Doktorand i Robotik och AI

Doktorand i Robotik och AI

Annons: 27294855
Yrke: Doktorand
Arbetsgivare: Luleå tekniska universitet
Arbetets ort: Luleå, Norrbottens län
Senaste ansökningsdatum: 2023-04-10
Publiceringsdatum: 2023-03-14

Kvalifikationer

Arbetslivserfarenhet: DoktorandPresentation:


Luleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden. Vi formar framtiden genom nydanande utbildningar och banbrytande forskningsresultat, och med utgångspunkt i den arktiska regionen skapar vi global samhällsnytta. Vår vetenskapliga som konstnärliga forskning och utbildning bedrivs i nära samarbete med internationella, nationella och regionala företag, offentliga aktörer och ledande universitet. Luleå tekniska universitet omsätter totalt 1,9 miljarder kronor per år. Vi är idag 1 815 anställda och har 19 155 studenter.

De kommande åren investeras mångmiljardbelopp i Norrbotten och Västerbotten i stora projekt som syftar till ett mer hållbart samhälle nationellt så väl som globalt. Luleå tekniska universitet är involverat i flera av dessa högaktuella forskningsprojekt och den samhällsomvandling som följer. Vi har ett brett utbud av utbildningar för att matcha den kompetens som efterfrågas. Vi hoppas att du vill hjälpa oss att bygga framtidens hållbara företag och samhällen.
Forskningsämnet robotik och artificiell intelligens vid Institutionen för system- och rymdteknik, Luleå tekniska universitet söker nu en doktorand som bidrar till vår växande verksamhet. Robotik och artificiell intelligensteamet bedriver grundläggande forskning inom alla aspekter av robotik med ett specifikt fokus på flyg-, rymd- och bioinspirerad robotik. Vår vision syftar till att minska gapet från teori till verklighet, samtidigt som teamet har en stark expertis inom fältrobotik. Tillämpningsområden vi fokuserar på är robotik för gruvor, flyginspektion av åldrande infrastruktur, räddningsaktioner med multipla robotar, multisensoriell fusion och multirobotkoordination, inklusive perception, decentralisering och uppdragsutförande med multipla robotar. Vi har ett starkt europeiskt deltagande i flera FoU&I-projekt och deltog i DARPA SUB-T-utmaningen med CoSTAR-teamet som leds av NASA/JPL.

Ämnesbeskrivning
Robotik och artificiell intelligens syftar till att utveckla nya robotsystem som kännetecknas av avancerad autonomi för att förbättra robotarnas förmåga att interagera med den omgivande miljön och människor under utförandet av specifika uppgifter.

Arbetsuppgifter
Som doktorand kommer du att bedriva forskning med betydande teoretiska och experimentella komponenter för publicering i internationella tidskrifter med peer-reviewförfarande och vid större konferenser. Tjänsten kommer att innefatta handledning av civilingenjörsstudenter och stöd i att skaffa medel för framtida forskningsprojekt från forskningsfinansiärer/råd, EU:s ramprogram eller från industrin. Tjänsten kan även innebära undervisning samt att ge seminarier och presentationer.

Du kommer att arbeta inom området rymdrobotik och aktiviteterna kommer att kopplas till nationella, europeiska och världsomspännande FoU-projekt.

Forskningsämnet är inom området robotik och artificiell intelligens. Mer specifikt kommer tjänsten att innebära omfattande forskningsverksamhet inom området design, experiment och teoretisk reglering inom följande forskningsområden:

Forskningsområden:

1.Flera flygande rymdfarkoster
- Samarbetande mötes- och närhetsoperation med flera rymdfarkoster.
- Inlärningsbaserad rörelseplanering för satellitsvärmning.
- Intelligent uppgiftsplanering och beslutsfattande för samverkande uppdragsutförande.
- Autonom omkonfigurering av rymdfarkoster och riskmedveten planering.

2.Neuromorfisk teknik för robotik
- Neuromorphic computing för storskalig optimering i multi-agentrobotik.
- Resurseffektiv återkopplad styrning med Neuromorphic Engineering.
- Nya sensorfusionsalgoritmer för händelsebaserade neuromorfa kameror och konventionella sensorer.
- Design av neuromorfa återkopplade arkitekturer med integrerad mätning, bearbetning och aktuering på neuromorf hårdvara.

För ytterligare information om ett specifikt ämne se allmänna studieplaner inom tekniskt vetenskapsområde

Kvalifikationer
För att vara kvalificerad för tjänsten krävs att du har en civilingenjörsexamen i elektro- eller maskinteknik, datavetenskap eller liknande ämne. Utmärkta vetenskapliga färdigheter med erfarenheter från verkliga experiment, såväl som mycket god kommunikationsförmåga är högt meriterande. Du kommer att representera gruppen vid olika tillfällen, både i Sverige och världen över, därför är mycket goda kunskaper i engelska ett måste.

Information
Anställningen som doktorand är begränsad till 4 år, undervisning och övriga institutionsuppgifter kan tillkomma med max 20%. Placeringsort Luleå. Tillträde enligt överenskommelse.

För ytterligare information vänligen kontakta ämnesföreträdare och professor George Nikolakopoulos 0920-49 1298, geonik@ltu.se

Fackliga företrädare: SACO-S Kjell Johansson kjell.johansson@ltu.se 0920-49 1529, OFR-S Lars Frisk, Lars.Frisk@ltu.se 0920-49 1792

Ansökan
Vi ser helst att du söker denna tjänst genom att klicka på ansökningsknappen nedan. Ansökan bör innehålla ett CV med en fullständig beskrivning av dina vetenskapliga meriter, motivationsbrev, två referenspersoner och kopior av verifierade diplom från gymnasium och universitet. Skriv gärna din ansökan på engelska, diplomen ska vara skrivna på svenska eller engelska. Märk din ansökan med referensnumret nedan.

Sista ansökningsdag: 10 April 2023
Referensnummer: 1241-2023