Doktorand i malmgeologi

Doktorand i malmgeologi

Annons: 27295655
Yrke: Doktorand
Arbetsgivare: Luleå tekniska universitet
Arbetets ort: Luleå, Norrbottens län
Senaste ansökningsdatum: 2023-04-15
Publiceringsdatum: 2023-03-15

Kvalifikationer

Arbetslivserfarenhet: DoktorandPresentation:


Luleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden. Vi formar framtiden genom nydanande utbildningar och banbrytande forskningsresultat, och med utgångspunkt i den arktiska regionen skapar vi global samhällsnytta. Vår vetenskapliga som konstnärliga forskning och utbildning bedrivs i nära samarbete med internationella, nationella och regionala företag, offentliga aktörer och ledande universitet. Luleå tekniska universitet omsätter totalt 1,9 miljarder kronor per år. Vi är idag 1 815 anställda och har 19 155 studenter.

De kommande åren investeras mångmiljardbelopp i Norrbotten och Västerbotten i stora projekt som syftar till ett mer hållbart samhälle nationellt så väl som globalt. Luleå tekniska universitet är involverat i flera av dessa högaktuella forskningsprojekt och den samhällsomvandling som följer. Vi har ett brett utbud av utbildningar för att matcha den kompetens som efterfrågas. Vi hoppas att du vill hjälpa oss att bygga framtidens hållbara företag och samhällen.

Vi rekryterar nu en doktorand till ett forskningsprojekt om lagring/fastläggning av koldioxid i gruvavfall från den svenska gruvindustrin. Detta tvärvetenskapliga projekt genomförs av forskargrupperna malmgeologi och biokemisk processteknik vid Luleå tekniska universitet, i samarbete med gruvföretagen Boliden Mineral, LKAB samt Copperstone Resources.

Ta chansen att doktorera i en dynamisk, internationell forskarmiljö i nära samarbete med industrin och framstående universitet världen över!

Projektbeskrivning
I projektet TAILOR-MADE (Use of mine tailings to carbonate minerals by a symbiotic CC and DAC bio-strategy) som finansieras av satsningen Industriklivet genom Energimyndigheten 2023 till 2028 avser vi att använda branschens egna avfallsströmmar för att fånga koldioxid från rökgaserna från processindustrin och sedan omvandla den till bikarbonat/karbonatmineral för senare geologisk lagring. Kärnan i projektet är den tekniska utvecklingen av koldioxidomvandling till karbonatmineral och att undersöka potentialen för geologisk lagring av koldioxid i avfallsmaterial från svensk gruvindustri.

Som doktorand kommer du att arbeta i ett malmgeologiprojekt och fokusera på den geologiska karakteriseringen av olika typer av gruvavfall (gråberg/anrikningssand) och den relaterade berggrunden från den svenska gruvindustrin för att undersöka avfallets reaktivitet med koldioxid och därmed dess lämplighet för koldioxidlagring. De huvudsakliga fältområdena för provtagning av gruvavfall kommer att vara utvalda gruvor från Boliden Mineral, LKAB samt Copperstone Resources.

Utöver dig, kommer TAILOR-MADE-projektet att omfatta en doktorand och en postdoktor i biokemisk processteknik. Dessutom ingår sex seniora forskare som alla bidrar med expertis inom karbonatisering av koldioxid, geologisk lagring av koldioxid och analytisk karakterisering i projektet. Projektet TAILOR-MADE kommer att ha ett nära samarbete med det pågående INSURANCE-projektet. Vi förväntar oss också ett nära samarbete mellan de två forskargrupperna och gruvbolagen Boliden Mineral, LKAB och Copperstone Resources.

Arbetsuppgifter
Som doktorand förväntas du utföra både fältarbete och teoretiskt arbete inom dina forskningsstudier samt kommunicera dina resultat vid nationella och internationella konferenser och i vetenskapliga tidskrifter. En doktorand kommer att ta obligatoriska och frivilliga kurser relaterade till sitt arbete. Dessutom kan du ha möjlighet att prova på lärarrollen som en del av din institutionstjänstgöring. Större delen av din arbetstid kommer att ägnas åt dina egna forskningsstudier. Ditt arbete kommer främst att innefatta geologiskt fältarbete och mikroanalytisk karakterisering av geologiska prover med avseende på lagring av koldioxid i gruvavfalls samt berggrunden kopplat till INSURANCE-projektet.

Kompetens och erfarenhet
Du ska ha mycket goda akademiska meriter och avlagt MSc-examen eller motsvarande examen i geovetenskap med inriktning mot geologi, geokemi eller annat relevant program. Som doktorand antas du till forskarutbildning vid Luleå tekniska universitet.

Geologiskt fältarbete och analytisk karakterisering av geologiska prover kommer att vara viktiga delar av projektet och därför är erfarenhet av mineralogi, provtagning, geokemi och analytiska tekniker såsom svepelektronmikroskopi, Laser Ablation ICP MS, XRF och röntgentomografi och tolkning av data från dessa tekniker meriterande.

Goda kunskaper i berggrundsgeologi, gruvavfall, och analys av geologiska prover krävs samt giltigt körkort. Du kommer att arbeta i ett team och förväntas kunna samarbeta med kollegor och externa partners. Flytande kunskaper i engelska i tal och skrift är ett krav.

För ytterligare information om specifik doktorandutbildning se, Studieplaner för forskarutbildning inom teknisk fakultet

Forskningsämnet malmgeologi utgörs av en diversifierad grupp vad gäller kön, ålder, religion samt kulturell och social bakgrund. För närvarande är cirka 65 % av gruppen män. Vi uppmuntrar alla behöriga personer att söka och särskilt kvinnliga sökande.

Information
Anställning som doktorand är tidsbegränsad på 4 år, undervisning och annan institutionstjänstgöring kan tillkomma upp till 20 % av heltid.

För ytterligare information är du välkommen att kontakta: universitetslektor Glenn Bark, 0920-49 10 39, Glenn.Bark@ltu.se

Facklig företrädare: SACO-S Kjell Johansson, 0920-49 1529 kjell.johansson@ltu.se och OFR-S Lars Frisk, 0920-49 1792 lars.frisk@ltu.se

För komplett platsannons vänligen besök ltu.se/ledigajobb

Ansökan
Vi ser helst att du söker befattningen via ansökningsknappen nedan där du bifogar personligt brev samt CV/meritförteckning och kopior av verifierade examensbevis (inkluderat en lista med tillhörande kursbetyg för kurserna i din examen). Var vänlig och märk din ansökan med referensnumret nedan. Både ansökan och examensbevis ska vara skrivna på engelska.

Referensnummer: 1138-2023
Sista ansökningsdag: 15 april 2023