Doktorand i fysioterapi

Doktorand i fysioterapi [OBS denna annons har utgått]

Annons: 27551353
Yrke: Doktorand
Arbetsgivare: Luleå tekniska universitet
Arbetets ort: Luleå, Norrbottens län
Senaste ansökningsdatum: 2023-06-08
Publiceringsdatum: 2023-05-05

Kvalifikationer

Arbetslivserfarenhet: DoktorandPresentation:


Luleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden. Vi formar framtiden genom nydanande utbildningar och banbrytande forskningsresultat, och med utgångspunkt i den arktiska regionen skapar vi global samhällsnytta. Vår vetenskapliga som konstnärliga forskning och utbildning bedrivs i nära samarbete med internationella, nationella och regionala företag, offentliga aktörer och ledande universitet. Luleå tekniska universitet omsätter totalt 1,9 miljarder kronor per år. Vi är idag 1 840 anställda och har 17 670 studenter.

De kommande åren investeras mångmiljardbelopp i Norrbotten och Västerbotten i stora projekt som syftar till ett mer hållbart samhälle nationellt så väl som globalt. Luleå tekniska universitet är involverat i flera av dessa högaktuella forskningsprojekt och den samhällsomvandling som följer. Vi har ett brett utbud av utbildningar för att matcha den kompetens som efterfrågas. Vi hoppas att du vill hjälpa oss att bygga framtidens hållbara företag och samhällen.

Nu har du möjligheten att ingå i PRECISE som är ett  av tre framtidsområden vid Luleå tekniska universitet. PRECISE är en strategisk satsning för banbrytande forskning inom innovativ precisionshälsa för att möjliggöra ett attraktivt och hållbart samhälle som främjar  en jämlik och god hälsa genom hela livsspannet. Forskningen inom PRECISE är tvärdisciplinär där en rad olika forskningsämnen och samhällsaktörer samverkar i olika projekt för att öka träffsäkerheten i insatser på molekyl-, individ- och samhällsnivå. Genom ökad kunskap om människors biologi, livsstil och miljö utvecklas nya metoder som möjliggör rätt insats, vid rätt tidpunkt och i rätt sammanhang.

Här kan du läsa mer om PRECISE https://www.ltu.se/research/Framtidsomraden/PRECISE

Som doktorand kommer du ingå i en forskarskola med fokus på presiconshälsa och i ett nätverk med andra doktorander inom PRECISE, med olika forskningsinriktningar och ämnestillhörigheter.

Till forskningsämnet fysioterapi söker vi en doktorand till projektet Supervised exercise Treatment of spondyloARthritis using Virtual Reality and machine learning (STAR-VR).

Ämnesbeskrivning
I ämnet fysioterapi ses rörelse som ett medel för hälsa och livskvalitet. Forskning inom fysioterapi handlar om rörelsen och dess samband med kropp, funktion, upplevelse, lärande och interaktion. Det vetenskapliga underlaget omfattar biomekaniska, fysiologiska, psykologiska, sociala och existentiella perspektiv.

Projektbeskrivning
Målet med projektet är att förbättra behandlingen för personer med ankyloserande spondylit (AS) genom webbaserad träning med VR-teknik. VR-glasögon kommer användas för specifika test och träningsövningar för sensomotorisk funktion. Syftet är dels att öka kunskaperna om sensomotoriska funktionsnedsättningar hos personer med AS, dels utvärdera användbarhet och effekter av skräddarsydd monitorerad distansbaserad träning. Vår förhoppning är att behandlingen ska bidra till minskade sjukdomseffekter genom gynsammare hållningmönster, balans och rörelsekontroll, vilket inte studerats tidigare för denna patientgrupp. Som doktorand kommer du ingå i en forskargrupp vid rörelselaboratoriet vid LTU. Projektet är tvärvetenskapligt och genomförs i samarbete mellan fysioterapi, medicinsk vetenskap och maskininlärning vid LTU, samt Sunderby sjukhus och medicinteknikföretaget Curest AB.

Arbetsuppgifter
En doktorandtjänst innebär både teoretiskt och praktisk vetenskapligt arbete i enlighet med en individuell studieplan. Doktoranden är en del av en forskargrupp där man i samverkan genomför vetenskapligt arbete. Det innefattar för doktoranden att under handledning samla och analysera data samt skriva vetenskapliga artiklar. Det innebär även att genomföra forskarutbildningskurser, vara delaktig i forskarskolan samt institutionens seminarieverksamhet. Vidare att presentera forskningen nationellt och internationellt. I doktorandanställningen kan även institutionstjänstgöring ingå.

Kompetens och erfarenhet
Du är kvalificerad att söka denna befattning om du har grundläggande behörighet med examen på avancerad nivå och fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå. Förutom detta krävs grundläggande examen i Fysioterapi och lägst magister examen med huvudämne fysioterapi. Examina i andra, närliggande ämnen kan prövas som särskild behörighet.
Meriterande för anställningen är erfarenheter av att arbeta med mätning och analys av rörelsefunktioner eller kliniska erfarenheter inom reumatologi eller muskuloskeletal rehabilitering.

Du ska ha god samarbetsförmåga samt god förmåga att uttrycka dig muntligt och skriftligt på svenska och engelska. Förmåga att syntetisera vunnen kunskap inom ett avgränsat område utifrån given litteratur samt förmågan att kommunicera i skrift kommer att bedömas via ett arbetsprov. 

För ytterligare information om specifik doktorandutbildning se,
Studieplaner för forskarutbildning inom filosofisk

Information
Doktorandstudierna innefattar en tidsbegränsad heltidsanställning på fyra år. Institutionstjänstgöring om högst 20 % av heltid i form av undervisning kan ingå i arbetsuppgifterna utöver forskarutbildningen. Placeringsort: Luleå.
Tänkt tillträde: enligt överenskommelse eller senast 20231001

För frågor och information om arbetsprov är du välkommen att kontakta: Professor Ulrik Röijezon, 0920-49 29 87, epost: ulrik.roijezon@ltu.se

Facklig företrädare:
SACO-S Kjell Johansson, 0920-49 15 29 kjell.johansson@ltu.se
OFR-S Lars Frisk, 0920-49 17 92 lars.frisk@ltu.se

Ansökan
Sök befattningen via ansökningsknappen nedan där du bifogar personligt brev med en motivering av intresset av att delta i detta forskningsprojekt, referenser, arbetsprov, magister-/masteruppsats, samt CV/meritförteckning och examensbevis. Var vänlig och märk din ansökan med referensnumret nedan. Ansökan samt examensbevis måste vara skrivna på svenska eller engelska.

Referensnummer: 1973-2023.
Sista ansökningsdag: 2023-06-08