Biträdande chef Skolutvecklingscentrum

Biträdande chef Skolutvecklingscentrum

Annons: 27308711
Yrke: Biträdande rektor
Arbetsgivare: Bodens kommun, Arbetsmarknad- & Utbildningsförvaltningen
Arbetets ort: Boden, Norrbottens län
Senaste ansökningsdatum: 2023-04-02
Publiceringsdatum: 2023-03-17

Kvalifikationer

Arbetslivserfarenhet: Biträdande rektorPresentation:


Vill du vara med och bidra till satsningarna kring vår tids största utmaningar, och kunna påverka och lämna över något för framtida generationer att vidareutveckla? Då är Bodens Kommun en arbetsgivare för dig!


Boden ligger i Norrbottens kustland, endast 3 mil från havet mellan två älvdalar. Här bor cirka 28 000 personer. Boden är en modern småstad med närhet till det mesta vilket skapar ett givande arbets- och fritidsliv, det vi kallar närhetsliv.


Boden ligger i hjärtat av en etableringsintensiv region och är en viktig del av den gröna globala samhällsomställningen. Här skapas ett samhälle i tillväxt, rustat för att möta den gröna ny industrialiseringen, med smarta och hållbara lösningar för samverkan, boende, transporter, vardagen och ett modernt företagande.


Med ett starkt stöd från kompetenta kollegor och chefer, får du mod att våga prova. Hos oss får du stort förtroende i en fantastisk miljö, där det finns möjlighet att utveckla dig själv och andra.

Välkommen till oss!

Vill du veta mer om hur det är att jobba i Bodens kommun? Då kan du läsa mer här: www.boden.se/jobbaiboden

Välkommen till Arbetsmarknad- och utbildningsförvaltningen i Bodens kommun!
I Bodens förskolor och skolor ges barn och unga mod och kompetens att möta framtidens utmaningar den visionen arbetar vår förvaltning för. Kunskap, trygghet och goda lärmiljöer är utmärkande i våra verksamheter. Som medarbetare i vår förvaltning kommer Du ha kompetenta kollegor som visar respekt och tolerans och vars stora engagemang skapar arbetsglädje och stolthet. Tillsammans fokuserar vi på att ständigt förbättra verksamheten.

Skolutvecklingscentrum är plattform för skolutveckling där elevhälsa och mottagning av nyanlända finns samlat. Vi arbetar nära alla delar inom förvaltningen, stöttar praktiknära forskning och är samordnare av förvaltningens insatser för skolutveckling. Skolutvecklingscentrum ansvarar för implementering av förvaltningsövergripande processer, flöden, rutiner samt handlingsplaner som syftar till en likvärdig skola med hög kvalitet i utbildningen. Centrala elevhälsan stödjer förskolor och skolor i arbetet att främja barn/elevers lärande, hälsa och utveckling. Vårt uppdrag är främst att arbeta hälsofrämjande och förebyggande. I den centrala elevhälsan arbetar idag skolkurator, skolpsykolog, specialpedagog, skolsköterska och skolläkare. Central mottagning för nyanlända, CMN, har som uppdrag att ta emot och göra en inledande kartläggning av nyanlända barn och elevers lärande. CMN har också samordningsansvar för modersmålsundervisning och studiehandledning.

Med det sagt vill vi välkomna dig till vårt gäng!
För visst vill Du också ha ett av världens viktigaste jobb?

ARBETSUPPGIFTER
Vi söker dig som vill arbeta som biträdande chef hos oss på Skolutvecklingscentrum och ansvara för Centrala Elevhälsan.

I ditt arbete som biträdande chef kommer du att ansvara för områden och processer inom verksamheten, vara med och bygga en hållbar organisation och ett gemensamt spår inom skolutveckling för nyanländas lärande, elevhälsofrågor och digitalisering. Du kommer att ha personal- och arbetsmiljöansvar för Elevhälsans medarbetare.

Vidare kommer du att ha en ledande funktion i det systematiska kvalitetsarbetet, där du förväntas samordna och sammanställa resultat från de olika yrkesgrupperna och leda det övergripande analysarbetet. Det innebär att du kan väga samman komplex information, göra analyser och se mönster och samband för att dra slutsatser som sedan bidrar till skolutveckling.


KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som har en akademisk utbildning inom något av områdena pedagogik, beteendevetenskap eller hälso- och sjukvård. Du ska ha erfarenhet av arbete med skolutvecklingsfrågor. Chefs- eller ledarerfarenhet är meriterande. Du har ett stort intresse för skolutveckling och är dessutom uppdaterad på den senaste forskningen inom skolområdet.

Du har ett medskapande förhållningssätt som bygger på god kommunikation samt förmåga att bygga goda och förtroendefulla relationer. Det är viktigt att du har god förmåga att prioritera och strukturerar dina arbetsuppgifter och du genomför dessa inom angivna tidsramar. Du har en hög inre drivkraft med god förmåga att tillsammans med dina medarbetare arbeta målinriktat. Du förblir effektiv och motiverad trots motgångar och agerar med hög integritet på ett förtroendefullt sätt i din ledarroll. Du har god förmåga att dokumentera och följa upp ditt arbete. Du arbetar strategisk med god analytisk förmåga.

Du tar dig med lätthet an nya digitala verktyg som du implementerar i arbetssätt. Du uttrycker dig med lätthet både i tal och i skrift i det svenska språket och har en vana att sammanfatta information skriftligt.

ÖVRIGT
Vänlig bifoga lärarlegitimation eller examensbevis. Utdrag ur belastningsregistret måstes uppvisas före anställning i förskola och grundskola.

Vi värdesätter en jämn ålders- och könsfördelning samt mångfald inom alla yrkesområden.

Vi har rökfri arbetstid och vi erbjuder en friskvårdstimme i veckan och ett friskvårdsbidrag. Via vår hälsoportal kan du som medarbetare boka in dig på olika friskvårdsaktiviteter ex massage, prova-på-träning, föreläsningar mm.

När du söker jobb hos oss vill vi att du använder vårt e-rekryteringssystem. På så sätt blir hanteringen av din ansökan effektiv, snabb och säker.

Inför rekryteringsarbetet har Bodens kommun tagit ställning till rekryteringskanaler. Vi tackar vänligt men bestämt nej till all kontakt med mediasäljare, rekryteringssajter eller liknande i denna rekrytering.