Doktorand i VA-teknik med fokus på dagvattenflöden och sensorer

Doktorand i VA-teknik med fokus på dagvattenflöden och sensorer

Annons: 27606868
Yrke: Doktorand
Arbetsgivare: Luleå tekniska universitet
Arbetets ort: Luleå, Norrbottens län
Senaste ansökningsdatum: 2023-06-12
Publiceringsdatum: 2023-05-16

Kvalifikationer

Arbetslivserfarenhet: DoktorandPresentation:


Luleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden. Vi formar framtiden genom nydanande utbildningar och banbrytande forskningsresultat, och med utgångspunkt i den arktiska regionen skapar vi global samhällsnytta. Vår vetenskapliga som konstnärliga forskning och utbildning bedrivs i nära samarbete med internationella, nationella och regionala företag, offentliga aktörer och ledande universitet. Luleå tekniska universitet omsätter totalt 1,9 miljarder kronor per år. Vi är idag 1 840 anställda och har 17 670 studenter.

De kommande åren investeras mångmiljardbelopp i Norrbotten och Västerbotten i stora projekt som syftar till ett mer hållbart samhälle nationellt så väl som globalt. Luleå tekniska universitet är involverat i flera av dessa högaktuella forskningsprojekt och den samhällsomvandling som följer. Vi har ett brett utbud av utbildningar för att matcha den kompetens som efterfrågas. Vi hoppas att du vill hjälpa oss att bygga framtidens hållbara företag och samhällen.

Den internationellt ledande forskargruppen VA-teknik vid Luleå tekniska universitet har två spännande tjänster inom området dagvattenhantering, en doktorand (ref nr 2190 – 2023) och en postdoktor (ref nr 2191–2023). Att arbeta inom det VINNOVA-finansierade kompetenscentret DRIZZLE för dagvattenhantering ger en möjlighet till nära samarbete med företag, kommuner och forskare för att bedriva behovsstyrd forskning för att minska risken för översvämningar i städer, minimera föroreningsbelastningen som släpps ut i urbana vattenförekomster och ta vara på de möjligheter som dagvattenavrinning kan erbjuda.

Forskargruppen VA-teknik är världsledande inom forskning och utbildning om urbana vattensystem, med särskild inriktning på dagvatten, avloppsvatten och rening med hjälp av naturbaserade lösningar. Gruppens övergripande mål är att bidra till utvecklingen av hållbara urbana vattensystem. Att vara en del av gruppen innebär att arbeta i en internationell och kreativ miljö, med cirka 45 anställda från 20 olika länder, inklusive svenska och internationella adjungerade professorer och 25 doktorander.

Projektbeskrivning
En viktig effekt av klimatförändring är ändringar i intensiteten, frekvens och varaktigheten av nederbörden. Detta skapar utmaningar för städer över hela världen när det gäller dagvattenhantering, ökade översvämningsrisker och behovet att skydda vattenkvalitet, och torrperioder. Även i det relativt fuktiga klimatet i norra Europa blir torrperioder allt vanligare. I takt med att klimatförändringarna fortskrider och urbaniseringen växer förväntas dessa utmaningar öka och efterfrågan på att sluta vattenkretsloppet, samla upp och lagra dagvatten för att använda det under torrperioder, ökar. Effektiv dagvattenhantering kräver detaljerad kunskap om hur dessa system fungerar. Det finns sedan tidigare olika metoder för att samla in denna information, till exempel mätningar i fält eller datormodeller, men det är inte ordentligt utvärderat vilka deras för- och nackdelar är, hur stora osäkerheter som är förknippade med de olika metoderna samt hur dessa kan minskas. Syftet med detta projekt är att undersöka och jämföra moderna fält- och modellbaserade metoder om fler typer och/eller platser för fältmätningar och, därmed mindre extrapolering med hjälp av modeller, eller tvärtom kan ge en mer robust förståelse av dagvattensystem, tillsammans med konsekvenser för kostnaderna. Projektet kommer att omfatta undersökningar av olika alternativ för mätningar i dagvattensystem samt olika alternativ för modellering av sådana system, inklusive kalibrering av modeller med mätdata.

Arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna är varierande; du som doktorand kommer att arbeta självständigt med att planera och genomföra studier, skriva vetenskapliga artiklar samt färdigställa din doktorsavhandling. Däremellan läser du forskarutbildningskurser samt medverkar vid seminarier och konferenser i såväl Sverige som internationellt. Du kommer att tillhöra två forskarskolor: den nationella vattenforskarskolan som ger ett stort utbud av doktorandkurser och institutionens forskarutbildning som ger en god start på forskarstudierna och ett större nätverk på universitetet. Dessutom kan du få möjlighet att prova på lärarrollen.

Kvalifikationer
För att vara behörig för anställning krävs civilingenjörs-eller masterexamen med inriktning mot miljö och vatten, naturresursteknik, väg och vatten eller annan inriktning som bedöms likvärdig. Vi välkomnar även sökande med examen inom maskininlärning eller liknande som vill tillämpa sina kunskaper inom dagvattenområdet. Det är meriterande om du har kunskaper om urban vattenhantering, hydraulisk eller hydrologisk modellering, och/eller maskininlärning, eller om du har erfarenhet av att arbeta med hydrologiska, meteorologiska eller miljömässiga mätningar.

Goda kunskaper i engelska är ett krav då forskningsresultaten kommer att presenteras vid internationella konferenser och i vetenskapliga tidskrifter. Vidare behövs god förmåga att arbeta självständigt och driva projekt framåt samt att sätta sig in i nya frågeställningar. Vi förväntar oss att sökanden har eller tar körkort för bil. Vid förfrågan ska du kunna lämna kontaktuppgifter till två referenspersoner.

För ytterligare information om specifik doktorandutbildning se
* Studieplan för forskarutbildning inom VA-teknik

Information
Tidsbegränsad heltidsanställning under 4 år. Institutionstjänstgöring så som administration och/eller undervisning upp till 20 % av heltid kan tillkomma.

För ytterligare information är du välkommen att kontakta:
Biträdande universitetslektor Ico Broekhuizen 0920-49 3570 Ico.Broekhuizen@ltu.se
Professor Maria Viklander 0920-49 1634 Maria.Viklander@ltu.se

Facklig företrädare:
SACO-S Kjell Johansson (+46)920-49 1529 kjell.johansson@ltu.se  
OFR-S Lars Frisk, (+46)920-49 1792 lars.frisk@ltu.se

Ansökan
Vi ser helst att du söker befattningen via ansökningsknappen nedan där du bifogar personligt brev samt CV/meritförteckning och kopior av verifierade examensbevis. Var vänlig och märk din ansökan med referensnumret nedan. Både ansökan och examensbevis ska vara skrivna på svenska eller engelska.

Sista ansökningsdag: 12 juni, 2023
Referensnummer: 2190 - 2023