Doktorand i experimentell fysik

Doktorand i experimentell fysik

Annons: 27652058
Yrke: Doktorand
Arbetsgivare: Luleå tekniska universitet
Arbetets ort: Luleå, Norrbottens län
Senaste ansökningsdatum: 2023-06-15
Publiceringsdatum: 2023-05-25

Kvalifikationer

Arbetslivserfarenhet: DoktorandPresentation:


Luleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden. Vi formar framtiden genom nydanande utbildningar och banbrytande forskningsresultat, och med utgångspunkt i den arktiska regionen skapar vi global samhällsnytta. Vår vetenskapliga som konstnärliga forskning och utbildning bedrivs i nära samarbete med internationella, nationella och regionala företag, offentliga aktörer och ledande universitet. Luleå tekniska universitet omsätter totalt 1,9 miljarder kronor per år. Vi är idag 1 840 anställda och har 17 670 studenter.

De kommande åren investeras mångmiljardbelopp i Norrbotten och Västerbotten i stora projekt som syftar till ett mer hållbart samhälle nationellt så väl som globalt. Luleå tekniska universitet är involverat i flera av dessa högaktuella forskningsprojekt och den samhällsomvandling som följer. Vi har ett brett utbud av utbildningar för att matcha den kompetens som efterfrågas. Vi hoppas att du vill hjälpa oss att bygga framtidens hållbara företag och samhällen.
Forskare från ämnet Experimentell fysik, som är del av avdelningen Materialvetenskap vid Luleå tekniska universitet, är aktiva inom flera forskningsområden med fokus på undersökning av avancerade material för nanostrukturer. Forskningen genomförs experimentellt så som genom modellering. Ämnena är en del av institutionen Teknikvetenskap och matematik (TVM). Inom avdelningen forskas det inom flera olika områden som är relevanta för utveckling inom materialvetenskap t.ex. energivetenskap, hållfasthetslära, maskinelement, träteknik.

På grundnivå är det två internationella program med fokus på fasta tillståndets fysik och materialvetenskap som är högst relevanta för avdelningen. Det handlar om ingenjörsprogrammet EEIGM samt mastersprogrammet AMASE.

Denna rekrytering är knuten till WISE - Wallenberg Initiative Materials Science for Sustainability.  WISE, vilken finansieras av Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse, är den största satsningen på materialvetenskap i Sverige någonsin och kommer att omfatta stora satsningar vid Sveriges främsta universitet under de kommande tio åren. Visionen är en hållbar framtid genom materialvetenskap.

Mer information om WISE hittar du Här.

WISE forskarskola riktar sig till såväl doktorander som postdoktorer och har som mål att förse framtidens forskare med viktiga färdigheter som behövs för att uppnå spetskompetens inom det tvärvetenskapliga området materialvetenskap för hållbarhet. Genom ett ambitiöst program med forskningsbesök, partneruniversitet och gästföreläsare stöder forskarskolan aktivt bildandet av ett multidisciplinärt och internationellt professionellt nätverk mellan doktorander, postdoktorer, forskare och industri. Forskarskolan erbjuder därmed en unik möjlighet för de unga forskare som lockas av internationell forskning i världsklass med industriell relevans.

Ämnesbeskrivning
Ämnet omfattar experimentell fysik med inriktning mot materialvetenskap inom mikro- och nanoområdet som har nära och bred anknytning till tillämpningar och tillämpad forskning.

Projektbeskrivning
Vi söker dig som vill bli doktorand i experimentell fysik. Du kommer att tillhöra ett etablerat forskarteam och arbeta i forskningsprojektet som fokuserar på sol-till-termisk energikonversion för vattenavsaltning. Forskarteamet kommer att undersöka en ny klass av ”solar selective absorbers” (SSA) (solljus selektiva absorbenter) som bildas på låg-bandgap komposit-halvledare med låg värmeledningskoefficient och använda dessa för en prototyp tillämpning för vatten solavsaltning. Målet är att underlätta experimentella försök genom att förutsäga viktiga önskvärda egenskaper för dessa material genom simuleringar. För en effektivare granskning av olika material som kan vara lämpliga kandidater med specifika egenskaper, kommer vi att använda även maskininlärning (machine learning ML) samt datamining.  Vi strävar mot att ge en bättre förståelse på underliggande fysikaliska mekanismer genom att stödja experiment med simuleringar och vice-versa.  

Arbetsuppgifter
En arbeta som doktorand innebär stora möjligheter till att själv definiera sina dagliga arbetsuppgifter och hur de skall genomföras. Du kommer att agera och träna dig som projektledare och detta kombineras med egen utbildning och utveckling. Du tränas i vetenskapligt arbete i form av publicering av vetenskapliga artiklar i tidskrifter och vid nationella och internationella konferenser. Du läser även obligatoriska och frivilliga doktorandkurser. Dessutom kan du få möjlighet att prova på lärarrollen. Som forskare arbetar du som en neutral part i många sammanhang vilket ger en fantastisk möjlighet att lära dig att driva utmanande utvecklingsprojekt.

Kvalifikationer
För att vara behörig för anställning krävs en civilingenjörsexamen/masterexamen (120 ECTS) inom fysik, kemi, materialvetenskap eller teknik. Tidigare erfarenhet inom ett eller flera av följande områden: syntes av porösa material, syntes av metallorganiska ramverk, gasseparation eller strukturerade absorbenter är önskvärt. Du måste ha goda kunskaper i engelska i både tal och skrift.

För ytterligare information om specifik doktorandutbildning se, studieplaner för forskarutbildning inom teknisk fakultet.

Information
Anställning som doktorand är tidsbegränsad på 4 år, undervisning och annan institutionstjänstgöring kan tillkomma upp till 10 % av heltid. Placering: Luleå. Tänkt tillträde, i början av augusti. Lokala riktlinjer för lön, lön enligt doktorandtrappan. 

För ytterligare information kontakta professor Alberto Vomiero, e-post: alberto.vomiero@ltu.se och besök vår hemsida: http://www.ltu.se/staff/f/farakh-1.114923?l=en eller universitetslektor Corina Etz, e-post: corina.etz@ltu.se och besök vår hemsida: https://www.ltu.se/research/subjects/Tillampad-fysik

Facklig företrädare: SACO-S Kjell Johansson, 0920-49 1529 kjell.johansson@ltu.se eller OFR-S Lars Frisk, 0920-49 1792 lars.frisk@ltu.se

Ansökan
Vi ser helst att du söker befattningen via ansökningsknappen nedan där du bifogar personligt brev samt CV/meritförteckning och kopior av verifierade examensbevis. Var vänlig och märk din ansökan med referensnumret nedan. Både ansökan och examensbevis ska vara skrivna på svenska eller engelska.

Sista ansökningsdag: 15 juni 2023
Referensnummer: 2217-2023