Universitetslektor i arbetsterapi

Universitetslektor i arbetsterapi

Annons: 27308919
Yrke: Universitets- och högskolelektor
Arbetsgivare: Luleå tekniska universitet
Arbetets ort: Luleå, Norrbottens län
Senaste ansökningsdatum: 2023-04-11
Publiceringsdatum: 2023-03-17

Kvalifikationer

Arbetslivserfarenhet: Universitets- och högskolelektorPresentation:


Luleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden. Vi formar framtiden genom nydanande utbildningar och banbrytande forskningsresultat, och med utgångspunkt i den arktiska regionen skapar vi global samhällsnytta. Vår vetenskapliga som konstnärliga forskning och utbildning bedrivs i nära samarbete med internationella, nationella och regionala företag, offentliga aktörer och ledande universitet. Luleå tekniska universitet omsätter totalt 1,9 miljarder kronor per år. Vi är idag 1 815 anställda och har 19 155 studenter.

De kommande åren investeras mångmiljardbelopp i Norrbotten och Västerbotten i stora projekt som syftar till ett mer hållbart samhälle nationellt så väl som globalt. Luleå tekniska universitet är involverat i flera av dessa högaktuella forskningsprojekt och den samhällsomvandling som följer. Vi har ett brett utbud av utbildningar för att matcha den kompetens som efterfrågas. Vi hoppas att du vill hjälpa oss att bygga framtidens hållbara företag och samhällen.

Vid avdelningen för hälsa, medicin och rehabilitering finns utbildningar för arbetsterapeut-, fysioterapeut-, hälsovägledarexamen samt kandidatexamen i psykologi. Vid avdelningen finns forskningsämnena arbetsterapi, fysioterapi, och psykologi inrättade.

Nu söker vi en universitetslektor i arbetsterapi som kan stärka vårt team!

Ämnesbeskrivning
Arbetsterapi omfattar kunskap om människans dagliga aktiviteter i relation till utveckling, delaktighet och hälsa. Inom ämnet studeras hur faktorer relaterade till individen i samspel med faktorer i miljön påverkar individers, gruppers och populationers möjligheter till att vara engagerade i dagliga aktiviteter och deras betydelse för hälsa och ohälsa. Ämnet omfattar även kunskap om hur aktiviteter kan användas terapeutiskt för att främja hälsa och utveckling samt förebygga ohälsa.

Arbetsuppgifter
Anställningen som universitetslektor innefattar att tillsammans med övriga disputerade inom ämnet arbetsterapi ansvara för utvecklingen av ämnet arbetsterapi på grundnivå, avancerad nivå och forskarutbildningsnivå. Anställningen som universitetslektor i arbetsterapi omfattar även kursansvar, undervisning, seminarieverksamhet, handledning och examinationer på grund- och avancerad nivå inom ämnet. Dessutom handledning av forskarstuderande, medverka vid forskningsansökningar, bygga forskningsnätverk och bedriva egen forskning. I tjänsten ingår också att aktivt delta i samverkan med det omgivande samhället.

Behörighetskrav enligt högskoleförordningen och anställningsordningen
Behörig att anställas som universitetslektor är den som:

- avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens
- visat pedagogisk skicklighet
- genomgått högskolepedagogisk utbildning motsvarande 7,5 hp alternativt på annat sätt förvärvat motsvarande kunskaper

Bedömningsgrunder
För befattningen tillämpas följande bedömningsgrunder:

- Vetenskaplig skicklighet
- Pedagogisk skicklighet
- Övriga bedömningsgrunder

Övriga bedömningsgrunder

- Förmåga att söka och erhålla externa forsknings- och utvecklingsmedel
- Förmåga att samverka med det omgivande samhället såväl gällande forskning som utbildningsinsatser
- Förmåga att utveckla nationella och internationella kontakter och nätverk
- Erfarenhet av att ha kursansvar, undervisa, handleda och examinera inom ämnet arbetsterapi.
- Praktisk erfarenhet av nätbaserad undervisning.
- Administrativ skicklighet som är av betydelse med hänsyn till ämnesinnehåll och till de arbetsuppgifter som ingår i anställningen
- Kunna undervisa på svenska och engelska

Vid bedömningen av de sökande skall erfarenhet och skicklighet i att leda och utveckla verksamhet och personal värderas. God samarbetsförmåga och social kompetens är betydelsefulla egenskaper vid tillsättningen. Därutöver ska hänsyn tas till andra sakliga grunder som till exempel universitetets jämställdhetsmål.

Information
Tjänsten är tillsvidare med placeringsort Luleå.

För ytterligare information är du välkommen att kontakta Katarina Mikaelsson, avdelningschef, katarina.mikaelsson@ltu.se, 0920–49 3823

Facklig företrädare:SACO-S Kjell Johansson,  kjell.johansson@ltu.se Telefon: 0920-49 15 29 OFR- Lars Frisk, Lars.Frisk@ltu.se Telefon: 0920-49 17 92

Ansökan
Vi ser helst att du söker befattningen via ansökningsknappen nedan där du bifogar de ansökningshandlingar som efterfrågas, bland annat examensbevis (vidimerade och översatta till svenska eller engelska), pedagogisk egenreflektion och publikationer, etc. Följ länken Instruktioner för sökande för kompletta instruktioner. Var vänlig och märk din ansökan med referensnumret nedan. Skriv gärna din ansökan på engelska eftersom vi använder engelsktalande sakkunniga.

Sista ansökningsdag: 11 april 2023
Referensnummer: 1080-2023