Professor tillika ämnesföreträdare i tillämpad geofysik

Professor tillika ämnesföreträdare i tillämpad geofysik

Annons: 27476183
Yrke: Professor
Arbetsgivare: Luleå tekniska universitet
Arbetets ort: Luleå, Norrbottens län
Senaste ansökningsdatum: 2023-08-17
Publiceringsdatum: 2023-04-21

Kvalifikationer

Arbetslivserfarenhet: ProfessorPresentation:


Luleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden. Vi formar framtiden genom nydanande utbildningar och banbrytande forskningsresultat, och med utgångspunkt i den arktiska regionen skapar vi global samhällsnytta. Vår vetenskapliga som konstnärliga forskning och utbildning bedrivs i nära samarbete med internationella, nationella och regionala företag, offentliga aktörer och ledande universitet. Luleå tekniska universitet omsätter totalt 1,9 miljarder kronor per år. Vi är idag 1 840 anställda och har 17 670 studenter.

De kommande åren investeras mångmiljardbelopp i Norrbotten och Västerbotten i stora projekt som syftar till ett mer hållbart samhälle nationellt så väl som globalt. Luleå tekniska universitet är involverat i flera av dessa högaktuella forskningsprojekt och den samhällsomvandling som följer. Vi har ett brett utbud av utbildningar för att matcha den kompetens som efterfrågas. Vi hoppas att du vill hjälpa oss att bygga framtidens hållbara företag och samhällen.
Institutionen söker en professor tillika ämnesföreträdare för att fortsätta leda, stärka och utveckla forskningen inom Tillämpad Geofysik.

Ämnet tillämpad geofysik grundar sig på att med studier av fysikaliska fenomen som jordens magnetfält, tyngdkraftfält, elektrisk ledningsförmåga, seismiska vågors utbredningshastighet och värmeledningsförmåga undersöka jordens uppbyggnad och dynamik. Då bergarterna och de lösa avlagringarna ofta har olika fysikaliska egenskaper, tex magnetiska egenskaper, densitet, elastiska egenskaper, elektrisk- eller värmeledningsförmåga kan modeller som skapas av fysikaliska egenskapers utbredning översättas i modeller av geologiska strukturer.

Den tillämpade forskningen inom Tillämpad Geofysik har sitt fokus på prospekteringsrelaterade frågeställningar. De omfattar såväl prospektering efter mineral som vattenresurser, vilket är ett växande problem i Sverige och inte minst internationellt, samt miljörelaterade problem med inriktning mot föroreningar och problem vid projektering och tillstånd/skick för anläggningar i jord och berg. Forskningen som gruppen bedriver är framförallt inriktad mot att utveckla prospekteringsmetoder för mineralförekomster, samt att tillsammans med geologiforskare modellera de övre delarna av berggrunden i kända malm-områden.

Arbetsuppgifter
I befattningen som professor tillika ämnesföreträdare ingår huvudansvar för ämnets utveckling innefattande forskning, forskarutbildning samt utbildning på grundnivå och avancerad nivå. Professorn/ämnesföreträdaren har också ett särskilt ansvar för att säkerställa finansiering av verksamheten och kontakterna med det omgivande samhället. En viktig uppgift är att bygga ett starkt forskningsämne där doktorander, personal och studenter växer.

Behörighet
Behörig att anställas som professor är den som visat såväl vetenskaplig som pedagogisk skicklighet. Lika stor omsorg ska ägnas prövningen av den pedagogiska som den vetenskapliga skickligheten.

För att uppfylla kraven för att anställas som professor ska den sökande:


• Vara framstående inom sitt ämnesområde och däri uppvisa en originell och nyskapande vetenskaplig verksamhet av god internationell standard, omfattande en total vetenskaplig produktion som motsvarar minst tre doktorsavhandlingar
• Uppvisa akademiskt ledarskap, exempelvis via

• Forskningsrelaterade förtroendeuppdrag såsom sakkunnig, opponent och ledamot i betygsnämnd
• Leda nationella och eller internationella forskningsprojekt
• Erfarenhet att i konkurrens söka och beviljas externa medel för forsknings- och utvecklingsprojekt
• Erfarenhet av interna ledaruppdrag inom universitet


• Uppvisa förmåga till samverkan med det omgivande samhället, exempelvis via

• tillgängliggöra ny kunskap för det omgivande samhället
• införliva samhälleliga behov i forsknings- och/eller utbildningssammanhang


• Inneha erfarenhet av handledning på forskarutbildningsnivå och om inte synnerliga skäl finns ha varit huvudhandledare för minst en doktorand hela tiden från antagning fram till doktorsexamen
• Visat pedagogisk skicklighet


Vid rekrytering av professor tillika ämnesföreträdare ska särskild vikt läggas vid ledarskapsförmåga, exempelvis genom 


• Erfarenhet av personalansvar, konflikthantering, personalutveckling
• Självkännedom och förmåga att reflektera över egna ledarerfarenheter
• Att uppvisa erfarenhet av budgetansvar eller annat ekonomiskt ansvar

Bedömningsgrunder
För befattningen tillämpas följande bedömningsgrunder:


• Vetenskaplig skicklighet
• Pedagogisk skicklighet
• Förmåga att leda och utveckla verksamhet

Övriga bedömningsgrunder: (viktas lika)


• Förmåga att erhålla externa forsknings- och utvecklingsmedel
• Förmåga att samverka med det omgivande samhället
• Erfarenhet av uppdrag och arbetsuppgifter som innebär ledarskap
• Erfarenhet av akademiska ledningsuppgifter
• Skicklighet att utveckla och leda verksamhet och personal inom universitetet
• God kommunikativ förmåga på engelska, muntligt och skriftligt.

 Dessutom ska andra sakliga grunder, såsom universitetets jämställdhetsmål, beaktas.

Sökande ska kunna kommunicera på svenska inom en 3-årsperiod. Luleå tekniska universitet erbjuder skräddarsydda kurser för att nå en acceptabel svenskanivå.

Information
Tjänsten är tillsvidare på heltid. Placeringsort Luleå.

För ytterligare information är du välkommen att kontakta Charlotta Johansson, prefekt, charlotta.johansson@ltu.se, 0920–49 3823.

Facklig företrädare SACO-S Kjell Johansson,  kjell.johansson@ltu.se Telefon: 0920-49 15 29 OFR- Lars Frisk, Lars.Frisk@ltu.se Telefon: 0920-49 17 92

För fullständig annons se: https://www.ltu.se/ltu/Lediga-jobb

Ansökan
Vi ser helst att du söker befattningen via ansökningsknappen nedan där du bifogar de ansökningshandlingar som efterfrågas, bland annat examensbevis (vidimerade och översatta till svenska eller engelska), pedagogisk egenreflektion och publikationer, etc. Följ länken Instruktioner för sökande för kompletta instruktioner. Var vänlig och märk din ansökan med referensnumret nedan. Skriv gärna din ansökan på engelska eftersom vi använder engelsktalande sakkunniga.


Sista ansökningsdag: 17 augusti 2023
Referensnummer: 612-2023