Doktorand i strömningslära – plasmabrännare för en grön industri

Doktorand i strömningslära – plasmabrännare för en grön industri

Annons: 27304359
Yrke: Doktorand
Arbetsgivare: Luleå tekniska universitet
Arbetets ort: Luleå, Norrbottens län
Senaste ansökningsdatum: 2023-04-06
Publiceringsdatum: 2023-03-16

Kvalifikationer

Arbetslivserfarenhet: DoktorandPresentation:


Luleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden. Vi formar framtiden genom nydanande utbildningar och banbrytande forskningsresultat, och med utgångspunkt i den arktiska regionen skapar vi global samhällsnytta. Vår vetenskapliga som konstnärliga forskning och utbildning bedrivs i nära samarbete med internationella, nationella och regionala företag, offentliga aktörer och ledande universitet. Luleå tekniska universitet omsätter totalt 1,9 miljarder kronor per år. Vi är idag 1 815 anställda och har 19 155 studenter.

De kommande åren investeras mångmiljardbelopp i Norrbotten och Västerbotten i stora projekt som syftar till ett mer hållbart samhälle nationellt så väl som globalt. Luleå tekniska universitet är involverat i flera av dessa högaktuella forskningsprojekt och den samhällsomvandling som följer. Vi har ett brett utbud av utbildningar för att matcha den kompetens som efterfrågas. Vi hoppas att du vill hjälpa oss att bygga framtidens hållbara företag och samhällen.

Ta chansen att forska i ämnet strömningslära vid Luleå tekniska universitet! Du kommer att tillhöra en grupp som har målet att jobba för industrins omställning till nollutsläpp av växthusgaser, i detta projekt genom utvecklingen av plasmabrännare.Brännare används inom en rad processer inom bland annat gruv- och cementindustrin och det behövs temperaturer upp mot 1450 °C i materialet till följd av oxidation och sintring. Dagens brännare använder fossilt bränsle och ger sammantaget ett stort bidrag till Sveriges CO2-avtryck. Plasmabrännare använder i stället elektricitet för att hetta upp och jonisera en strömmande gas i brännaren. Gasen kan vara luft, vilket gör att det i stället för fossila bränslen förbränns luft i en plasmabrännare och förutsatt brännaren drivs på grön el är processen fri från utsläpp av växthusgaser.

För detta söker vi dig som är civilingenjör eller motsvarande som har god kunskap inom numerisk modellering och multifysik, och som vill jobba experimentellt. Avdelningen för strömningslära och experimentell mekanik är en del av Institutionen för teknikvetenskap och matematik vid Luleå tekniska universitet. Vi erbjuder en spännande och stimulerande miljö bestående av forskare, andra doktorander och mycket bra utrustning. Som doktorand hos oss blir du en del av en kreativ miljö på ämnet strömningslära, avdelningen, universitetet och RISE Energy Technology. Det finns också goda möjligheter till ett nätverksbyggande utanför denna miljö. På avdelningen finns kunskap och tillgång till numeriska verktyg och avancerade experimentella metoder och kontakter med forskare och företag över hela världen.

Projektbeskrivning
I detta projekt byggs grundläggande kunskaper om (i) genereringen av plasma för olika plasmagaser, (ii) energieffektiv plasmagenerering, och (iii) bildningen av kväveoxider vid plasmagenerering. Genom detta projekt om fribrinnande plasmabrännare kan vi på både kort och lång sikt bidra med kunskaper och erfarenhet och därmed stödja utvecklingen av plasmabrännartekniken som behövs för att klimatneutralisera processindustrin.

Projektet är ett samarbete mellan avdelningen för strömningslära och experimentell mekanik vid Luleå tekniska universitet och RISE Energy Technology Center i Piteå. Experimentellt arbete är centralt inslag i projektet i syfte att studera plasmagenereringen och dess fysik. Arbetet gör både vid Luleå tekniska universitet och RISE Energy Technology Center och innefattar bland annat laserbaserade mätmetoder att användas i kombination med existerande plasmabrännare och kompletteras med numerisk modellering. Mätkampanjer kommer också förläggas utomlands.

Arbetsuppgifter
En doktorandtjänst innebär både teoretiskt och praktiskt arbete. Som doktorand tränas du i vetenskapligt arbete i form av publicering av vetenskapliga artiklar i tidskrifter och vid nationella och internationella konferenser. Du läser även obligatoriska och frivilliga doktorandkurser. Dessutom kan du få möjlighet att prova på lärarrollen. Som forskare arbetar du som en neutral part i många sammanhang vilket ger en fantastisk möjlighet att lära sig att driva utmanande utvecklingsprojekt. Inom ramen för doktorandprojektet kommer du att främst arbeta med analys, avancerade experiment och numeriska metoder. Du kommer att utveckla en experimentell uppställning och utveckla numeriska modeller som valideras i experiment. Du behöver också sätta dig in i de mekanismer som styr plasmabrännare och identifiera state-of-the art. Resor kan bli aktuellt inom tjänsten.

Kvalifikationer
Du bör ha 300 högskolepoäng inom teknisk fysik, rymdteknik, maskinteknik, energiteknik eller motsvarande varav 60 högskolepoäng på avancerad nivå varav några kurser kopplade till strömningslära. Kunskap inom CFD, plasmafysik och plasmateknik, och/eller multifysik är meriterande. Likaså är erfarenhet av experimentellt arbete med laserbaserade mätmetoder meriterande.

Vi tror du har intresse och förmåga att fördjupa dig inom ett kunskapsområde och samtidigt vara initiativrik och bygga ett nätverk. Du bör kunna arbeta i grupp såväl som på egen hand och vara intresserad av att göra numeriska simuleringar, använda avancerade mätmetoder, sätta experiment och utföra och analysera dessa. Initiativkraft och ett öppet sinne är viktigt liksom teoretiska och praktiska kunskaper.

För ytterligare information om specifik doktorandutbildning se: studieplaner för forskarutbildning inom teknisk fakultet

Information
Anställning som doktorand är tidsbegränsad på 4 år, undervisning och annan institutionstjänstgöring kan tillkomma upp till 20 % av heltid. Tjänstgöringsort Luleå. Tänkt tillträde; enligt överenskommelse.

För ytterligare information är du välkommen att kontakta: professor Staffan Lundström, 0920-49 2392, staffan.lundstrom@ltu.se eller professor Lars-Göran Westerberg, 0920-49 1268, lars-goran.westerberg@ltu.se.

Facklig företrädare: SACO-S Kjell Johansson, 0920-49 1529 kjell.johansson@ltu.se, OFR-S Lars Frisk, 0920-49 1792 lars.frisk@ltu.se

För komplett platsannons vänligen besök ltu.se/ledigajobb

Ansökan
Vi ser helst att du söker befattningen via ansökningsknappen nedan där du bifogar personligt brev samt CV/meritförteckning och kopior av verifierade examensbevis. Var vänlig och märk din ansökan med referensnumret nedan. Både ansökan och examensbevis ska vara skrivna på svenska eller engelska.

Sista ansökningsdag: 6 april 2023
Referensnummer: 1072-2023