Doktorand i Biokemisk processteknik

Doktorand i Biokemisk processteknik

Annons: 27641647
Yrke: Doktorand
Arbetsgivare: Luleå tekniska universitet
Arbetets ort: Luleå, Norrbottens län
Senaste ansökningsdatum: 2023-06-14
Publiceringsdatum: 2023-05-24

Kvalifikationer

Arbetslivserfarenhet: DoktorandPresentation:


Luleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden. Vi formar framtiden genom nydanande utbildningar och banbrytande forskningsresultat, och med utgångspunkt i den arktiska regionen skapar vi global samhällsnytta. Vår vetenskapliga som konstnärliga forskning och utbildning bedrivs i nära samarbete med internationella, nationella och regionala företag, offentliga aktörer och ledande universitet. Luleå tekniska universitet omsätter totalt 1,9 miljarder kronor per år. Vi är idag 1 840 anställda och har 17 670 studenter.

De kommande åren investeras mångmiljardbelopp i Norrbotten och Västerbotten i stora projekt som syftar till ett mer hållbart samhälle nationellt så väl som globalt. Luleå tekniska universitet är involverat i flera av dessa högaktuella forskningsprojekt och den samhällsomvandling som följer. Vi har ett brett utbud av utbildningar för att matcha den kompetens som efterfrågas. Vi hoppas att du vill hjälpa oss att bygga framtidens hållbara företag och samhällen.
Vill du utveckla nya och hållbara flotationsreagenser som kan bidra till en gruvindustri med lågt koldioxidavtryck? Vår forskning inom detta område är fokuserat på att använda förnybara råvaror för produktion av biobaserade flotationsreagenser som kan erbjuda en ökad utvinning av värdefulla basmetaller. Är detta något som intresserar dig kan vi erbjuda dig en forskarutbildning i en dynamisk och internationell forskningsmiljö. Forskargruppen Biokemisk Processteknik, som är en del av Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser med ca 350 anställda, består av 14 seniora forskare och flera doktorander (https://www.ltu.se/research/subjects/Biochemical-Process-Engineering). Vår forskning bedrivs i nära samarbete med nationella och internationella universitet, industrier och forskningsinstitut och riktar sig till flera av FN:s hållbara utvecklingsmål med fokus på lösningar för en cirkulär ekonomi.

Ämnesbeskrivning
Biokemisk processteknik fokuserar på biokemiska processer för produktion och förädling av kemikalier, bränslen och material från biomassa.

Projektbeskrivning
Vi söker en doktorand inom Biokemisk Processteknik med särskilt fokus på utveckling av biobaserade flotationsreagenser för en hållbar utvinning av värdefulla basmetaller. Vår doktorand kommer att ingå i ett nytt projekt utförs i nära samarbete med gruvindustrin inom det strategiska innovationsprogrammet Swedish Mining Innovation som är en gemensam satsning av Vinnova, Formas och Energimyndigheten.

Arbetsuppgifter
Som doktorand utbildas du i vetenskapligt tänkande och skrivande. Arbetet som doktorand är problem fokuserat. Du kommer att utveckla färdigheter för att identifiera, definiera, formulera och lösa problem av såväl praktisk som teoretisk karaktär. Du kommer också att utveckla dina färdigheter för att arbeta med komplexa teoretiska och analytiska frågor och integrera dessa i praktisk användning. Större delen av din arbetstid kommer att ägnas åt ditt forskningsprojekt. Du kommer att arbeta självständigt med din forskning, med stöd av dina handledare, och kommunicera dina vetenskapliga resultat i peer-reviewed vetenskapliga tidskrifter, samt delta i nationella och internationella konferenser. Du läser även kurser på forskarnivå. Dessutom får du möjlighet att prova på lärarrollen.

Kvalifikationer
För att betraktas som behörig sökande krävs magisterexamen inom bioteknik, kemiteknik, biokemisk processteknik eller motsvarande, enligt de förordningar som återfinns i Högskoleförordningen 5 kap §§ 1-7.

Vi letar efter dig som har ett starkt intresse för forskning och som har strukturerade och disciplinerade arbetsvanor. Du ska kunna arbeta både självständigt och som en del av en forskargrupp. Goda observations- och kommunikationsförmågor är avgörande. Mycket goda muntliga och skriftliga kunskaper i engelska krävs. Tidigare dokumenterad laboratorieerfarenhet som omfattar i) att använda flotationsceller och särskilt för utvärdering av prestanda, ii) att utveckla och använda flotationssamlare (och reagenser) från förnybara resurser, såsom lignocellulosa, iii) att använda relevanta analytiska tekniker, såsom partikelstorleksanalys, XRF / XRD och FTIR är mycket starka meriter och kommer att anses fördelaktiga.

För ytterligare information om forskarutbildning se; Studieplaner för forskarutbildning inom teknisk fakultet
Mer information om forskargruppen se; https://www.ltu.se/research/subjects/Biochemical-Process-Engineering

Information
Anställning som doktorand är tidsbegränsad på 4 år, undervisning och annan institutionstjänstgöring kan tillkomma upp till 20 % av heltid. Tjänstgöringsort: Luleå. Tilltänkt tillträde: Så snart som möjligt.

För mer information vänligen kontakta: Ulrika Rova, Professor i Biokemisk processteknik tel: + 46-920-49-1315, e-post: ulrika.rova@ltu.se

Fackliga företrädare:
SACO-S Kjell Johansson 0920-49 1529 kjell.johansson@ltu.se
OFR-S Lars Frisk, 0920-49 1792 lars.frisk@ltu.se

Ansökan
Skicka in din ansökan via ansökningsknappen nedan och märk din ansökan med referensnummer. Din ansökan ska innehålla CV, examensbevis och ett följebrev där det framgår varför du är intresserad av tjänsten och på vilket sätt forskningsprojektet motsvarar dina intressen och utbildningsbakgrund. Du kan också bifoga andra dokument (betygsutskrifter, kontaktuppgifter för dina referenser, rekommendationsbrev etc.). Både ansökan och examensbevis ska vara skrivna på svenska eller engelska.

Sista ansökningsdag: 14 juni 2023
Referensnummer: 2337–2023