Rektor till Grundskolan

Rektor till Grundskolan [OBS denna annons har utgått]

Annons: 27611893
Yrke: Rektor
Arbetsgivare: Luleå kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen
Arbetets ort: Luleå, Norrbottens län
Senaste ansökningsdatum: 2023-05-28
Publiceringsdatum: 2023-05-17

Kvalifikationer

Arbetslivserfarenhet: RektorPresentation:


LULEÅ + VÄRLDENS FRAMTID + GRÖN INDUSTRI + KARRIÄR + UNIVERSITETSSTAD + DRÖMARBETE + TRYGGHET + MIDNATTSLJUS + SKÄRGÅRD + NÄRHET + LIVSPUSSEL + SPELA ROLL + DU

Vill du också spela roll? Luleå kommun är en av Norrbottens största arbetsgivare och är en stad med stor framtidstro. Alla våra yrken har något gemensamt; vi har stor betydelse, vi gör skillnad, vi skapar förutsättningar för ett hållbart samhälle och livskvalitet för dagens och morgondagens Luleåbor.

Vi söker en rektor till Luleå grundskola F-6. Vill du vara med och bidra till ett hållbart lärande för våra medskapande och kreativa elever och medarbetare? För oss är det viktigt att grundskolan i Luleå har en tillgänglig, trygg och modern lärmiljö med hög utbildningskvalitet och studiero. Tänker du som oss, att med hjärtat hos varje barn utvecklar vi tron på framtiden? Vill du vara en del av ett team med andra rektorer och en förvaltning med många expertfunktioner?

ARBETSUPPGIFTER
I uppdraget som rektor ingår att leda och planera det systematiska kvalitetsarbetet med verksamhetens utveckling i fokus. Som rektor har du ansvar för ekonomi, personal, arbetsmiljö, kvalitets- och skolutveckling. Du är arbetsgivarens förlängda arm. Rektor ansvarar för att enheten arbetar utifrån styrdokument, följer upp, utvärderar och vidtar förbättringsåtgärder utifrån fattade beslut. Rektor skall, inom givna ekonomiska ramar, organisera för lärande, där kollegial samverkan, varierad och formativ undervisning är ledord. Rektor skall främja samverkan i syfte att öka skolans måluppfyllelse. Tillsammans med övriga rektorer inom grundskolan, områdeschef, verksamhetschef och verksamhetsutvecklare ingår du i ett team där samverkan är ett ledord.

KVALIFIKATIONER
Du har en adekvat högskoleutbildning och har tidigare erfarenhet av att arbeta inom skolverksamhet. Du ska ha pedagogisk insikt genom utbildning och erfarenhet. Du får gärna ha erfarenhet att vara ledare, exempelvis som rektor eller annan personalledare. Har du rektorsutbildning eller annan ledarutbildning är det högst meriterande.

För att leda och utveckla verksamheten mot högre måluppfyllelse krävs att du som rektor har god ledarskapskompetens och kunskaper inom frågor gällande undervisning, lärande och kunskapsutveckling. Du ska förstå och kunna förhålla dig till ett komplext uppdrag med politisk styrning, på såväl nationell som kommunal nivå. Du visar ledarskap genom att leda, motivera och förse andra med befogenheter som krävs för att effektivt nå gemensamma mål. Du har god förmåga att fatta beslut och tar ansvar genom att visa gott omdöme vid agerande och beslut. Du kommunicerar på ett tydligt sätt och säkerställer att budskap når fram. Du har förmågan att hantera resurser på ett effektivt sätt som speglar verksamhetens prioriteringar. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet. Som person är du trygg, stabil och har självinsikt.

Du kommer att ingå i ett rektorsteam med andra skolledare och stor vikt läggs vid att kunna samverka i syfte att forma en organisation som gynnar elevers lärande. Om du ej har genomgått rektorsprogrammet, får du en tillsvidareanställning som medarbetare och ett förordnande som rektor under 3 år. Du som redan har genomgått rektorsprogrammet erbjuds en tillsvidareanställning som rektor.

ÖVRIGT
Tillsammans spelar vi en viktig roll. Varje dag, året om, för Luleå. Vi vill skapa goda förutsättningar för dig och ett hållbart arbetsliv. Hos oss är det viktigt att du utvecklas, trivs, mår bra och känner arbetsglädje. Vi har många förmåner som bland annat friskvårdsbidrag och möjlighet att hyra boende i Riksgränsen och Stockholm.

Tillsammans jobbar vi för Framtidens Luleå med plats för minst 100 000 Luleåbor. Just nu pågår en omställning och nyetablering av industrin här i norr. Industrierna ställer om till fossilfri produktion och förutsättningarna finns här hos oss. Det innebär stora möjligheter för vår kommun att skapa mer Luleå för fler Luleåbor och öka takten i samhällsutvecklingen. Med andra ord så spelar vi en viktig roll. Varje dag, året om, för Luleå!

Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka, vi välkomnar medarbetare med olika bakgrund och arbetar för att våra arbetsplatser ska vara tillgängliga för alla. Luleå kommun ser heltid som en rättighet och deltid som en möjlighet. Det är meriterande om du har kunskaper i finska, samiska och/eller meänkieli eftersom dessa nationella minoritetsspråk är vanligt i våra verksamheter.

Tips!
Nyfiken på Luleå? www.flyttatilllulea.se
Nyfiken på jobb? www.jobbailuleakommun.se
Följ oss på Luleå kommuns LinkedIn