Delprojektledare investeringsprojekt Malmbanan till Trafikverket [OBS denna annons har utgått]

Annons: 27714627
Yrke: Projektledare, bygg och anläggning
Arbetsgivare: Centio
Arbetets ort: Luleå, Norrbottens län
Senaste ansökningsdatum: 2023-06-20
Publiceringsdatum: 2023-06-09

Kvalifikationer

Arbetslivserfarenhet: Projektledare, bygg och anläggningPresentation:


Vi söker Delprojektledare investeringsprojekt Malmbanan till Trafikverket.

Detta är ett konsultuppdrag. Du kommer vara anställd av Centio Consulting Group AB och arbeta som konsult.

Tjänsten är på heltid.

Uppdraget innebär ett nära samarbete med kunden vilket ställer stora krav på flexibilitet och samarbetsförmåga.

Uppdraget

Arbetsuppgifter fördelas efter behov i dialog med Trafikverkets projektledare.
Nedan följer en lista med exempel på arbetsuppgifter:
Tillsammans med projektledare ansvara för projektens planering, tidplan, och riskhantering
Leda och följa upp projektens arbete avseende tid, kostnad och innehåll
Leda arbetet med samordningsfrågor med övriga myndigheter och sakägare
Tillse att det är en god arbetsmiljö och bra intern och extern kommunikation och informationsspridning inom projektet
Ansvara för budgetarbetet för verksamheten och tillse att kostnadsavstämningar och
prognoser utförs
Inneha ett självständigt ansvar för delar av projektens styrning och ledning
Ansvara för att alla arbeten med erforderliga godkännanden och tillstånd inhämtas
Löpande dokumentera och kvalitetssäkra pågående arbete
Ansvara för granskning, uppföljning och dokumentation av leverantörers kvalitets-,
miljö-, och arbetsmiljöplaner
Leda relevanta möten så som ex byggmöten, projekteringsmöten, säkerhets ronder,
arbetsmöten, men kan även omfatta andra typer av möten som ex. teknikmöten och
samrådsmöten.

Ansvara för att projektet fullgör Trafikverkets skyldigheter enligt Miljöbalken
1998:808) och dess följdlagstiftning
Säkerställa erforderliga interna kontakter med underhåll och tekniska specialister för
samråd och information om projekten
Ansvara för och utföra övriga arbetsuppgifter som krävs för att genomföra projekten i
enlighet med Trafikverkets verksamhetssystem

Krav (OBS, obligatoriska)

Flytande svenska i tal och skrift.

Konsulten ska ha minst 7 års arbetserfarenhet av arbete i en ledande roll som projektledare, delprojektledare, uppdragledare, projekteringsledare, platschef, entreprenadchef med inriktning mot järnvägsarbeten. Arbetserfarenheten får inte vara äldre än 12 år räknat från sista anbudsdagen.

Konsulten ska ha kännedom om lagar och förordningar samt standarder och föreskrifter inom projektering och produktion av järnväg.

Konsulten ska kunna uttrycka sig väl på svenska språket i både tal och skrift.

Konsulten ska ha kompetens för hantering av Microsoft Office programvaror

Konsulten ska inneha ett giltigt B-körkort.

Giltig utbildning i SOS-planering.

Konsulten ska ha genomfört utbildning steg 1, Grundkompetens, ”1.1 Allmän grundkompetens”. enligt TDOK 2018:0371 ”APV Kompetens i upphandlad verksamhet - Entreprenad och Projekteringstjänster”.

Om oss

Centios övergripande mål är att vara ett konsultbolag som erbjuder smarta och hållbara lösningar som utvecklar samhället på ett positivt sätt.

Våra medarbetare erbjuds villkor som är anpassade för individen. Det innebär att arbetstider, arbetsomfattning, arbetsplats och kompetensutveckling så långt som möjligt anpassas utifrån medarbetarens behov.

Bland våra medarbetare hittar du engagerad personer som brinner för samhällsutveckling. Vi jobbar i små grupper där du kan bidra med dina erfarenheter samtidigt som du får ta del av andras kunskap och erfarenhet.

För oss är det viktigt med välmående och att hitta en sund balans mellan arbete och fritid. Därför har vi en nollvision mot stress och sätter trivsel och hälsa främst.

Läs gärna mer om oss på centio.se.

Vänligen skicka ditt CV på svenska.

Vi ser fram emot din ansökan!