Doktorand inom entreprenörskap och innovation

Doktorand inom entreprenörskap och innovation

Annons: 27641878
Yrke: Doktorand
Arbetsgivare: Luleå tekniska universitet
Arbetets ort: Luleå, Norrbottens län
Senaste ansökningsdatum: 2023-07-31
Publiceringsdatum: 2023-05-24

Kvalifikationer

Arbetslivserfarenhet: DoktorandPresentation:


Luleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden. Vi formar framtiden genom nydanande utbildningar och banbrytande forskningsresultat, och med utgångspunkt i den arktiska regionen skapar vi global samhällsnytta. Vår vetenskapliga som konstnärliga forskning och utbildning bedrivs i nära samarbete med internationella, nationella och regionala företag, offentliga aktörer och ledande universitet. Luleå tekniska universitet omsätter totalt 1,9 miljarder kronor per år. Vi är idag 1 840 anställda och har 17 670 studenter.

De kommande åren investeras mångmiljardbelopp i Norrbotten och Västerbotten i stora projekt som syftar till ett mer hållbart samhälle nationellt så väl som globalt. Luleå tekniska universitet är involverat i flera av dessa högaktuella forskningsprojekt och den samhällsomvandling som följer. Vi har ett brett utbud av utbildningar för att matcha den kompetens som efterfrågas. Vi hoppas att du vill hjälpa oss att bygga framtidens hållbara företag och samhällen.
Vill du bidra till den gröna omställningen i Norrbotten? Som en del av projektet Green Transition North söker vi en doktorand som ska fördjupa sig i arbetet att designa och utveckla cirkulära affärsmodeller. Du kommer att ingå i en större satsning där vi tillsammans går från ord till handling i den gröna omställningen.

Du kommer att ingå i ämnet entreprenörskap och innovation som är en av de ledande forsknings- och undervisningsmiljöerna i Sverige.

Ämnesbeskrivning
Entreprenörskap och innovation omfattar organisationsutveckling med särskilt fokus på företagsutveckling baserad på innovativa produkter, tjänster, produktionslösningar eller sätt att leda och organisera verksamheten.

Projektbeskrivning
Vi letar nu efter en doktorand som kommer att bedriva forskning relaterad till vårt forskningsområde kopplat till affärsmodellinnovation, cirkulär ekonomi och hållbar industri. Detta projekt syftar till att förstå hur man designar och utvecklar cirkulära affärsmodeller med ett industriellt ekosystem av partnerskap för att driva den gröna omställningen. Därför tar detta projekt ett innovationsekosystemperspektiv för att analysera affärsmodeller och deras ekonomiska, sociala och miljömässiga värde. En betydande del av forskningen är inriktad på att möta affärsbehov genom att kartlägga utmaningar, föreslå förbättringsmetoder och underlätta implementeringen av de föreslagna metoderna. Exempel på potentiella forskningsfrågor är: a) Hur kan incitamentsstrukturerna skapas för att främja samarbete mellan ekosystemaktörerna utifrån cirkulära affärsmodeller? b) Hur analyserar och utvärderar man effekterna av implementeringen av cirkulära affärsmodeller? c) Hur kan digital teknik användas för att driva implementeringen av cirkulära affärsmodeller i den gröna omställningen? Således kommer projektet att ha ett nära samarbete med olika organisationer (såsom ABB, Ragn-Sells, Volvo, LKAB Minerals) och driva deras tillväxt och utveckling.

Arbetet genomförs inom ramen för Green Transition North projektet, vars syfte är att främja en hållbar omställning i norra Sverige. Projektet sker i nära samarbete mellan forskare och industrin samt med små och medelstora företag i regionen. Huvudfinansiär är Europeiska regionala utvecklingsfonden.

Kvalifikationer
Du ska ha en akademisk examen med minst 240 högskolepoäng varav 60 högskolepoäng på avancerad nivå. Du ska ha kunskap inom företagsekonomi, industriell ekonomi eller angränsande ämne.   Du ska vara starkt motiverad för forskarstudier samt ha en god samarbets- och kommunikationsförmåga. Det är viktigt att du kan uttrycka dig muntligt och skriftligt på engelska. Det är en fördel, men inte avgörande, om du kan uttrycka dig muntligt och skriftligt på svenska.

Se även den allmänna studieplanen för entreprenörskap och innovation.

Information
Anställning som doktorand är tidsbegränsad på 4 år, undervisning och annan institutionstjänstgöring kan tillkomma upp till 20 % av heltid. Lön utgår enligt gällande avtal. Tjänsten är placerad vid Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle. Placeringsort: Luleå

För ytterligare information är du välkommen att kontakta Wiebke Reim, 0920-49 2079, wiebke.reim@ltu.se  

Facklig företrädare:
SACO-S Kjell Johansson, 0920-49 1529 kjell.johansson@ltu.se
OFR-S Lars Frisk, 0920-49 1792 lars.frisk@ltu.se

Ansökan
Vi ser helst att du söker befattningen via ansökningsknappen nedan där du bifogar personligt brev samt CV/meritförteckning och kopior på verifierade examensbevis. Var vänlig och märk din ansökan med referensnumret nedan. Både ansökan och examensbevis ska vara skrivna på svenska eller engelska.

Referensnummer: 2332-2023
Sista ansökningsdag: 31 juli 2023