Doktorand i VA-teknik med fokus på dagvattenkvalitet

Doktorand i VA-teknik med fokus på dagvattenkvalitet

Annons: 27606275
Yrke: Doktorand
Arbetsgivare: Luleå tekniska universitet
Arbetets ort: Luleå, Norrbottens län
Senaste ansökningsdatum: 2023-06-12
Publiceringsdatum: 2023-05-16

Kvalifikationer

Arbetslivserfarenhet: DoktorandPresentation:


Luleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden. Vi formar framtiden genom nydanande utbildningar och banbrytande forskningsresultat, och med utgångspunkt i den arktiska regionen skapar vi global samhällsnytta. Vår vetenskapliga som konstnärliga forskning och utbildning bedrivs i nära samarbete med internationella, nationella och regionala företag, offentliga aktörer och ledande universitet. Luleå tekniska universitet omsätter totalt 1,9 miljarder kronor per år. Vi är idag 1 840 anställda och har 17 670 studenter.

De kommande åren investeras mångmiljardbelopp i Norrbotten och Västerbotten i stora projekt som syftar till ett mer hållbart samhälle nationellt så väl som globalt. Luleå tekniska universitet är involverat i flera av dessa högaktuella forskningsprojekt och den samhällsomvandling som följer. Vi har ett brett utbud av utbildningar för att matcha den kompetens som efterfrågas. Vi hoppas att du vill hjälpa oss att bygga framtidens hållbara företag och samhällen.

Den internationellt ledande forskargruppen VA-teknik vid Luleå tekniska universitet har två spännande tjänster inom området dagvattenhantering, en doktorand (ref nr 2001–2023) och en postdoktor (ref nr: 2002–2023). Att arbeta inom det VINNOVA-finansierade kompetenscentret DRIZZLE för dagvattenhantering ger en möjlighet till nära samarbete med företag, kommuner och forskare för att bedriva behovsstyrd forskning för att minska risken för översvämningar i städer, minimera föroreningsbelastningen som släpps ut i urbana vattenförekomster och ta vara på de möjligheter som dagvattenavrinning kan erbjuda.

Att vara en del av gruppen innebär att arbeta i en internationell och kreativ miljö, med cirka 45 anställda från 20 olika länder, inklusive svenska och internationella adjungerade professorer och 25 doktorander.

Projektbeskrivning
Urbana vattenförekomster är källor till dricksvatten och tekniskt vatten, transport och kraftgenerering, och de är också en väg för bortskaffande av behandlat och obehandlat avloppsvatten och oavsiktliga utsläpp. Eftersom över två tredjedelar av världens befolkning beräknas bo i stadsområden år 2050 krävs det en radikal översyn av vårt sätt att förvalta vattensystemen i städerna om denna ändliga resurs ska kunna fortsätta att leverera dessa ekosystemtjänster. Urbaniseringen kännetecknas av att grönområden omvandlas till ogenomträngliga vägar och byggnader, vilket stör vattnets kretslopp. Vid regn passerar ytavrinningen över dessa ogenomträngliga ytor och mobiliserar föroreningar från flera olika källor, till exempel trafik och industri, och släpps vanligen ut i närmaste recipient utan rening. Medvetenheten om fördelarna med att behandla urban ytvattenavrinning innan den släpps ut har dock ökat, både när det gäller skydd av recipienter och möjligheter till återanvändning av vatten. Om dessa möjligheter ska kunna utnyttjas behövs snarast robust kunskap om källor, transportvägar och behandling av en mängd olika föroreningar från städerna. En öppen utmaning när det gäller att tillgodose detta behov är den nuvarande användningen av flera olika provtagnings- och analysmetoder, vilket begränsar vår förmåga att integrera och tolka befintlig kunskap. Din forskning kommer att omfatta fältprovtagning, laboratoriestudier och modellering och kommer att undersöka hur alternativa metoder för insamling, lagring och analys av prover påverkar dagvattenkvaliteten. Denna nya kunskap kommer att användas för att optimera datainsamlingen, underlätta dataanalysen och informera om utvecklingen av hållbara strategier för dagvattenhantering för att säkerställa hälsan i urbana vattenförekomster.

Arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna är varierande och du som doktorand kommer att arbeta självständigt med att planera och genomföra studier, skriva vetenskapliga artiklar samt färdigställa din doktorsavhandling. Däremellan läser du forskarutbildningskurser samt medverkar vid seminarier och konferenser i såväl Sverige som internationellt. Du kommer att tillhöra två forskarskolor: den nationella, vattenforskarskolan, som ger ett stort utbud av doktorandkurser och institutionens, forskarutbildning, som ger en god start på forskarstudierna och ett större nätverk på universitetet. Dessutom kan du få möjlighet att prova på lärarrollen.

Kvalifikationer
För att vara behörig för anställning krävs civilingenjörs-eller masterexamen med inriktning mot miljö och vatten, naturresursteknik, väg och vatten, kemi eller annan inriktning som bedöms likvärdig. Kunskap om dagvattenhantering, särskilt urbana föroreningskällor och föroreningars miljöbeteende, samt erfarenhet av provtagning, analytisk kemi, laboratoriearbete och statistik är meriterande, liksom kunskaper i det svenska språket. Goda kunskaper i engelska är ett krav då forskningsresultaten kommer att presenteras vid internationella konferenser och i vetenskapliga tidskrifter. Vidare behövs god förmåga att arbeta självständigt och driva projekt framåt samt att sätta sig in i nya frågeställningar. Vi förväntar oss att du som sökande har eller tar körkort för bil. Vid förfrågan ska du kunna lämna kontaktuppgifter till två referenspersoner.

För ytterligare information om specifik doktorandutbildning se

* Studieplan för forskarutbildning inom VA-teknik

Information
Anställning som doktorand är tidsbegränsad på 4 år, undervisning och annan institutionstjänstgöring kan tillkomma upp till 20 % av heltid. Tjänstgöringsort Luleå. Tänkt tillträde enligt överenskommelse.

För ytterligare information om tjänsten är du välkommen att kontakta:
Biträdande professor Helene Österlund 0920-49 2294 Helene.Osterlund@ltu.se
Professor Maria Viklander 0920-49 1634 Maria.Viklander@ltu.se

Facklig företrädare:
SACO-S Kjell Johansson (+46)920-49 1529 kjell.johansson@ltu.se  
OFR-S Lars Frisk, (+46)920-49 1792 lars.frisk@ltu.se

För fullständig annons se: https://www.ltu.se/ltu/Lediga-jobb

Ansökan
Vi ser helst att du söker befattningen via ansökningsknappen nedan där du bifogar personligt brev samt CV/meritförteckning och kopior av verifierade examensbevis. Var vänlig och märk din ansökan med referensnumret nedan. Både ansökan och examensbevis ska vara skrivna på svenska eller engelska.

Sista ansökningsdag: 12 juni 2023
Referensnummer: 2001-2023