Förskollärare sökes

Annons: 27561485
Yrke: Lärare i förskola/Förskollärare
Arbetsgivare: Mimers Vittjärv AB
Arbetets ort: Boden, Norrbottens län
Senaste ansökningsdatum: 2023-06-02
Publiceringsdatum: 2023-05-08Presentation:


Nu söker vi en förskollärare till vår förskola Klätterträdet i Norra Svartbyn, Boden.

Förskolan har två avdelningar, Asgård och Midgård, med barn 1-5 år.

Gården är stor med gräsyta, gungor, asfalterad yta för cykling och en liten "skog" på baksidan som de äldre barnen får nyttja. Förskolan har närhet till skog och sjö för utflykter och varannan vecka tar vi bussen in till Boden för att ha rörelslek i idrottshall.

Sex pedagoger arbetar i två arbetslag och en kock lagar våra luncher.

Vi lägger stor vikt vid att anpassa miljön så att den erbjuder ett kreativt lärande genom lek. Vi har språksamlingar och ett temaarbete som sträcker sig över hela året och bygger på barnens intresse och läroplansmålen.

Allt arbete med barnen och de vuxnas samarbete bygger på förskolans värdegrund, normer och värden.

Vi söker dig som:

-möter barnen med respekt, nyfikenhet och utifrån deras förutsättningar lyfter det positiva hos barnen

-har förmågan att engagera till ett lustfyllt lärande

-är kreativ och tycker om att vara ute.

Vänligen bifoga lärarlegitimation eller examensbevis. Utdrag ur belastningsregistret måste visas upp innan anställning.