Entreprenad ERTMS - Byggledare Mark & kanalisation [OBS denna annons har utgått]

Annons: 27345028
Yrke: Projektledare, bygg och anläggning
Arbetsgivare: Centio
Arbetets ort: Luleå, Norrbottens län
Senaste ansökningsdatum: 2023-04-10
Publiceringsdatum: 2023-03-24

Kvalifikationer

Arbetslivserfarenhet: Projektledare, bygg och anläggningPresentation:


Vi söker Entreprenad ERTMS - Byggledare Mark & kanalisation.

Detta är ett konsultuppdrag. Du kommer vara anställd av Centio Consulting Group AB och arbeta som konsult.

Tjänsten är på heltid.

Uppdraget innebär ett nära samarbete med kunden vilket ställer stora krav på flexibilitet och samarbetsförmåga.

Uppdraget

Uppdraget innefattar projektledning för Entreprenad av Malmbanan. Detta innebär entreprenad av många parallella driftplatser, både förberedande mellansteg och direkt till ERTMS.
Uppdraget kan även omfattas av flera olika entreprenadkontrakt.
Uppdraget utförs enligt nedanstående övergripande beskrivning av byggledning:
Byggledaren har en central roll i varje projektorganisation. Byggledaren bidrar till projektet redan under projekteringsfasen med viktig praktisk och teknisk kunskap. Byggledaren samverkar med projekteringsledningen för styrning mot en kalkyler och byggbar handling samt en anläggning anpassad för framtida drift och underhåll.
Byggledaren upprättar tidiga produktionsplaner, riskbedömningar samt utför byggbarhets granskning. Det är byggledaren som besitter fackkunskap om t.ex. utförandemetoder, materialval, leveranstider, kritiskt material som måste förbeställas. Byggledaren går igenom byggskedet om och om igen under projekteringsarbetet och ligger på så sätt en bra bit före potentiella entreprenörer. Byggledarens roll är även viktig för att projektet ska möta entreprenörer på lika villkor vid anbudsinfordran och upphandling. Byggledaren ska prioritera såväl smidig samordning som kraftfull styrning. Rätt bedrivet är ett nära och gott samarbete mellan byggledare, projektör och entreprenör en viktig framgångsfaktor .
Byggledaren ansvarar gentemot projektledaren för beställarens intressen inom ramen för ingångna entreprenadavtal. Byggledning i byggskedet omfattar samordning och ledning av insatser för att säkerställa entreprenadkontraktets krav avseende tid, kostnad och kvalitet samt samordning på byggarbetsplatsen inklusive arbetarskydd. Byggskedet förbrukar klart störst del av projektbudgeten. Byggledaren deltar i reglering av kostnader, fakturagranskning samt i prognos och avstämningar av projektekonomin.

-
Byggledarens arbetsuppgifter kan innefatta att, men är inte begränsad till:
Byggledning/byggplatsuppföljning av entreprenörens arbete med BEST, mark och kanalisation i projekt ERTMS
Att vara Trafikverkets representant på arbetsplatsen.

- Administrera projektets logistikhantering

- Ansvara för att rapportera entreprenader enligt Trafikverkets processer.
Tillsammans med projektorganisationen och centrala stödresurser initiera, bereda och ansvara för genomförandet och uppföljning av projektet med avseende på tid, kostnad,kvalitet, säkerhet, arbetsmiljö och miljö.

- Kommunicera med berörd omgivning vid behov enligt överenskommen kommunikationsplan.

- Ansvara för att rapportera progress i ytterentreprenader.

- Bidra i arbete med kalkyler och budgetar enligt fastställda rutiner för projektet.
Tillse att erforderliga operativa möten hålls. Exempel på detta är, projektmöten, byggmöten, startmöten, kontraktsmöten och teknikmöten, samordningsmöten.

- Säkerställa att normer, anläggningskrav och föreskrifter (generella eller beställarens) följs av utförare.

- Uppskatta omfattning av olika arbeten vid efterfrågan.

- Samordna med andra verksamheter som kan påverka eller påverkas av projektet.

- Följa upp att entreprenadarbetena genomförs enligt plan.

- Tillse att erfarenheter delges till andra delprojekt såväl som till metodikfunktionen.

- Vara delaktig i att ta fram förfrågningsunderlag, medverka vid värderingar av anbud och att vid projektavslut överlämna anläggningen till förvaltning.

- Bistå med teknisk rådgivning.

Krav (OBS, obligatoriska)

a. Ingenjörsutbildning från gymnasium eller högskola alternativt annan utbildning som
av beställaren anses likvärdig.
b. Minst 10 års erfarenhet av arbete med projektledning av mark och kanalisation på det.
statliga järnvägsnätet. Erfarenheten ska huvudsakligen vara förvärvad under den
senaste 15-årsperioden.
c. Grundläggande kunskaper i relevanta standardavtal, främst AB, ABT, ABK, samt
administrativa föreskrifter AMA samt mät- och ersättningsregler MER.
d. Erfarenhet av att kommunicera med entreprenör.
e. Goda språkkunskaper i svenska och engelska.
f. Goda kunskaper om arbete i Microsoft Officepaketets programvaror främst Word,
Excel, Project, PowerPoint och Outlook. Kunskapen ska vara förvärvad genom
praktiskt arbete i dessa programvaror.
g. Körkort klass B.
h. Minst 10 års erfarenhet av att granska bygghandling BEST och mark och kanalisation.

Om oss

Centios övergripande mål är att vara ett konsultbolag som erbjuder smarta och hållbara lösningar som utvecklar samhället på ett positivt sätt.

Våra medarbetare erbjuds villkor som är anpassade för individen. Det innebär att arbetstider, arbetsomfattning, arbetsplats, tjänstepension och kompetensutveckling så långt som möjligt anpassas utifrån medarbetarens behov.

Bland våra medarbetare hittar du engagerad personer som brinner för samhällsutveckling. Vi jobbar i små grupper där du kan bidra med dina erfarenheter samtidigt som du får ta del av andras kunskap och erfarenhet.

För oss är det viktigt med välmående och att hitta en sund balans mellan arbete och fritid. Därför har vi en nollvision mot stress och sätter trivsel och hälsa främst.

Läs gärna mer om oss på centio.se.

Vänligen skicka ditt CV på svenska.

Vi ser fram emot din ansökan!