Universitetsadjunkt i pedagogik med inriktning specialpedagogik

Universitetsadjunkt i pedagogik med inriktning specialpedagogik

Annons: 27650641
Yrke: Universitets- och högskoleadjunkt
Arbetsgivare: Luleå tekniska universitet
Arbetets ort: Luleå, Norrbottens län
Senaste ansökningsdatum: 2023-06-13
Publiceringsdatum: 2023-05-25

Kvalifikationer

Arbetslivserfarenhet: Universitets- och högskoleadjunktPresentation:


Luleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden. Vi formar framtiden genom nydanande utbildningar och banbrytande forskningsresultat, och med utgångspunkt i den arktiska regionen skapar vi global samhällsnytta. Vår vetenskapliga som konstnärliga forskning och utbildning bedrivs i nära samarbete med internationella, nationella och regionala företag, offentliga aktörer och ledande universitet. Luleå tekniska universitet omsätter totalt 1,9 miljarder kronor per år. Vi är idag 1 840 anställda och har 17 670 studenter.

De kommande åren investeras mångmiljardbelopp i Norrbotten och Västerbotten i stora projekt som syftar till ett mer hållbart samhälle nationellt så väl som globalt. Luleå tekniska universitet är involverat i flera av dessa högaktuella forskningsprojekt och den samhällsomvandling som följer. Vi har ett brett utbud av utbildningar för att matcha den kompetens som efterfrågas. Vi hoppas att du vill hjälpa oss att bygga framtidens hållbara företag och samhällen.
Institutionen för hälsa, lärande och teknik är en akademisk mötesplats där vetenskapliga perspektiv på kunskap om lärande och hälsa sammanförs. Institutionen erbjuder utbildningar med examen på kandidat-, magister- och masternivå och i flera ämnen även utbildning på forskarnivå som leder till doktorsexamen. Avdelningen för pedagogik, språk och ämnesdidaktik vid institutionen har en omfattande verksamhet med forskning, utveckling och undervisning inom grundutbildning, utbildning på avancerad nivå, uppdragsutbildning och fristående kurser kopplade till lärarutbildning och specialpedagogprogram liksom till förskola och skola. Institutionen avser att stärka ämneskompetensen inom området pedagogik/specialpedagogik med en universitetsadjunkt med inriktning mot specialpedagogik. Vikariatet är placerat vid avdelningen för pedagogik, språk och ämnesdidaktik vid campus i Luleå.

Ämnesbeskrivning
Pedagogik som vetenskapligt område fokuserar på människans sätt att mot bakgrund av de erfarenheter hon gör, förändra förståelsen av omvärlden samt hennes agerande i denna. Forskningen sker i relation till villkor, innehåll, aktörer och kontexter inom varierande sociala arenor där lärande-, fostrans-, undervisnings- och påverkansprocesser utspelar sig. Forskningen har en inriktning mot olika lärprocesser i formella och icke-formella kontexter. Specialpedagogik ingår i ämnesområdet pedagogik. Samspelet mellan individens förutsättningar och skolans och samhällets villkor och resurser för att möta alla individers olikheter är centralt. Kommunikation och kommunikativa aspekter är profilområden inom det specialpedagogiska fältet vid Luleå tekniska universitet.

Arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna består av undervisning i program på grundläggande och avancerad nivå inom lärarutbildningarna liksom inom fristående kurser. Specialpedagogik är en central del av den utbildningsvetenskapliga kärnan i de olika programmen inom lärarutbildningen vid Luleå tekniska universitet och undervisning inom dessa kurser ingår i arbetsuppgifterna. Undervisning i Specialpedagogprogrammet och i fristående specialpedagogiska kurser ingår i arbetsuppgifterna. Undervisning inom förskollärarprogrammet och grundlärarprogrammet med fokus på språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt samt språk-, skriv- och läsutveckling ingår också i arbetsuppgifterna. Handledning av studenter på olika nivåer i utbildningar med specialpedagogiskt innehåll är också en del av arbetsuppgifterna. Den sökande förväntas aktivt delta i institutionens arbete, i program- och kursutveckling samt följa forskningsutvecklingen inom det specialpedagogiska fältet nationellt och internationellt. I tjänsten ingår även att ansvara för och aktivt delta i samverkan med externa aktörer i det omgivande samhället.

Kvalifikationer
Behörig att anställas som universitetsadjunkt är den som:

- Avlagt högskoleexamen om minst 180 högskolepoäng eller motsvarande.
- Visat pedagogisk skicklighet.

För anställning som universitetsadjunkt krävs relevant utbildning inom ämnet. Lärarexamen liksom specialpedagog-/speciallärarexamen är ett krav. Särskilt meriterande är erfarenhet av arbete med språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt samt språk-, skriv- och läsutveckling i grundskolan. Meriterande är erfarenhet av undervisning vid universitet/högskola, på campus och via distansteknik. Även goda kunskaper i muntlig och skriftlig kommunikation på svenska och engelska tillmäts stor vikt, liksom god samarbetsförmåga och förmåga att arbeta självständigt.

Information
Tjänsten är tidsbegränsad på heltid under perioden 2023-08-15 till och med 2024-06-30 eller enligt överenskommelse och med möjlighet till förlängning. Tjänstgöringsort: Luleå.

För ytterligare information är du välkommen att kontakta professor Åsa Gardelli, asa.gardelli@ltu.se, 0920-49 2370 eller avdelningschef Åsa Bjuhr, 0920-49 1552, asa.bjuhr@ltu.se

Facklig företrädare: SACO-S Kjell Johansson 0920-49 1529 kjell.johansson@ltu.se och OFR-S Lars Frisk, 0920-49 1792 lars.frisk@ltu.se.

Ansökan
Vi ser helst att du söker befattningen via ansökningsknappen nedan där du bifogar personligt brev samt CV/meritförteckning och kopior av verifierade examensbevis. Var vänlig och märk din ansökan med referensnumret nedan. Både ansökan och examensbevis ska vara skrivna på svenska eller engelska.

Sista ansökningsdag: 13 juni 2023

Referensnummer: 2245-2023