Doktorand i maskinkonstruktion med inriktning modularisering

Doktorand i maskinkonstruktion med inriktning modularisering

Annons: 27530586
Yrke: Doktorand
Arbetsgivare: Luleå tekniska universitet
Arbetets ort: Luleå, Norrbottens län
Senaste ansökningsdatum: 2023-05-31
Publiceringsdatum: 2023-05-02

Kvalifikationer

Arbetslivserfarenhet: DoktorandPresentation:


Luleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden. Vi formar framtiden genom nydanande utbildningar och banbrytande forskningsresultat, och med utgångspunkt i den arktiska regionen skapar vi global samhällsnytta. Vår vetenskapliga som konstnärliga forskning och utbildning bedrivs i nära samarbete med internationella, nationella och regionala företag, offentliga aktörer och ledande universitet. Luleå tekniska universitet omsätter totalt 1,9 miljarder kronor per år. Vi är idag 1 840 anställda och har 17 670 studenter.

De kommande åren investeras mångmiljardbelopp i Norrbotten och Västerbotten i stora projekt som syftar till ett mer hållbart samhälle nationellt så väl som globalt. Luleå tekniska universitet är involverat i flera av dessa högaktuella forskningsprojekt och den samhällsomvandling som följer. Vi har ett brett utbud av utbildningar för att matcha den kompetens som efterfrågas. Vi hoppas att du vill hjälpa oss att bygga framtidens hållbara företag och samhällen.
Vill du vara med i den pågående gröna samhällsomvandlingen? Inom projektet Green Transition North söker vi nu en doktorand som ska fördjupa sig i arbetet med metoder för hur modularisering kan användas för att öka cirkulariteten i värdekedjor. Du kommer vara en del av en större satsning där vi tillsammans arbetar med att gå från ord till handling i den gröna omställningen.

Du kommer att tillhöra forskningsämnet maskinkonstruktion på avdelningen produkt- och produktionsutveckling som tillhör Institutionen för teknikvetenskap och matematik. Här bedrivs forskning inom produktutveckling, simuleringsdriven konstruktion, automation av arbetsmaskiner samt modellering & simulering. Forskargruppen består av sex seniora forskare samt sju doktorander och har tillgång till välanpassade kontorslokaler med gemensamma utrymmen samt en unik forskningsinfrastruktur. Forskargruppen samverkar med andra universitet och institut både nationellt och internationellt.

Ämnesbeskrivning
Maskinkonstruktion omfattar, för tekniska system, simuleringsdriven produktutveckling, modellering och simulering, produktutvecklingsmetodik samt produktinformationshantering. Modeller, metoder, processer och verktyg för utveckling av produkter är centrala för ämnet.

Projektbeskrivning
Ökat fokus på hållbarhet ställer krav på hur olika produkter och tjänster ska utvecklas för att förbättra cirkulariteten i värdekedjor och över livscykler. Modularisering har använts i stor utsträckning för att möta flera kundbehov med ett minimalt antal aktiva komponenter vilket framför allt varit drivet av ekonomiska incitament. Samtidigt påverkar modularisering även den miljömässiga hållbarheten genom bl.a. möjligheter till minskade materialvolymer, reducerade lager, uppgraderingar- och anpassningar av delsystem etc. Syftet med detta projekt är att genom modularisering minimera miljöavtrycket och samtidigt förbättra värdet av produkter och tjänster i värdekedjor.

Målet är att utveckla en generisk metodik för hur modularisering kan användas redan i designstadiet för att förbättra cirkularitet i materialflöden och samtidigt förbättra genererade värden.

Arbetet genomförs inom ramen för Green Transition North projektet, vars syfte är att främja en hållbar omställning i norra Sverige. Projektet sker i nära samarbete mellan forskare och industrin samt med små och medelstora företag i regionen. Huvudfinansiär är Europeiska regionala utvecklingsfonden.

Arbetsuppgifter
En doktorandtjänst innebär studier på avancerad nivå samtidigt som du arbetar i ett forskningsprojekt. Som doktorand tränas du i vetenskapligt arbete i form av publicering av vetenskapliga artiklar i tidskrifter och vid nationella och internationella konferenser. Du läser även obligatoriska och frivilliga doktorandkurser. Dessutom kan du få möjlighet att prova på lärarrollen. Som forskare arbetar du som en neutral part i många sammanhang vilket ger en fantastisk möjlighet att lära sig att driva utmanande utvecklingsprojekt.

Kvalifikationer
Universitetsexamen (MSc eller motsvarande) inom maskinteknik, produktutveckling eller motsvarande. Du bör ha ett stort intresse, nyfikenhet och passion för forskning och vi värdesätter din personlighet och individuella egenskaper högt. Erfarenhet av konstruktion av mekaniska system och produktutveckling i teori och praktik är meriterande. Sökande måste behärska engelska och svenska i tal och skrift. Eftersom undervisning bedrivs inom maskinkonstruktion är det meriterande om du har erfarenhet av CAD. Körkort klass B är också meriterande.

I utvärderingen av kandidater beaktas Luleå tekniska universitets medarbetarpolicy och jämställdhetsmål. För ytterligare information om doktorandutbildning inom maskinkonstruktion se studieplan för forskarutbildning inom teknisk fakultet.

Information
Anställning som doktorand är tidsbegränsad på 4 år, undervisning och annan institutionstjänstgöring kan tillkomma upp till 20 % av heltid. Tjänstgöringsort Luleå. Tänkt tillträde: 1 september

För ytterligare information är du välkommen att kontakta professor Magnus Karlberg, 0920-49 2418, magnus.karlberg@ltu.se

Facklig företrädare:
SACO-S Kjell Johansson, 0920-49 1529 kjell.johansson@ltu.se och OFR-S Lars Frisk, 0920-49 1792 lars.frisk@ltu.se

Ansökan
Vi ser helst att du söker befattningen via ansökningsknappen nedan där du bifogar personligt brev samt CV/meritförteckning och kopior av verifierade examensbevis. Var vänlig och märk din ansökan med referensnumret nedan. Både ansökan och examensbevis ska vara skrivna på svenska eller engelska.

Sista ansökningsdag: 31 maj, 2023
Referensnummer: 1851-2023