Postdoktor i statsvetenskap

Postdoktor i statsvetenskap

Annons: 27517151
Yrke: Forskarassistent
Arbetsgivare: Luleå tekniska universitet
Arbetets ort: Luleå, Norrbottens län
Senaste ansökningsdatum: 2023-05-31
Publiceringsdatum: 2023-05-02

Kvalifikationer

Arbetslivserfarenhet: ForskarassistentPresentation:


Luleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden. Vi formar framtiden genom nydanande utbildningar och banbrytande forskningsresultat, och med utgångspunkt i den arktiska regionen skapar vi global samhällsnytta. Vår vetenskapliga som konstnärliga forskning och utbildning bedrivs i nära samarbete med internationella, nationella och regionala företag, offentliga aktörer och ledande universitet. Luleå tekniska universitet omsätter totalt 1,9 miljarder kronor per år. Vi är idag 1 840 anställda och har 17 670 studenter.

De kommande åren investeras mångmiljardbelopp i Norrbotten och Västerbotten i stora projekt som syftar till ett mer hållbart samhälle nationellt så väl som globalt. Luleå tekniska universitet är involverat i flera av dessa högaktuella forskningsprojekt och den samhällsomvandling som följer. Vi har ett brett utbud av utbildningar för att matcha den kompetens som efterfrågas. Vi hoppas att du vill hjälpa oss att bygga framtidens hållbara företag och samhällen.
Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle har för närvarande omkring 260 anställda. Enheten för statsvetenskap ingår i avdelningen för samhällsvetenskap som även inkluderar ämnena rättsvetenskap, nationalekonomi och historia. Forskningen i statsvetenskap vid Luleå tekniska universitet är främst inriktad mot frågor som rör styrning och förvaltning av naturresurser, energipolitik och miljökonflikter, med ett särskilt fokus på hur dessa frågor behandlas av enskilda individer, olika intressegrupper samt de politiska och administrativa systemen i Sverige, i EU och på den globala arenan. Ämnet är i en expansiv fas och har behov av att rekrytera en postdoktor inom ramen för ett tvärdisciplinärt projekt om policyinnovationer för en grön samhällsomställning.

Projektbeskrivning
Befattningen som postdoktor är knuten till det tvärdisciplinära forskningsprojektet Policyinnovationer för en grön omställning - att kombinera policyteori med AI för att förklara och förutsäga policyförändring.  Projektet tar sin utgångspunkt i behovet av nya politiska lösningar för att möjliggöra den gröna samhällsomställningen och syftar till att förstå, förklara och förutsäga policyförändring över tid. Samhällsvetenskapliga metoder kombineras med AI-drivna språkbehandlingsmodeller för att analysera stabilitet och förändring i svensk politik för mineraler, energi och skog under de senaste 30 åren. Projektet förväntas bidra med nya empiriska insikter om policydynamiken i de studerade sektorerna, utveckla nya metoder i skärningspunkten mellan statsvetenskap och AI, och generera ny teoretisk kunskap om drivkrafter och hinder för policyinnovationer inom konfliktfyllda politikområden.

Arbetsuppgifter
Ditt arbete som postdoktor inkluderar följande arbetsuppgifter:

- Statsvetenskaplig forskning med ett särskilt fokus på den offentliga policyprocessen och teorier om policyutveckling och policyförändring (minst 80% av heltid). Forskningen genomförs tillsammans med forskare vid enheten för statsvetenskap och i nära samverkan med forskare i informationssystem och datavetenskap.  

- Institutionstjänstgöring, till exempel undervisning och handledning på kandidat- och avancerad nivå (högst motsvarande 20% av heltid).

- Bidra till den akademiska miljön vid ämnet och universitetet som helhet genom medverkan vid seminarier och andra kollegiala processer för att utveckla forskningen och utbildningen i statsvetenskap

Kvalifikationer
För att vara behörig till tjänsten krävs doktorsexamen eller motsvarande utländsk examen inom statsvetenskap eller närliggande samhällsvetenskapliga ämnesområde. Det är meriterande om din examen är avlagd högst tre år före sista ansökningsdag för denna anställning. Om det finns särskilda skäl kan den komma ifråga som avlagt doktorsexamen tidigare, exempelvis vid olika typer av lagstadgade ledigheter.

För befattningen är den vetenskapliga kompetensen och meriter som bedöms som avgörande för det aktuella forskningsprojektet vara av största vikt. Erfarenhet av att arbeta med såväl kvalitativa som kvantitativa metoder är viktig och vi ser gärna att du är intresserad av att, tillsammans med forskare inom informationssystem/datavetenskap, utveckla dina metodologiska färdigheter inom den statistiska analysen och ta tillvara de möjligheter som AI utgör för den samhällsvetenskapliga forskningen. Insikt i den statsvetenskapliga teoribildning om den offentliga policyprocessen, och tidigare erfarenhet av att arbeta med det analytiska ramverket the Advocacy Coalition Framework (ACF), är meriterande för tjänsten.

Andra bedömningskriterier är:
- Ett starkt intresse för statsvetenskaplig forskning om policyutveckling och policyförändring
- God förmåga att ta initiativ, samt att arbeta självständigt och tillsammans med andra
- Intresse, och förmåga, att samarbeta och verka i mångvetenskapliga miljöer och med det omgivande samhället.
- God kommunikativ förmåga
- Goda kunskaper i engelska och svenska, både i tal och skrift
- Tidigare erfarenhet av undervisning inom högre utbildning

Information
För denna anställning gäller en anställningstid på heltid under två år. Tjänstgöringsort: Luleå̊.

För ytterligare information är du välkommen att kontakta: Annica Sandström, professor, 070-253 06 23, annica.sandstrom@ltu.se eller Simon Matti, professor tillika ämnesföreträdare, simon.matti@ltu.se, +46 (0)920-492332, Jerry Blomberg, avdelningschef, 070-26 82 188, jerry.blomberg@ltu.se

Fackliga företrädare:
SACO-S Kjell Johansson 0920-49 1529 kjell.johansson@ltu.se,
OFR-S, Lars Frisk, 0920-49 17 92 lars.frisk@ltu.se

För fullständig annons, gå till: https://www.ltu.se/ltu/Lediga-jobb

Ansökan
Vi ser helst att du söker befattningen via ansökningsknappen nedan där du bifogar personligt brev samt CV/meritförteckning och kopior av verifierade examensbevis. Var vänlig och märk din ansökan med referensnumret nedan. Både ansökan och examensbevis ska vara skrivna på svenska eller engelska.

Sista ansökningsdag: 31 maj 2023
Referensnummer: 1929 - 2023