Polisområde Norrbotten söker yttre befäl till LPO Norra Lappland

Polisområde Norrbotten söker yttre befäl till LPO Norra Lappland

Annons: 27302092
Yrke: Polisassistent
Arbetsgivare: Polisstationen Norrbotten
Arbetets ort: Kiruna, Norrbottens län
Senaste ansökningsdatum: 2023-03-27
Publiceringsdatum: 2023-03-16

Kvalifikationer

Arbetslivserfarenhet: PolisassistentPresentation:


Polisregion Nord omfattar Sveriges fyra nordligaste län, har drygt 2000 anställda och består av fyra polisområden: Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland och Jämtland. Regionen har även fyra regionala enheter operativa-, utrednings-, underrättelseenheten samt Regionkansliet som lyder direkt under regionpolischefen.

I polisområde Norrbotten finns det fyra lokalpolisområden, Norra Lappland, Piteå Älvdal, Luleå-Boden och Östra Norrbotten.

Inom lokalpolisområde Norra Lapplands verksamhet finns det fyra BF/IGV-grupper som hanterar den brottsförebyggande, händelsestyrda och planlagda verksamheten dygnet runt. En utredningsgrupp samt en grupp för stöd/service verksamheten. Ingripandeverksamheten utgår från våra tre kommuner Kiruna, Gällivare samt Jokkmokk.

Vi söker nu dig som vill arbeta som yttre befäl med placering i Kiruna. Uppdraget innefattar ett verksamhetsansvar för yttre ledning inom såväl hela polisområdet Norrbotten som lokalpolisområdet. Placering i BF/IGV-grupp, underställd lokal gruppchef.

Arbetsuppgifter

Yttre befäl planerar, leder och följer upp polisområdets yttre verksamhet, både inom ingripandeverksamhetens lokala arbete mot uppsatta mål i stort, som inom det minutoperativa uppdraget under ledning av regionalt vakthavande befäl i Umeå. Arbetsuppgifterna utgår från ett samlat verksamhetsansvar och har sin utgångspunkt i polisområdets problembild.

Verksamhetsansvaret berör hela polisens uppdrag. I funktionen leder du den yttre verksamheten antingen på uppdrag av regionalt vakthavande befäl, gruppchef på BF-IGV eller motsvarande och självständigt genom uppdragstaktik utifrån tilldelad delegation.

Funktionen yttre befäl fullgörs i skift på dygnets alla timmar årets alla veckor i syfte att täcka polisområdets verksamhetsbehov av yttre ledning. Dygnet runt sker en kontinuerlig övergripande samplanering tillsammans med övriga yttre befäl i länet.

I funktionen yttre befäl kommer du bl a att ansvara för att:

 • Leda i rollen som polisinsatschef
 • Stödja och leda hela eller delar av polisområdets ingripandeverksamhet
 • Stödja och leda hela eller delar av lokalpolisområdets brottsförebyggande- eller brottsutredande verksamhet.
 • Leda i eftersök av försvunnen person
 • Leda ingripandeverksamhetens planlagda och lokalt uppsatta mål
 • Leda kortsiktiga och långsiktiga uppdrag och insatser på uppdrag av regionalt vakthavande befäl eller lokal chef
 • Planera, leda och följa upp särskild händelse
 • Ansvara för uppföljning av det händelsestyrda arbetet och de uppgifter som det i övrigt delegerats ansvar för, ex. en planlagd insats
 • Vid behov fatta beslut som förundersökningsledare enligt delegation samt ansvara/leda arbetet på brottsplats innefattande att långtgående initiala åtgärder i ett brottsutredande perspektiv vidtas och kvalitetssäkras.

Kvalifikationer

 • Polisexamen, i enlighet med Polisförordning (2014:1104) och är för närvarande eller tidigare varit anställd vid Polismyndigheten
 • Erfarenhet av arbetsledande uppdrag med goda resultat
 • Du har en god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska

Meriterande:

 • Har du erfarenhet av att arbeta som yttre befäl genom vikariat eller svaromålsutbildning sedan tidigare ser vi det som meriterande
 • Erfarenhet av och intresse för brottsutredande verksamhet.
 • Erfarenhet och/eller utbildning inom chef- eller ledarskap, internt och/eller externt
 • Erfarenhet och/eller kunskap inom EFP, eftersök av försvunnen person
 • Utbildning/erfarenhet av det systematiska arbetsmiljöarbetet
 • Erfarenhet av den lokala problembilden

Personliga egenskaper:

Vi söker dig som har ett positivt och engagerat förhållningssätt och brinner för att utveckla verksamheten. Du trivs i samarbete med andra människor och har en god förmåga att lyssna in och lösa konflikter på ett konstruktivt sätt. Du har god kommunikativ förmåga som innebär att du är lyhörd, tydlig och kan anpassa ditt budskap efter mottagare och situation. Arbetsuppgifterna ställer krav på att du kan arbeta självständigt, känna trygghet i ledarrollen samt göra prioriteringar och fatta snabba beslut på ett ibland ofullständigt beslutsunderlag. Du har förmågan att utöva en övergripande operativ ledning och styrning av de avdelade resurserna för ingripandeverksamhet under dygnets alla timmar. Du har förmågan att verka i enlighet med Polisens värdegrund, medarbetarpolicy och ledarpolicy.

Vi kommer lägga stor vikt vid personliga egenskaper och ledarskapsförmågor.

Tester kan komma att användas i rekryteringsprocessen

Fackliga företrädare

SEKO polisen Nord, ST region Nord, SACO-S region Nord, Polisförbundet region Nord. Samtliga nås via polisens växel 114 14.

Ansökan

Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Polismyndighetens rekryteringssystem Visma Recruit.

Vi vill även informera dig om att Polismyndigheten använder sig av urvalsfrågor som ett första led i urvalsarbetet. Du kan därför behöva svara på ett antal urvalsfrågor utifrån aktuell kravprofil för den roll du har sökt. Vi uppmanar till sanningsenliga svar på urvalsfrågorna.

Har du skyddade personuppgifter, referenser eller liknande information som du själv bedömer som skyddsvärd rekommenderar vi dig att du skickar din ansökan uppmärkt med annonsens referensnummer via brev till adressen: Polismyndigheten, Registratorskontoret, 106 75 STOCKHOLM, eller kontakta ansvarig HR-konsult.

Om du vill komplettera din ansökan vänder du dig till ansvarig HR-konsult.

En anställning hos Polismyndigheten kan komma att inledas med en provanställning om sex månader.

Polismyndigheten är Sveriges största myndighet. Vi erbjuder dig en arbetsplats som stimulerar till mångfald, kreativitet och personlig utveckling. Läs gärna om våra förmåner som anställd hos polisen på https://polisen.se/erbjudande

Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetenhet. Säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) genomförs innan beslut om anställning fattas. I vissa fall krävs svenskt medborgarskap. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. Läs mer om krigsplacering och säkerhetsprövning under https://polisen.se/krigsplacering och https://polisen.se/sakerhetsprovning

Läs gärna mer om polisen och vår verksamhet på www.polisen.se

Varmt välkommen med din ansökan!