Doktorand i teknisk akustik

Doktorand i teknisk akustik

Annons: 27631273
Yrke: Doktorand
Arbetsgivare: Luleå tekniska universitet
Arbetets ort: Luleå, Norrbottens län
Senaste ansökningsdatum: 2023-06-15
Publiceringsdatum: 2023-05-22

Kvalifikationer

Arbetslivserfarenhet: DoktorandPresentation:


Luleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden. Vi formar framtiden genom nydanande utbildningar och banbrytande forskningsresultat, och med utgångspunkt i den arktiska regionen skapar vi global samhällsnytta. Vår vetenskapliga som konstnärliga forskning och utbildning bedrivs i nära samarbete med internationella, nationella och regionala företag, offentliga aktörer och ledande universitet. Luleå tekniska universitet omsätter totalt 1,9 miljarder kronor per år. Vi är idag 1 840 anställda och har 17 670 studenter.

De kommande åren investeras mångmiljardbelopp i Norrbotten och Västerbotten i stora projekt som syftar till ett mer hållbart samhälle nationellt så väl som globalt. Luleå tekniska universitet är involverat i flera av dessa högaktuella forskningsprojekt och den samhällsomvandling som följer. Vi har ett brett utbud av utbildningar för att matcha den kompetens som efterfrågas. Vi hoppas att du vill hjälpa oss att bygga framtidens hållbara företag och samhällen.

Luleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden. Vi formar framtiden genom innovativ utbildning och banbrytande forskningsresultat, och utifrån den arktiska regionen skapar vi global samhällsnytta. Vår vetenskapliga och konstnärliga forskning och utbildning bedrivs i nära samarbete med internationella, nationella och regionala företag, offentliga aktörer och ledande universitet. Luleå tekniska universitet omsätter totalt 1,9 miljarder kronor per år. Vi har för närvarande 1 815 anställda och 19 155 studenter.

De kommande åren kommer mångmiljardinvesteringar att göras i stora projekt i Norra Sverige för att skapa ett fossilfritt samhälle både nationellt och globalt. Luleå tekniska universitet är involverat i flera av dessa spetsforskningsprojekt och i den samhällsomvandling som de innebär. Vi erbjuder ett brett utbud av kurser och utbildningar för att matcha de kunskaper som efterfrågas. Vi hoppas att du hjälper oss att bygga framtidens hållbara företag och samhällen.

Nu har du möjligheten att ingå i PRECISE som är ett av tre framtidsområden vid Luleå tekniska universitet. PRECISE är en strategisk satsning för banbrytande forskning inom innovativ precisionshälsa för att möjliggöra ett attraktivt och hållbart samhälle som främjar en jämlik och god hälsa genom hela livsspannet. Forskningen inom PRECISE är tvärdisciplinär där en rad olika forskningsämnen och samhällsaktörer samverkar i olika projekt för att öka träffsäkerheten i insatser på molekyl-, individ- och samhällsnivå. Genom ökad kunskap om människors biologi, livsstil och miljö utvecklas nya metoder som möjliggör rätt insats, vid rätt tidpunkt och i rätt sammanhang.

Här kan du läsa mer om PRECISE https://www.ltu.se/research/Framtidsomraden/PRECISE

Som doktorand kommer du ingå i en forskarskola med fokus på precisionshälsa och i ett nätverk med andra doktorander inom PRECISE, med olika forskningsinriktningar och ämnestillhörigheter. Till forskningsämnet Teknisk akustik söker vi en doktorand till projektet: ”Ljudmiljöns hälsoeffekter för skolbarn med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning”.

Projektbeskrivning
Projektets syfte är att främja hälsa och social interaktion för skolbarn med ljudöverkänslighet. Doktoranden kommer att vara en del av en tvärvetenskaplig forskningsgrupp som ska studera förekomsten av ljudöverkänslighet och dess effekter på hälsa, social interaktion och lärande hos skolbarn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Ljudmiljön i en mängd olika skolor ska kartläggas i relation till hur ljudmiljön påverkar barns förutsättningar att klara skolan. Undersökningarna innefattar akustiska mätningar, enkäter, intervjuer och interaktiva lyssningstester.

Projektets målsättning är att ge fördjupad kunskap om förekomsten av ljudöverkänslighet (Decreased Sound Tolerance) och hur det påverkar skolbarn med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. avseende hälsa, social interaktion och skolprestation. Projektet ska även identifiera och definiera de ljud och de akustiska miljöer som är mest prestationsnedsättande, exkluderande och störande. Slutligen ska projektet utveckla och etablera nya mer precisa riktlinjer för åtgärder och kravsättning gällande skolmiljön för barn med ljudöverkänslighet.

Arbetsuppgifter
En doktorandtjänst innebär både teoretiskt och praktisk vetenskapligt arbete i enlighet med en individuell studieplan. Doktoranden är en del av en forskargrupp där man i samverkan genomför vetenskapligt arbete. Det innefattar för doktoranden att under handledning samla och analysera data samt skriva vetenskapliga artiklar. Det innebär även att genomföra forskarutbildningskurser, vara delaktig i forskarskolan samt institutionens seminarieverksamhet och att presentera forskningen nationellt och internationellt. I doktorandanställningen ingår även institutionstjänstgöring.

Kvalifikationer
Du är kvalificerad att söka denna befattning om du har civilingenjörsexamen med specialisering inom akustik, arkitektur, teknisk design eller elektroakustik, samt masterexamen inom ljudteknik, audiologi, psykologi eller annat närliggande ämne.

Meriterande för anställningen är yrkeserfarenhet inom akustikområdet, arbete med barngrupper eller som personlig assistent.

Du ska ha god samarbetsförmåga samt god förmåga att uttrycka dig muntligt och skriftligt på svenska och engelska.

Information
Doktorandstudierna innefattar en tidsbegränsad heltidsanställning på fyra år. Institutionstjänstgöring om högst 20 % av heltid i form av undervisning eller uppdragsforskning kan ingå i arbetsuppgifterna utöver forskarutbildningen.

Placeringsort: Luleå. Planerat tillträde: enligt överenskommelse eller senast 2023-10-01.

För ytterligare information är du välkommen att kontakta:
Professor Örjan Johansson 0920-49 13 86, epost: orjan.johansson@ltu.se

Facklig företrädare:
SACO-S Kjell Johansson, 0920-49 1529 kjell.johansson@ltu.se
OFR-S Lars Frisk, 0920-49 1792 lars.frisk@ltu.se

För fullständig annons gå till: https://www.ltu.se/ltu/Lediga-jobb

Ansökan
Vi ser helst att du söker befattningen via ansökningsknappen nedan där du bifogar personligt brev samt CV/meritförteckning och kopior av verifierade examensbevis. Var vänlig och märk din ansökan med referensnumret nedan. Både ansökan och examensbevis ska vara skrivna på svenska eller engelska.

Sista ansökningsdag: 2023-06-15
Referensnummer: 2172-2023