Vikarierande universitetsadjunkt i arbetsterapi

Vikarierande universitetsadjunkt i arbetsterapi

Annons: 27548213
Yrke: Universitets- och högskoleadjunkt
Arbetsgivare: Luleå tekniska universitet
Arbetets ort: Luleå, Norrbottens län
Senaste ansökningsdatum: 2023-06-09
Publiceringsdatum: 2023-05-05

Kvalifikationer

Arbetslivserfarenhet: Universitets- och högskoleadjunktPresentation:


Luleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden. Vi formar framtiden genom nydanande utbildningar och banbrytande forskningsresultat, och med utgångspunkt i den arktiska regionen skapar vi global samhällsnytta. Vår vetenskapliga som konstnärliga forskning och utbildning bedrivs i nära samarbete med internationella, nationella och regionala företag, offentliga aktörer och ledande universitet. Luleå tekniska universitet omsätter totalt 1,9 miljarder kronor per år. Vi är idag 1 840 anställda och har 17 670 studenter.

De kommande åren investeras mångmiljardbelopp i Norrbotten och Västerbotten i stora projekt som syftar till ett mer hållbart samhälle nationellt så väl som globalt. Luleå tekniska universitet är involverat i flera av dessa högaktuella forskningsprojekt och den samhällsomvandling som följer. Vi har ett brett utbud av utbildningar för att matcha den kompetens som efterfrågas. Vi hoppas att du vill hjälpa oss att bygga framtidens hållbara företag och samhällen.

Vid forskningsämnet arbetsterapi bedriver vi forskning, forskarutbildning och undervisning på grundnivå och avancerad nivå. Den forskning som bedrivs i arbetsterapi omfattar människor i alla åldrar, barn, vuxna och äldre. Forskningen syftar till att främja människors engagemang i vardagsaktiviteter och delaktighet samhällslivet för livslång hälsa.

Vår forskningsmiljö är tvärvetenskaplig, utveckling av aktivitetslaboratoriet och forsknings- och utbildningsmiljö sker i samverkan med Institutionen för Ekonomi, Teknik och Samhälle (ETS) och Institutionen för System- och Rymdteknik (SRT). 

Vi har etablerade nationella och internationella samarbeten och vi har även ett nära samarbete med verksamheter inom hälso-och sjukvård samt socialtjänst. För vår forskning har vi tillgång till ett aktivitetslaboratorium som kan beskrivas som nästa generations smarta hem. Vår forskning är finansierad av bla Marie Skłodowska-Curie actions, MSCA-ITN-EJD, EU, Familjen Kamprads stiftelse, samt intresseorganisationer.

Till forskningsämnet arbetsterapi söker vi nu en disputerad universitetsadjunkt.

Ämnesbeskrivning
Arbetsterapi omfattar kunskap om människans dagliga aktiviteter i relation till utveckling, delaktighet och hälsa. Inom ämnet studeras hur faktorer relaterade till individen i samspel med faktorer i miljön påverkar individers, gruppers och populationers möjligheter till att vara engagerade i dagliga aktiviteter och deras betydelse för hälsa och ohälsa. Ämnet omfattar även kunskap om hur aktiviteter kan användas terapeutiskt för att främja hälsa och utveckling samt förebygga ohälsa.

Projektbeskrivning
Du kommer att arbeta i det tvärprofessionella projektet Re@home - Utvärdering av hemrehabilitering för äldre personer: med realist evaluation design. Projektets huvudsakliga syfte är att undersöka i vilken grad hemrehabilitering är baserat på evidens. Inom projekt undersöks även vilken effekt hemrehabiliteringen har för äldre personernas välbefinnande, deltagande i dagliga aktiviteter, vårdkonsumtion, och nöjdhet med hemrehabiliteringen samt vilken samverkan som sker mellan hemrehabilitering, socialtjänst och hälso- och sjukvård. Studien är upplagd utifrån metoden realistisk utvärdering där man tar fram en programteori som ligger till grund för utvärdering. Viktiga beståndsdelar i metoden är att identifiera kontext, mekanismer och utfall. Projektet kommer att genomföras i Stockholm, Jönköping och Luleå som reflekterar olika delar av landet i relation till storlek och olika vårdorganisationer. Projektet leds av docent Elisabeth Rydwik vid Karolinska Institutet.

Arbetsuppgifter
Du kommer att vara en del av projektgruppen i Luleå, men arbeta nära tillsammans med de lokala projektgrupperna i Stockholm och Jönköping. Ditt arbete kommer att bestå av sedvanliga arbetsuppgifter på postdoktoral nivå såsom design av projekt, datainsamling, bearbetning, kvalitativ och kvantitativ analys. Skrivande av vetenskapliga artiklar, ansökningar och att kunna presentera forskningen är viktiga arbetsuppgifter. Detta projekt är ett stort samarbetsprojekt vilket innebär att kunna samarbeta och interagera med olika parter samt även i vissa fall leda och koordinera delar av projektet. Undervisning och handledning av studenter och doktorander kan förekomma.

Kvalifikationer
Vi söker dig som har en doktorsexamen eller motsvarande vetenskaplig kompetens. Även sökande som inte avlagt doktorsexamen vid ansökningstidens utgång kan söka under förutsättning att alla krav för fullgjord examen uppfylls innan (avsett) anställningsdatum. Detta ska styrkas av sökandes huvudhandledare, prefekt eller motsvarande.

Vi söker dig som är strukturerad, självständig, flexibel och har en god samarbetsförmåga. Du ska ha mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och engelska. Klinisk erfarenhet av svensk hälso- och sjukvård är en merit. Kunskap inom området rehabilitering med fokus på äldre, fördjupade kunskaper i både kvantitativ och kvalitativ metod, systematiska litteratursammanställningar samt mixed method design är meriterande.

Information
För denna anställning gäller en anställningstid på 50% under 1 år med möjlighet till förlängning (2 år). Tjänstgöringsort Luleå. Tillträde september ht 2023 alt. enligt överenskommelse.

För ytterligare information är du välkommen att kontakta PhD Maria Ranner, 0920-491452, maria.ranner@ltu.se eller avdelningschef Katarina Mikaelsson, 0920-493823, katarina.mikaelsson@ltu.se

Facklig företrädare: SACO-S Kjell Johansson, 0920-49 1529 kjell.johansson@ltu.se och
OFR-S Lars Frisk, 0920-49 1792 lars.frisk@ltu.se

Ansökan
Vi ser helst att du söker befattningen via ansökningsknappen nedan där du bifogar personligt brev samt CV inkluderande disputationsdatum, avhandlingens titel, tidigare akademiska och kliniska befattningar, akademisk titel, nuvarande befattningar, akademiska utmärkelser samt kommittéarbete. En komplett publikationslista, en sammanfattning av nuvarande arbete (maximalt en sida) och kopior av verifierade examensbevis ska bifogas ansökan. Både ansökan och examensbevis ska vara skrivna på svenska eller engelska. Var vänlig och märk din ansökan med referensnumret nedan.

Sista ansökningsdag: 26 maj 2023
Referensnummer: 1923–2022