Sektionschef Säkerhet och Kvalitet [OBS denna annons har utgått]

Annons: 27294654
Yrke: Sektionschef, offentlig förvaltning
Arbetsgivare: Trafikverket
Arbetets ort: Luleå, Norrbottens län
Senaste ansökningsdatum: 2023-03-19
Publiceringsdatum: 2023-03-14

Kvalifikationer

Arbetslivserfarenhet: Sektionschef, offentlig förvaltningPresentation:


Som Sektionschef Säkerhet och Kvalitet på Trafikverket är du med och underlättar vardagen för invånare och företagare i hela Sverige. Det gör du genom att vara med och bidra till framtidens infrastruktur.Sektionschef Säkerhet och Kvalitet

Arbetsuppgifter


Enheten Säkerhet och Kvalitet är en enhet inom verksamhetsområde Investering på Trafikverket. Enheten har genomfört en organisationsförändring och är i en expansiv fas och vi söker nu dig som i rollen som sektionschef vill fortsätta utveckla enheten Säkerhet och Kvalitet gentemot verksamhetsområde Investerings målbild.

Vi arbetar med att stödja verksamheten i såväl operativa som strategiska frågor gällande arbetsmiljö byggherreansvar, el- och trafiksäkerhet väg och järnväg, krishantering, säkerhetsskydd, informationssäkerhet, risk och kvalitet i investeringsprojekten.

I din roll som sektionschef leder du specialister, strateger och handläggare på ett flertal orter i landet. Som intern leverantör av specialiststöd är ditt ansvar att säkerställa att investeringsprojekten erhåller rätt kompetens i rätt tid. Du arbetar nära projektdistrikten för att skapa väl sammansatta projektgrupper och att ständigt utveckla våra medarbetare. Rollen ställer höga krav på ett kund- och resultatorienterat arbetssätt, då verksamheten påverkar många projekt.

Som sektionschef ingår även att, tillsammans med dina medarbetare och enheten, utveckla arbetet inom områdena säkerhet och kvalitet. Det kan innebära att arbeta med att nå enhetliga och effektiva arbetssätt för att förbättra verksamheten. I rollen ingår hantering av remisser och att agera stöd vid verksamhetsanalys, internrevisioner och ledningens genomgång.

Som ledare uppmuntrar du till samarbete och nytänkande, och du har förmåga att skapa goda förutsättningar för ett aktivt medarbetarskap som leder till resultat, utveckling och god arbetsmiljö. Som sektionschef har du personalansvar för 9 medarbetare samt arbetsleder konsulter och du har verksamhets- och budgetansvar. Vi är en sektion som växer och under 2024 planerar vi att öka antalet medarbetare till ca 15 personer. Du ingår i enhetens ledningsgrupp och rapporterar till enhetschefen. Jag som blir din chef heter Tomas Norrström och som ledare drivs jag av att se andra utvecklas. I mitt ledarskap arbetar jag tillitsbaserat och målfokuserat.

Placeringsort för tjänsten är Luleå, Umeå, Härnösand eller Sundsvall. Det förekommer resor i tjänsten eftersom sektionen har medarbetare på flera orter och enheten är nationell.


Övrig information


I denna rekrytering används webbaserade tester som en del i urvalet. Intervjuer är inplanerade att ske via Skype under vecka 13.

Anställningen inom Trafikverket är tillsvidare men chefsförordnandet är tidsbegränsat, inledningsvis på 4 år

Önskar du att arbeta delvis på distans? I den här tjänsten har du som vill möjlighet att ha en dialog kring att arbeta hemifrån eller från ett annat Trafikverkskontor ett par dagar i veckan.

#LI-HybridKvalifikationer


Som chef i Trafikverket drivs du av att få människor att växa genom ett närvarande ledarskap. Du skapar tillit och bygger förtroende med din problemlösande och kommunikativa förmåga. Du levererar resultat och driver samhällsutvecklingen framåt genom delaktighet och engagemang. Du utmanar och ifrågasätter och skapar en kultur som främjar ständiga förbättringar. Att inspirera, klargöra riktning och vara mottaglig för nya möjligheter och lösningar är en förutsättning för att lyckas.

Vi söker dig som

  • har en universitets- eller högskoleexamen om minst 180 hp (120p) inom exempelvis säkerhet, riskhantering eller motsvarande, eller annan utbildning kompletterad med erfarenhet som vi bedömer som likvärdig
  • har flera års chefserfarenhet där du har haft personalansvar
  • har arbetat i större projekt eller organisation med säkerhetsfrågor som visar på bredd inom områden som kvalitet, riskhantering, arbetsmiljö byggherreansvar, elsäkerhet, trafiksäkerhet, säkerhetsskydd, social hållbarhet eller informationssäkerhet
  • har goda kunskaper i svenska i tal och skrift

Det är meriterande om du

  • har erfarenhet av att arbeta med förändringsarbete både avseende processer, arbetssätt och kultur
  • har erfarenhet från anläggningsbranschen

Ansökan


De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer att ligga till grund för det första urvalet vi gör. 

Som sökande till Trafikverket kan du eventuellt behöva gå igenom en säkerhetsprövning. Den innehåller säkerhetsprövningssamtal och registerkontroll innan anställning, om tjänsten är placerad i säkerhetsklass. I vissa fall krävs svenskt medborgarskap för säkerhetsklassade tjänster.

Inom Investering leder vi de flesta av Trafikverkets projekt inom ombyggnation och nyinvesteringar. Vi arbetar med helheten - från planläggning och byggnation till färdig väg eller järnväg. Hela tiden med fokus på smarta lösningar och effektiv projektledning. Hos oss arbetar du med kollegor och olika intressenter, alla med sina kunskaper och erfarenheter, för att skapa hållbara transportlösningar.

På Trafikverket jobbar vi med att göra Sverige närmare. Vi tror på att en förening av olika erfarenheter, bakgrunder och perspektiv är den bästa grunden för att bygga en arbetsplats fri från diskriminering och en miljö där alla trivs och gör sitt bästa. Vi tror på mångfald där den gemensamma nämnaren är pålitlighet, engagemang och mod. För det är så vi bäst representerar vårt samhälle.

#LI-ÅG1