Amanuenser inom VA-teknik

Amanuenser inom VA-teknik [OBS denna annons har utgått]

Annons: 27291809
Yrke: Forskarassistent
Arbetsgivare: Luleå tekniska universitet
Arbetets ort: Luleå, Norrbottens län
Senaste ansökningsdatum: 2023-03-28
Publiceringsdatum: 2023-03-14

Kvalifikationer

Arbetslivserfarenhet: ForskarassistentPresentation:


Luleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden. Vi formar framtiden genom nydanande utbildningar och banbrytande forskningsresultat, och med utgångspunkt i den arktiska regionen skapar vi global samhällsnytta. Vår vetenskapliga som konstnärliga forskning och utbildning bedrivs i nära samarbete med internationella, nationella och regionala företag, offentliga aktörer och ledande universitet. Luleå tekniska universitet omsätter totalt 1,9 miljarder kronor per år. Vi är idag 1 815 anställda och har 19 155 studenter.

De kommande åren investeras mångmiljardbelopp i Norrbotten och Västerbotten i stora projekt som syftar till ett mer hållbart samhälle nationellt så väl som globalt. Luleå tekniska universitet är involverat i flera av dessa högaktuella forskningsprojekt och den samhällsomvandling som följer. Vi har ett brett utbud av utbildningar för att matcha den kompetens som efterfrågas. Vi hoppas att du vill hjälpa oss att bygga framtidens hållbara företag och samhällen.

Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser vid Luleå tekniska universitet bedriver forskning och utbildning inom gruv-, bygg- och miljöområdet. Forskningen och utbildningen vid institutionen har en stark experimentell och tillämpad profil med flera stora och väl-utrustade laboratorier. Verksamheten kvalitetssäkras av våra engagerade professorer och lektorer i ett exklusivt och framgångsrikt samarbete med näringslivet och den offentliga sek-torn. 70 % av vår forskning är externfinansierad och vi har ett väl utvecklat internationellt samarbete med universitet i alla världsdelar. Vi är ca 400 personer med ett 50-tal nationaliteter, varav 180 doktorander och drygt 50 professorer.

Forskningsämnet VA-teknik har en stark position inom forskning och utbildning inom urbana vattensystem, främst avseende områdena dagvatten, avloppsvatten och avloppssystem. Gruppens övergripande mål är att bidra till utvecklingen av hållbara urbana vattensystem. Att vara en del av forskargruppen innebär att arbeta i en kreativ och internationell miljö. Gruppen består av ca 40 medarbetare från cirka tjugo länder bestående av ett antal seniora forskare, svenska och internationella adjungerade professorer och drygt 20 doktorander. Gruppen har ett omfattande nationellt och internationellt samarbetsnätverk. Forskarutbildningen är välorganiserad, med god tillgång på doktorandkurser och för doktoranderna eftersträvas en blandning metodansatser som exempelvis experimentella, modellerings- och systemstudier.

Ämnesbeskrivning
VA-teknik omfattar hela det urbana vattensystemet (dag-, dricks- samt avloppsvatten) med avseende på insamling, transport och behandling samt organisation/planering. Forskningen syftar till en god samhällsekonomi och miljö, klokt resursutnyttjande samt medborgarnas säkerhet och hälsa.

Arbetsuppgifter
Som amanuens kommer du att tillhöra ämnet VA-teknik. Arbetsuppgifterna består av modellering av scenarier för urban dagvattenhantering. Vidare får du möjlighet att utföra studier inom det sprängtekniska området, bildanalyser, assistera vid kursmoment m.m.

Kvalifikationer
Du ska vara inskriven som student på Luleå tekniska universitet. Du skall ha kunskap inom GIS, SWMM (urban VA-modellering), R (statistikprogram), HEC-RAS (modellering av flödesanalyser). Dessutom ska du förstå funktionen av dagvattenanläggningar / blå-grön infrastruktur samt hur de implementeras i nya detaljplaner i Sverige.

Kunskap inom statistiska metoder, projektarbete inom forskningsprojekt samt vetenskapliga metoder inom VA-teknik är meriterande. Goda kunskaper i både skriven och talad engelska är ett krav eftersom mycket av materialet och kommunikationen sker på engelska. Likaså är B-körkort ett krav.

Villkor
Anställning som amanuens regleras i Högskoleförordningen 5 kap. Bara den som är antagen till utbildning på grundnivå eller avancerad nivå får anställas som amanuens (HF 5 kap §10).

Information
Tidsbegränsad deltidsanställning (50 %) under fyra månader. Planerad start 1 april eller enligt överenskommelse.

För ytterligare information är du välkommen att kontakta Godecke Blecken, godble@ltu.se

Fackliga företrädare: SACO-S Kjell Johansson, 0920-49 1529 kjell.johansson@ltu.se, och OFR-S Lars Frisk, 0920-49 1792 lars.frisk@ltu.se

Ansökan
Vi ser helst att du söker befattningen via ansökningsknappen nedan där du bifogar personligt brev samt CV. Var vänlig och märk din ansökan med referensnumret nedan.

Referensnummer: 1087-2023
Sista ansökningsdag: 28 mars 2023