Biträdande universitetslektor i produktinnovation

Biträdande universitetslektor i produktinnovation

Annons: 27591303
Yrke: Universitets- och högskolelektor
Arbetsgivare: Luleå tekniska universitet
Arbetets ort: Luleå, Norrbottens län
Senaste ansökningsdatum: 2023-06-02
Publiceringsdatum: 2023-05-12

Kvalifikationer

Arbetslivserfarenhet: Universitets- och högskolelektorPresentation:


Luleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden. Vi formar framtiden genom nydanande utbildningar och banbrytande forskningsresultat, och med utgångspunkt i den arktiska regionen skapar vi global samhällsnytta. Vår vetenskapliga som konstnärliga forskning och utbildning bedrivs i nära samarbete med internationella, nationella och regionala företag, offentliga aktörer och ledande universitet. Luleå tekniska universitet omsätter totalt 1,9 miljarder kronor per år. Vi är idag 1 840 anställda och har 17 670 studenter.

De kommande åren investeras mångmiljardbelopp i Norrbotten och Västerbotten i stora projekt som syftar till ett mer hållbart samhälle nationellt så väl som globalt. Luleå tekniska universitet är involverat i flera av dessa högaktuella forskningsprojekt och den samhällsomvandling som följer. Vi har ett brett utbud av utbildningar för att matcha den kompetens som efterfrågas. Vi hoppas att du vill hjälpa oss att bygga framtidens hållbara företag och samhällen.

Produktinnovation tillhör Institutionen för Ekonomi, Teknik, Konst och Samhälle, ETKS. Institutionen har ledande verksamhet inom ekonomi, arbetsvetenskap, innovationer, naturresurser, miljö och energi. Institutionen har cirka 240 anställda och bedriver forskning inom 12 forskningsämnen fördelade på tre avdelningar där ämnet Produktinnovation ingår i avdelningen Människa och teknik. På institutionen bedrivs tekniska och samhällsvetenskapliga utbildningar inom ett stort antal utbildningsprogram.

Inom ramen för tjänsten kommer du att delta i en forskargrupp som arbetar med olika aspekter av innovation och kreativitet i produktutvecklingsprocessen, allt från tidig idéfas och konstruktion till produktion och livscykelåtaganden. Ämnesområdet ligger i skärningspunkten mellan affärsutveckling, produktutveckling och produktionsutveckling med innovation i fokus. Förutom att ge bidrag till den akademiska miljön i form av ökad förståelse och kunskap inom ämnet, omsätts forskningsresultaten också i metoder, verktyg och riktlinjer för industriell tillämpning.

Den huvudsakliga undervisningen inom ämnesområdet utförs inom civilingenjörsprogrammen Teknisk design, Maskinteknik och Industriell ekonomi.

Arbetsuppgifter
Som biträdande lektor i produktinnovation kommer du att utveckla, bedriva och medverka i undervisning på grundläggande och avancerad nivå samt handleda examensarbeten och doktorander. Då avdelningen är i ett utvecklingsskede, kommer även arbetsuppgifter inbegripa utveckling av kontakter med andra ledande utbildningar, nationellt och internationellt, för samverkan inom ämnesområdet och uppbyggnad av en forskarskola.

Arbetet inkluderar även att bedriva och medverka i forskningsprojekt samt kommunicera dess resultat via akademiska publikationer, men även att vara aktiv inom forskningssamhället inom det egna ämnet. Inom ramen för den specifika tjänsten kommer arbetet att inkludera uppgifter som att bedriva forskning inom området produktinnovation relaterat till industrins digitalisering och specifikt innefattar det vetenskapliga arbetet projekt inom fortsatt utveckling av produktionsinnovation. Då tjänsten inbegriper ca 50 % forskning är en stor del av arbetet att bidra till att externa forskningsmedel tillförs ämnet och delta i lednings- och administrativa uppdrag.

I tjänsten ingår även att bidra till universitetets utvecklingsarbete samt följa ämnets internationella utveckling samt utveckla omvärldskontakter och samverkansprojekt med externa aktörer inom produkt- och specifikt produktionsinnovation.

Behörig att anställas som biträdande universitetslektor är den som:

* avlagt doktorsexamen eller har en utländsk doktorsexamen som anses motsvara doktorsexamen.

I första hand bör den komma i fråga för anställning som har avlagt doktorsexamen högst fem år före ansökningstidens utgång. Om det finns särskilda skäl kan doktorsexamen ha avlagts tidigare. Med särskilda skäl menas ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, klinisk tjänstgöring, förtroendeuppdrag, eller liknande omständigheter.

Bedömningsgrunder
För befattningen tillämpas följande bedömningsgrunder:

* Vetenskaplig skicklighet

Övriga bedömningsgrunder

* Doktorsexamen i produktinnovation (eller motsvarande) med inriktning produktion.

* Erfarenhet av tillverkningsindustrin är mycket meriterande.

* Förmåga att samverka med det omgivande samhället, specifikt är förmåga att leda innovationsarbete meriterande.

* Förmåga att kommunicera om forskning och utvecklingsarbete.

* Administrativ skicklighet som är av betydelse med hänsyn till ämnesinnehåll och till de arbetsuppgifter som ingår i anställningen.

* Mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift och att kunna undervisa på svenska och/eller engelska.

Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms komplettera och stärka pågående forskning, grundutbildning och innovation inom ämnet samt bidra till dess framtida utveckling.

Anställningstid
För denna anställning gäller en anställningstid om fyra år. 

Information
För ytterligare information är du välkommen att kontakta: ämnesföreträdare Anna ÖhrwallRönnbäck 0920-493262, anna.ohrwall.ronnback@ltu.se eller avdelningschef Jörgen Normark, telefon 0920-491480, e-post jorgen.normark@ltu.se

Fackliga företrädare: SACO-S Christer Gardelli, telefon 0920-491809, e-post Christer.Gardelli@ltu.se eller OFR-S Lars Frisk, telefon 0920-491792, e-post lars.frisk@ltu.se

För fullständig annons se vår hemsida: https://www.ltu.se/ltu/Lediga-jobb 

Ansökan
Du söker befattningen via ansökningsknappen nedan där du bifogar de ansökningshandlingar som efterfrågas, bland annat examensbevis (vidimerade och översatta till svenska eller engelska), pedagogisk egenreflektion och publikationer, etc. Följ länken Instruktioner för sökande för kompletta instruktioner. Ansökan ska vara skriven på svenska eller engelska.

Referensnummer: 966-2023
Sista ansökningsdag: 02 juni, 2023