Doktorand i Arkitektur

Doktorand i Arkitektur

Annons: 27647398
Yrke: Doktorand
Arbetsgivare: Luleå tekniska universitet
Arbetets ort: Luleå, Norrbottens län
Senaste ansökningsdatum: 2023-06-15
Publiceringsdatum: 2023-05-25

Kvalifikationer

Arbetslivserfarenhet: DoktorandPresentation:


Luleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden. Vi formar framtiden genom nydanande utbildningar och banbrytande forskningsresultat, och med utgångspunkt i den arktiska regionen skapar vi global samhällsnytta. Vår vetenskapliga som konstnärliga forskning och utbildning bedrivs i nära samarbete med internationella, nationella och regionala företag, offentliga aktörer och ledande universitet. Luleå tekniska universitet omsätter totalt 1,9 miljarder kronor per år. Vi är idag 1 840 anställda och har 17 670 studenter.

De kommande åren investeras mångmiljardbelopp i Norrbotten och Västerbotten i stora projekt som syftar till ett mer hållbart samhälle nationellt så väl som globalt. Luleå tekniska universitet är involverat i flera av dessa högaktuella forskningsprojekt och den samhällsomvandling som följer. Vi har ett brett utbud av utbildningar för att matcha den kompetens som efterfrågas. Vi hoppas att du vill hjälpa oss att bygga framtidens hållbara företag och samhällen.
Nu har du möjligheten att ingå i PRECISE som är ett av tre framtidsområden vid Luleå tekniska universitet. PRECISE är en strategisk satsning för banbrytande forskning inom innovativ precisionshälsa för att möjliggöra ett attraktivt och hållbart samhälle som främjar en jämlik och god hälsa genom hela livsspannet. Forskningen inom PRECISE är tvärdisciplinär där en rad olika forskningsämnen och samhällsaktörer samverkar i olika projekt för att öka träffsäkerheten i insatser på molekyl-, individ- och samhällsnivå. Genom ökad kunskap om människors biologi, livsstil och miljö utvecklas nya metoder som möjliggör rätt insats, vid rätt tidpunkt och i rätt sammanhang.

Här kan du läsa mer om PRECISE https://www.ltu.se/research/Framtidsomraden/PRECISE

Som doktorand kommer du ingå i en forskarskola med fokus på precisionshälsa och i ett nätverk med andra doktorander inom PRECISE, med olika forskningsinriktningar och ämnestillhörigheter.

Till forskningsämnet Arkitektur söker vi en doktorand till projektet ‘Create, Design and Maintain’ Healthy Urban Design for Walking

Projektbeskrivning
Ur ett hållbarhets-, klimat- och hälsoperspektiv är gående ett centralt transportslag för att nå övergripande nationella och internationella mål. Gående har också en central och tydlig roll och funktion i det dagliga resandet. Formen på den byggda miljön spelar en nyckelroll som en möjliggörare eller hämmare av urbana utomhusaktiviteter så som promenader. Olika grupper har skiftande krav och motivationsfaktorer. På samma sätt är olika bebyggelsemiljöer - på grund av klimatrelaterade faktorer, andra samhällskrav på den byggda miljön och olika mobilitetskulturer - mer eller mindre anpassade till enskilda gruppers krav.

Detta projekt kommer att utgöra en del av det pågående projektet "Walking as a Transport mode". De två övergripande projektmålen för detta större projekt är att öka kunskapen om hur gångtrafiken kan öka och hur säkerhetssituationen för trafiktypen kan förbättras, genom att kombinera kunskap ur ett brett arkitekturperspektiv, med hälsovetenskap, policyforskning och innovation. Specifikt kommer forskningen att fokusera på hur en hälsosam stadsbyggnad för promenader som transportslag kan gestaltas och underhållas utifrån behov och krav hos specifika grupper av fotgängare.

Forskningsprojektet kommer att genomföras med kvantitativa metoder som frågeformulär och undersökningar. Kvalitativa metoder som deltagande design & living-labs ingår också. Allt vetenskapligt arbete kommer att presenteras på engelska i artiklar i vetenskapliga tidskrifter.

Arbetsuppgifter
En doktorandtjänst innebär både teoretiskt och praktiskt vetenskapligt arbete i enlighet med en individuell studieplan.  Det innefattar för doktoranden att under handledning samla och analysera data samt skriva vetenskapliga artiklar. Det innebär även att genomföra forskarutbildningskurser, vara delaktig i forskarskolan samt institutionens seminarieverksamhet. Vidare att presentera forskningen nationellt och internationellt.

Kompetens och erfarenhet
Du är kvalificerad att söka denna befattning om du har: 1) avlagt examen på avancerad nivå, dvs. civilingenjörsexamen (eller motsvarande) inom arkitektur, ingenjörsvetenskap och/eller arkitekturteknik, 2) fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller 3) på annat sätt, i Sverige eller utomlands, förvärvat motsvarande kunskaper.  Vi söker en duktig och motiverad kollega som både enskilt och i samarbete med andra kan bedriva avancerad forskning. Den valda personen bör vara en god lagspelare med goda kunskaper i både muntlig och skriftlig engelska, och bör helst ha en bakgrund inom arkitektur, stadsplanering, stadsstudier, miljövetenskap, samhällssäkerhet, eller motsvarande.

Meriterande för anställning är erfarenheter av att undersöka den byggda miljön och forskningsfrågor relaterade till gång som transportmedel. Intresse för deltagande design & living-lab metoder är också att föredra.

Den sökande ska ha god samarbetsförmåga samt god förmåga att uttrycka sig muntligt och skriftligt på svenska och engelska.

För ytterligare information om specifik doktorandutbildning se,
Studieplaner för forskarutbildning inom teknisk fakultet

Information
Doktorandstudierna innefattar en tidsbegränsad heltidsanställning på fyra år. Institutionstjänstgöring om högst 20 % av heltid i form av undervisning kan ingå i arbetsuppgifterna utöver forskarutbildningen. Placeringsort: Luleå.
Tänkt tillträde: enligt överenskommelse eller senast 20231001

För ytterligare information är du välkommen att kontakta:
Associate Professor Charlotta Johansson, 0920- 491867, epost: charlotta.m.johansson@ltu.se

Facklig företrädare:
SACO-S Kjell Johansson, 0920-49 1529 kjell.johansson@ltu.se
OFR-S Lars Frisk, 0920-49 1792 lars.frisk@ltu.se

Ansökan
Vi ser helst att du söker befattningen via ansökningsknappen nedan där du bifogar personligt brev samt CV/meritförteckning och examensbevis. Var vänlig och märk din ansökan med referensnumret nedan. Ansökan samt examensbevis måste vara skrivna på svenska eller engelska.

Referensnummer: 2320 - 2023
Sista ansökningsdag: 15 juni 2023