Doktorand i arbetsterapi

Doktorand i arbetsterapi

Annons: 27547649
Yrke: Doktorand
Arbetsgivare: Luleå tekniska universitet
Arbetets ort: Luleå, Norrbottens län
Senaste ansökningsdatum: 2023-06-08
Publiceringsdatum: 2023-05-05

Kvalifikationer

Arbetslivserfarenhet: DoktorandPresentation:


Luleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden. Vi formar framtiden genom nydanande utbildningar och banbrytande forskningsresultat, och med utgångspunkt i den arktiska regionen skapar vi global samhällsnytta. Vår vetenskapliga som konstnärliga forskning och utbildning bedrivs i nära samarbete med internationella, nationella och regionala företag, offentliga aktörer och ledande universitet. Luleå tekniska universitet omsätter totalt 1,9 miljarder kronor per år. Vi är idag 1 840 anställda och har 17 670 studenter.

De kommande åren investeras mångmiljardbelopp i Norrbotten och Västerbotten i stora projekt som syftar till ett mer hållbart samhälle nationellt så väl som globalt. Luleå tekniska universitet är involverat i flera av dessa högaktuella forskningsprojekt och den samhällsomvandling som följer. Vi har ett brett utbud av utbildningar för att matcha den kompetens som efterfrågas. Vi hoppas att du vill hjälpa oss att bygga framtidens hållbara företag och samhällen.

Nu har du möjligheten att ingå i PRECISE som är ett  av tre framtidsområden vid Luleå tekniska universitet. PRECISE är en strategisk satsning för banbrytande forskning inom innovativ precisionshälsa för att möjliggöra ett attraktivt och hållbart samhälle som främjar en jämlik och god hälsa genom hela livsspannet. Forskningen inom PRECISE är tvärdisciplinär där en rad olika forskningsämnen och samhällsaktörer samverkar i olika projekt för att öka träffsäkerheten i insatser på molekyl-, individ- och samhällsnivå. Genom ökad kunskap om människors biologi, livsstil och miljö utvecklas nya metoder som möjliggör rätt insats, vid rätt tidpunkt och i rätt sammanhang.

Här kan du läsa mer om PRECISE https://www.ltu.se/research/Framtidsomraden/PRECISE

Som doktorand kommer du ingå i en forskarskola med fokus på precisionshälsa och i ett nätverk med andra doktorander inom PRECISE, med olika forskningsinriktningar och ämnestillhörigheter.

Till forskningsämnet arbetsterapi söker vi en doktorand till projektet ”Hållbara strategier för ett aktivt vardagsliv: Utvärdering av en tidig proaktiv internetbaserad arbetsterapi intervention  vid kronisk sjukdom”

Ämnesbeskrivning
Arbetsterapi omfattar kunskap om människans dagliga aktiviteter i relation till utveckling, delaktighet och hälsa. Inom ämnet studeras hur faktorer relaterade till individen i samspel med faktorer i miljön påverkar individers, gruppers och populationers möjligheter till att vara engagerade i dagliga aktiviteter och deras betydelse för hälsa och ohälsa. Ämnet omfattar även kunskap om hur aktiviteter kan användas terapeutiskt för att främja hälsa och utveckling samt förebygga ohälsa.

Projektbeskrivning
Vi söker en doktorand med intresse av att arbeta i ett forskningsprojekt som syftar till att utveckla och utvärdera den internetbaserade interventionen ”Strategies for Empowering activities in Everyday life” (SEE) i klinisk verksamhet tidigt i vårdförloppet. Projektet kommer fokusera på interventionens genomförbarhet, nytta och implementering. Många människor som har en kronisk sjukdom upplever svårigheter med att kunna fortsätta ha ett aktivt vardagsliv som främjar hälsa under deras nya förutsättningar. Proaktiva insatser är därför prioriterat samtidigt som tillgängligheten till sådana insatser otillräcklig och ojämlik över landet och ”rätt” typ av insats erbjuds inte alltid i ”rätt” tid för varje person  En vård som brister i tillgänglighet, precision och proaktivitet bidrar över tid till aktivitetsbegränsningar,  försämrad hälsa och ökad vårdkonsumtion som kunnat undvikas med insatser i rätt tid.  Utveckling av internetbaserade interventioner är angelägna och skapar nya möjligheter att förbättra innehåll, tillgänglighet och effekter av proaktiva interventioner.

Arbetsuppgifter
En doktorandtjänst innebär både teoretiskt och praktisk vetenskapligt arbete i enlighet med en individuell studieplan. Doktoranden är en del av en forskargrupp där man i samverkan genomför vetenskapligt arbete. Det innefattar för doktoranden att under handledning samla och analysera data samt skriva vetenskapliga artiklar. Det innebär även att genomföra forskarutbildningskurser, vara delaktig i forskarskolan samt institutionens seminarieverksamhet. Vidare att presentera forskningen nationellt och internationellt. I doktorandanställningen kan även institutionstjänstgöring ingå.

Kvalifikationer
Du är kvalificerad att söka denna befattning om du har grundläggande behörighet med en avlagd examen på avancerad nivå och fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå. Utöver kravet på grundläggande behörighet krävs grundläggande examen i arbetsterapi och lägst magisterexamen med huvudämne/huvudområde Arbetsterapi.Meriterande för anställningen är erfarenheter av att arbeta som leg. arbetsterapeut med personer med kroniska sjukdomar och skador. Det är även meriterade att ha erfarenheter av digitala lösningar inom arbetsterapi eller för lärande samt forsknings- och utvecklingsarbete inom ämnet. Den sökande ska ha god samarbetsförmåga samt god förmåga att uttrycka sig muntligt och skriftligt på svenska och engelska.

För ytterligare information om specifik doktorandutbildning se
https://www.ltu.se/research/Utbildning-pa-forskarniva

Information
Doktorandstudierna innefattar en tidsbegränsad heltidsanställning på fyra år. Institutionstjänstgöring om högst 20 % av heltid i form av undervisning kan ingå i arbetsuppgifterna utöver forskarutbildningen. Lön enligt gällande avtal. Placeringsort: Luleå.
Tänkt tillträde: enligt överenskommelse eller senast 20231001

För ytterligare information är du välkommen att kontakta:
Professor Maria Larsson Lund, 0920-49 38 33, epost: maria.larsson-lund@ltu

Facklig företrädare:
SACO-S Kjell Johansson, 0920-49 1529 kjell.johansson@ltu.se
OFR-S Lars Frisk, 0920-49 1792 lars.frisk@ltu.se

Ansökan
Vi ser helst att du söker befattningen via ansökningsknappen nedan där du bifogar personligt brev samt CV/meritförteckning och examensbevis. Bifoga även din magisteruppsats och andra forsknings-och utvecklingsarbeten av relevans för tjänsten.  Var vänlig och märk din ansökan med referensnumret nedan. Ansökan samt examensbevis måste vara skrivna på svenska eller engelska.

Referensnummer: 1919-2023
Sista ansökningsdag: 2023-06-08