Vill du också spela roll? Luleå kommun är en av Norrbottens största arbetsgivare och är en stad med stor framtidstro. Alla våra yrken har något gemensamt; vi har stor betydelse, vi gör skillnad, vi skapar förutsättningar för ett hållbart samhälle och livskvalitet för dagens och morgondagens Luleåbor.

Välkommen till Ormbergsskolan!

På vår skola går cirka 300 elever från förskoleklass till årskurs 6. Vi är en skola i ständig utveckling och vi arbetar för att varje elev ska lämna Ormbergsskolan med framtidskompetenser som mod & empati, kreativitet & drivkraft, självkänsla & självkännedom liksom grundläggande färdigheter och förmågor som reflektion, kommunikation och uthållighet.

ARBETSUPPGIFTER
Som specialpedagog har du en central roll på skolan där du planerar och organiserar arbetet kring elever i behov av särskilt stöd och till viss mån även extra anpassningar. Det innebär bland annat att du arbetar förebyggande, genom att identifiera, analysera och åtgärda det som kan utgöra ett hinder i lärmiljön. Tillsammans med skolledning, övrig elevhälsa och lärare i arbetslagen medverkar du till att skapa de bästa förutsättningar för elevers lärande och utveckling.

I arbetet ingår att medverka vid pedagogiska kartläggningar och utformandet av åtgärdsprogram. Du är van vid att handleda såväl enskilda pedagoger samt kunna ge stöd till elever vid behov. I arbetet ingår också kontakt med andra myndigheter och samhälleliga instanser, såsom t.ex. socialtjänst och BUP. Förutom elevhälsoteam ingår du även i ett arbetslag.

Du finns med och bedriver utvecklingsarbete utifrån aktuell forskning och beprövad erfarenhet i att utveckla den tillgängliga lärmiljön, både på skol, grupp och elevnivå, allt för att våra elever ska ges så bra förutsättning som möjligt för sin inlärning. Viktigt är också att du har god förmåga att samarbeta med vårdnadshavare.

KVALIFIKATIONER
Du är legitimerad lärare och utbildad speciallärare.

Det är meriterande om du har följande:
• Erfarenhet av läs- och skrivkartläggningar (t.ex. LOGOS, ITPA)
• Kunskap och erfarenhet av RTI (Response to Inetervention) för att upptäcka och förebygga lässvårigheter.
• Intresse för att utveckla undervisningen av läs- och skrivinlärning/utveckling för tidigare år.

Om du erhåller tjänsten ska du uppvisa godkänt utdrag ur belastningsregistret.

ÖVRIGT
Tillsammans spelar vi en viktig roll. Varje dag, året om, för Luleå. Vi vill skapa goda förutsättningar för dig och ett hållbart arbetsliv. Hos oss är det viktigt att du utvecklas, trivs, mår bra och känner arbetsglädje. Vi har många förmåner som bland annat friskvårdsbidrag och möjlighet att hyra boende i Riksgränsen och Stockholm.

Tillsammans jobbar vi för Framtidens Luleå med plats för minst 100 000 Luleåbor. Just nu pågår en omställning och nyetablering av industrin här i norr. Industrierna ställer om till fossilfri produktion och förutsättningarna finns här hos oss. Det innebär stora möjligheter för vår kommun att skapa mer Luleå för fler Luleåbor och öka takten i samhällsutvecklingen. Med andra ord så spelar vi en viktig roll. Varje dag, året om, för Luleå!

Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka, vi välkomnar medarbetare med olika bakgrund och arbetar för att våra arbetsplatser ska vara tillgängliga för alla. Luleå kommun ser heltid som en rättighet och deltid som en möjlighet. Det är meriterande om du har kunskaper i finska, samiska och/eller meänkieli eftersom dessa nationella minoritetsspråk är vanligt i våra verksamheter.

Tips!
Nyfiken på Luleå? www.flyttatilllulea.se
Nyfiken på jobb? www.jobbailuleakommun.se
Följ oss på Luleå kommuns LinkedIn